Choking Hazard


Partička tragé­dů, kte­ří asi nema­jí nic lep­ší­ho prá­ci, se, pod vede­ním své­ho sle­pé­ho duchov­ní­ho vůd­ce, zabý­vá hle­dá­ním smys­lu živo­ta. Odjedou na víkend roz­jí­mat kam­si do kři­vo­klát­ských lesů, do mote­lu Halali, kte­rý je v noci napa­den sku­pi­nou zom­bie mys­liv­ců. Jelikož jich je plný les, není z mote­lu úni­ku, a tak musí v hrůze strá­vit celou noc pobí­há­ním po hote­lu, utí­ká­ním a skrý­vá­ním se před zom­bí­ky, kte­ří motel postup­ně pro­če­sá­va­jí.

Choking Hazard je prv­ní čes­ký béč­ko­vý zom­bie horor nebo spí­še kome­die s tou­to téma­ti­kou. Jako nad­še­nec pro ten­to žánr jsem se na Choking Hazard vel­mi těšil a něko­lik měsí­ců sle­do­val jakou­ko­liv zmín­ku. Od začát­ku bylo jas­né, že půjde o jed­no­du­še nato­če­ný film, ale nějak jsem pod­lehl před­sta­vě, že by se kva­li­tou mohl ale­spoň tro­chu při­blí­žit tře­ba Vesmírným kani­ba­lům, což se bohu­žel tak úpl­ně nesta­lo.

Najdeme v něm sice mno­ho vtip­ných scén, bohu­žel však také spous­tu hlu­chých míst. Zejména pasá­že, kde se roze­bí­rá ten smy­sl živo­ta jsou tako­vé stro­hé a bez nápa­du. Některé scé­ny jsou úpl­ně vytr­že­ny z kon­tex­tu, díky čemuž dějo­vá lin­ka dost pokul­há­vá. Akční scé­ny jsou pove­de­né, ale během scén, kte­ré tvo­ří děj, jsem se spí­še nudil. Překvapivě je cel­kem sluš­né tech­nic­ké zpra­co­vá­ní fil­mu, efek­ty apod. Kladně lze hod­no­tit i hud­bu, kte­rá sty­lem do fil­mu zapa­dá a cel­ko­vý záži­tek vylep­šu­je. Škoda, že pec­ka Zombie Party Rock, od sku­pi­ny Green Monster, kte­rá je asi nej­vět­ší hudeb­ní jízdou ve fil­mu, nedo­sta­la o tro­chu víc pro­sto­ru.

Přese všech­ny výhra­dy je dob­ře, že ten­to film vzni­kl, pro­to­že v čes­ké luzích a hájích nic podob­né­ho zatím nena­jde­me.

O filmu:

ČR, 2004, 81 min
Oficiální web: Choking Hazard
Režie: Marek Dobeš
V hlav­ních rolích: Jaroslav Dušek, Jan Dolanský, Anna Fialková, Kamil Švejda, Eva Janoušková, Eva Nadaždyová, Ondřej Neff, Marek Dobeš, Štěpán Kopřiva


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Úsvit mrtvých21. června 2004 Úsvit mrtvých Nový remake zombie hororu Úsvit mrtvých natočený Zackem Snyderem podle původního scénáře Jamese Gunna ze 70. let. Město napadlo cosi neznámého, zřejmě neznámý virus, který způsobuje, že […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Poslední samuraj23. února 2004 Poslední samuraj Na konci 19. století se Japonsko snaží připodobňovat západní civilizaci. Lobistická skupina vedená císařovým rádcem Omurou pozve do Japonska amerického kapitána Algrena, veterána z […]
  • Pod bodem mrazu6. února 2006 Pod bodem mrazu Jeden z filmů z Dnů evropského filmu, které se právě přesouvají z Prahy do Brna a potrvají do 14. února. Pod bodem mrazu je psychologicko-kriminální drama o hledání ztraceného člověka. […]
  • Město bohů27. srpna 2004 Město bohů Brazilský film se do našich kin dostává jen velmi zřídka. Co já si pamatuju, tak v poslední době jsme mohli vidět snad už jen Hlavní nádraží. Sliboval jsem si od filmu minimálně atraktivní […]
  • Žít po svém11. dubna 2006 Žít po svém Žít po svém je příběh jedné "rozbité" rodiny a příběh jednoho medvěda, jehož věčně nikdo nenechal v klidu nažrat, přičemž spojujícím článkem je zde především motiv viny a odpuštění. […]