Cokoliv

200404201704 cokoliv4

První věc, kte­rá mě v sou­vis­los­ti s tím­to fil­mem napa­dá je, že je to film hroz­ně milý, pří­jem­ný. Děj se ode­hrá­vá v pří­jem­ných inte­ri­é­rech bytu a hos­pod New Yorku a pokud jde o exte­ri­é­ry, tak pře­váž­ně v Central Parku. Vše pro­vá­zí poho­do­vá hud­ba při­po­mí­na­jí­cí 30.léta.

Právě v par­ku se schá­zí mla­dý tvůr­ce scé­nek pro komi­ky Jerry (Jason Biggs) se svým pří­te­lem Davidem (Woody Allen), kte­rý se zabý­vá tím­též. Jerry se Davidovi svě­řu­je s tra­ble­mi, kte­ré má se svým nemluv­ným psy­cho­te­ra­pe­u­tem, nepří­liš schop­ným mana­že­rem (Danny DeVito) a hlav­ně se svou dív­kou Amandou (Christina Ricci). Kvůli ní se roze­šel se svou býva­lou pří­tel­ky­ní a nyní zjiš­ťu­je, že Amanda je sice to roman­tic­ké děv­če jako na začát­ku jejich vzta­hu, ale už tu roman­ti­ku potře­bu­je pro­ží­vat zase s někým jiným.

Scénky ze živo­ta mla­dé­ho páru jsou pro­klá­dá­ny sko­ro až filo­zo­fic­ký­mi úva­ha­mi lehce šíle­né­ho Davida. Jeho mono­lo­gy pro­klá­da­né řadou napros­to nezná­mých cizích slov i přes své lec­kdy doce­la váž­né téma obvykle půso­bí hlav­ně komic­ky. Neuvěřitelně doká­že pře­ska­ko­vat z téma­tu na téma (např. z deba­ty o tom, zda Jerry mastur­bu­je, nako­nec vyply­ne nut­nost, aby si Jerry poří­dil zbraň. Co kdy­by ho u toho náho­dou někdo v bytě pře­pa­dl...). Díky deba­tám s Davidem se z Jerryho stá­vá doce­la samo­stat­ný jedi­nec, kte­rý se nako­nec zba­ví všech, kte­ří mu vlast­ně kom­pli­ku­jí život (ne, neboj­te neza­stře­lí je), a roz­hod­ne se opus­tit New York a rea­li­zo­vat se v novém mís­tě.

Jak už jsem řek­la na začát­ku, je to hroz­ně milý film. Podle mě je tomu tak kom­bi­na­cí něko­li­ka věcí – útul­ných inte­ri­é­rů, pěk­né hud­by, pro­lí­ná­ním děje a komen­tá­řů Jerryho i sym­pa­tic­kou hereč­kou Christinou Ricci. Vřele všem dopo­ru­ču­ji.

O filmu:

Rok: 2003
Scénář a režie: Woody Allen
Kamera: Darius Khondji
Hudba: Cole Porter, Moby, Ira Gershwin
V hlav­ních rolích: Jason Biggs, Christina Ricci, Woody Allen
Délka: 108 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Noční hlídka14. září 2005 Noční hlídka Vařili pejsek s kočičkou … a uvařili Noční hlídku. A tenhle mišmaš teď frčí v Rusku. Síly Světla a Tmy, představující dobro a zlo, uzavřeli kdysi na konci nic neřešící války pakt o […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Hodiny28. listopadu 2003 Hodiny Hodiny jsou velmi zvláštní příběh, který nemusí oslovit zrovna každého diváka. Rozhodně nečekejte žádnou dějově nabitou podívanou. Valná většina toho, co se v Hodinách stane, se odehraje v […]
  • Čtvrtečník - 8. dubna 20048. dubna 2004 Čtvrtečník - 8. dubna 2004 Přehled premiér druhého dubnového týdne (Umučení Krista, Čínská odyssea, Cokoliv a Tajemné okno). Umučení Krista (The Passion of the Christ) Film je o posledních dvanácti hodinách […]
  • Harry Potter a Ohnivý pohár9. prosince 2005 Harry Potter a Ohnivý pohár Další školní rok v bradavické škole čar a kouzel je tady. Tentokrát netradičně začíná rovnou v Bradavicích. Neužijeme si tedy žádné úvodní extempore s tetičkou Petunií, strýcem Vernonem […]
  • Silný kafe7. května 2004 Silný kafe Islandský režisér Börkur Gunnarsson se rozhodl natočit v Čechách takový normální film ze života. A my se na něj co? ... kvůli tomu zlobit nebudeme... Proč taky, když jeho výsledek je […]
  • Amélie z Montmartru28. září 2005 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […]