Podzim v New Yorku

200311121750 podzim4

Na tomhle fil­mu by nejed­no­ho člo­vě­ka mohl zaujmout jeho název. Podzim, když se vyda­ří, je dost pěk­né roč­ní obdo­bí a navíc název tro­chu při­po­mí­ná Lásku přes inter­net, kte­rá se taky ode­hrá­va­la v New Yorku a padla tam i zmín­ka o krá­sách pod­zi­mu v tom­to city. Zajímalo mě tedy, jest­li si budou fil­my podob­né i v něčem jiném

Mno, podob­nost spat­řu­ju asi tak jen v tom, že hlav­ní­mi posta­va­mi jsou dva lidé, kte­ří se (časem) do sebe zami­lu­jí. Na roz­díl od Lásky přes inter­net však v Podzimu v New Yorku je od počát­ku všem, nejen divá­kům, jas­né, kdo koho milu­je. Žádné skrý­vá­ní a neče­ka­ná odha­le­ní. Snad až na jedi­né a vcel­ku pod­stat­né, když Will (Richard Gere) zjis­tí, že Charlotte (Winona Ryder) není pří­liš zdra­vá.

Téměř pade­sát­ník Will se v pod­sta­tě pro­ti svým don jua­nov­ským zása­dám zami­lu­je do půvab­né, o gene­ra­ci mlad­ší Charlotte, desig­nér­ku netra­dič­ních „klo­bou­ků“. Poprvé se oba uvi­dí v momen­tě, kdy se on v sou­la­du se svou život­ní filo­zo­fií, „hlav­ně se nevá­zat“, roz­chá­zí se svou stá­va­jí­cí pří­tel­ky­ní. Když poz­dě­ji své nové zná­mos­ti vysvět­lu­je svůj pří­stup k jejich nově vzni­ka­jí­cí­mu vzta­hu, opla­tí mu Charlotte podob­nou infor­ma­cí, že jejich vztah taky nepo­va­žu­je za něco trva­lé­ho, pro­to­že trpí váž­nou nemo­cí ohro­žu­jí­cí její srd­ce.

A tak vypuk­ne kla­sic­ká roman­ti­ka: oba si napl­no uží­va­jí čer­stvé zami­lo­va­nos­ti s o to vět­ší inten­zi­tou v tuše­ní, že Charlotte tu dlou­ho nemu­sí být. Nechybí ani kla­sic­ká kri­ze, kdy Will nevy­dr­ží muka mono­ga­mie a spus­tí se na stře­še s jakousi žen­šti­nou.

Myslím, že kaž­dý divák napros­to přes­ně vytu­ší scé­nu, kdy dojde k roz­ho­du­jí­cí­mu zvra­tu v pří­bě­hu a pak už zbý­vá než jen tipo­vat a čekat s Willem a jeho přá­te­li, jak vše dopad­ne.

Co dodat závě­rem? Pro navo­ze­ní roman­tic­ké a tro­chu i vánoč­ní nála­dy to není špat­ný film. Podzim v tom­to fil­mu zrov­na nehra­je hlav­ní roli; zábě­ry, kdy si člo­věk uži­je pohled na krás­ně barev­ný New York, by se daly spo­čí­tat na prs­tech jed­né ruky, maxi­mál­ně na dvou. Zato si divák uži­je pohle­dy na Willa, kte­rý celý film pobí­há ve stá­le stej­ném oble­če­ní: tma­vé kalho­ty, tma­vé tri­ko a tma­vý kabát. Je tak čis­tot­ný, že se nemu­sí pře­vlé­kat nebo nao­pak na kon­ci natá­če­ní ten­to jeho úbor už jen zrecyklo­va­li???

O filmu:

Režie: Joan Chen
Scénář: Allison Burnett
V hlav­ních rolích: Richard Gere a Winona Ryder
Rok: 2000

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Sin City - město hříchu31. srpna 2005 Sin City - město hříchu Když se před necelými patnácti lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikne v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy […]
  • Vesnice8. října 2004 Vesnice Kdo se bojí, nesmí do lesa. A ve filmu Vesnice to platí dvojnásob: do toho lesa by neměl chodit vůbec nikdo. Sídlí tam totiž... (jak to ehmm... říct)... bubáci! Vesnice je o skupině […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Nuda v Brně3. března 2004 Nuda v Brně Instruktážní film mj. na téma "Jak si poprvé užít" se všemi podstatnými informacemi. I tak by se dala charakterizovat Morávkova loňská komedie Nuda v Brně. Tak do dvou třetin se […]
  • Zdroj9. ledna 2006 Zdroj Ropa jako Zdroj – zdroj bídy, utrpení, nesvobody, ponižování,... Ropa jako Zdroj - zdroj bohatství, blahobytu, pohodlí, svobody,... Říká se jí černé zlato. Zatímco to opravdové "zlaté" […]
  • Lovci pokladů16. února 2005 Lovci pokladů Jistý předek rodina Gatesových se dostal k informaci, která na dalších 6 generacemi změnila život této rodiny na nekonečnou honičku za bájným pokladem Templářů, který se po staletí […]