Gosford Park


Gosford Park je síd­lo sira Williama a jeho rodi­ny, do kte­ré­ho se sje­de ang­lic­ká sme­tán­ka na lov. Jak už to v tako­vé spo­leč­nos­ti bývá, panu­jí zde růz­né intri­ky a řada návštěv­ní­ků se sna­ží těžit ze siro­va sluš­né­ho majet­ku.

Příběh se ode­hrá­vá na počát­ku 30. let a jde vlast­ně o detek­tiv­ku. Tyto dvě sku­teč­nos­ti by se zdá­ly být jako dob­ré sta­veb­ní kame­ny, na kte­rých by mohl být posta­ven dob­rý film. Ovšem tvůr­cům poně­kud uje­la ruka při vymýš­le­ní postav. Pohybuje se jich tu tolik, že dost dlou­ho trvá než se člo­věk aspoň čás­teč­ně zori­en­tu­je. Možná to i sami tvůr­ci tuši­li a sna­ži­li se dát divá­ko­vi vodít­ko. Tím je poně­kud zvlášt­ní způ­sob evi­den­ce slu­žeb­ných hos­tí. Domácí „vrch­ní slu­žeb­ná“, paní Wilsonová, pojme­no­vá­vá komor­ní­ky a komor­né jmé­ny jejich pánů. Samozřejmě bez lor­da, hra­bě­te apod.

V prv­ní polo­vi­ně fil­mu (což je jed­na celá hodi­na!) je tedy divák sezna­mo­ván jak se svě­tem pan­stva a jejich vzá­jem­ných vzta­hů, tak se zají­ma­vým svě­tem těch dole. Právě odha­le­ní záku­li­sí tako­vé sešlos­ti a per­fekt­ní secvi­če­nost slu­žeb­ných jsou na fil­mu zají­ma­vé. Teprve po hodi­ně děje se sta­ne oče­ká­va­ný zlo­čin. Ale ten jako by ani nebyl ve fil­mu tím hlav­ním. Jen málo­kdo truch­lí po zesnu­lém a mís­to auto­ri­ta­tiv­ní­ho brit­ské­ho inspek­to­ra se na mís­tě činu pohy­bu­je poně­kud nepo­zor­ný ťul­pas.

Co je zají­ma­věj­ší a čemu je věno­vá­na vět­ší pozor­nost, je odha­lo­vá­ní minu­los­ti a vzá­jem­ných vzta­hů hlav­ních před­sta­vi­te­lů. A to jak na stra­ně lord­stva, tak slu­žeb­ných. Osůbkou, kte­rou tvůr­ci pově­ři­li odha­lo­vá­ním sku­teč­nos­ti a hlav­ně její­mu poro­zu­mě­ní, je mla­dá komor­ná Mary poně­kud nedů­tkli­vé sta­ré dámy. Ta jedi­ná se, kro­mě divá­ka, dozví, co a proč se vlast­ně sta­lo. I když upřím­ně, i ten divák může mít tro­chu pochyb­nost, pro­to­že po více než dvou hodi­nách jeho pozor­nost už v závě­ru ocha­bu­je:-).

Více na Kritiky.cz
To nejlepší ze 4. festivalového dne I The Best of the fourth festival day ...
Miky Rousek (Jan Kraus) z Dívky na koštěti slaví 65 let Tak je hvězdě talk show komerční televize 65. let. Jan Kraus se narodil v roce 1953 (15. 8.) v...
Strýček Bosko - kniha Malý chlapec zvaný Ferda, vypráví v celé knize o strýčkovi jménem Bosko. Nebyl to jeho pokr...
Nespoutaný Django - O FILMU Cesta Nespoutaného Djanga na filmová plátna začala už před více než deseti lety, když scen...
Palm Off Fest 2018 přichází s tématem „Už máme, co jsme chtěli?“ Třetí ročník mezinárodního setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest proběhne v Divadl...

O filmu:

Režie: Robert Altman
Kamera: Andrew Dunn
Hudba: Patrick Doyle
V hlav­ních rolích: Mary Maceachran, Maggie Smith, Michael Gambon, Emily Watson
Délka fil­mu: 137 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Okrsek 494. července 2006 Okrsek 49 Je to malé, zelené a vždycky to chtělo být požárníkem. Taky se jím to stalo, ale nebylo to moc úspěšné. Co je to? Správně, dráček Soptík :-). Jack Morrison je jeho pravým opakem. Jednak je […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Pýcha a předsudek13. února 2006 Pýcha a předsudek Knižní předlohu, slavný román Jane Austin, jsem nečetla, takže osobně nedokážu posoudit, jak dalece film zachoval osudy svých knižních hrdinů. Když jsme však z kina odcházeli, nějaká paní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Chartúm (Khartoum, 1966)9. ledna 2017 Chartúm (Khartoum, 1966) Bývaly časy, kdy do kin nešla přehršel filmů, kdy vypravit se do kina s sebou obnášelo i nějakou tu skleničku (čehokoli) před nebo po snímku, kdy si do kin lidé brali sváteční oblečení, […]
  • Podfu(c)k13. června 2006 Podfu(c)k Aspoň dvakrát. Tenhle film musíš vidět aspoň dvakrát, pokud chceš pochopit zápletku a napsat o něm recenzi! Bylo mi řečeno… Hmm, tak jsem ho viděla jen jednou a asi si dost troufám, když o […]
  • Milujte svého zabijáka9. ledna 2004 Milujte svého zabijáka Chuck Barris (Sam Rockwell) je chlápek, který se snaží prosadit do televize. Jeho nápady na zábavné programy se však vedení televize nelíbí. Většinu času proto Chuck tráví čekáním na […]