25. hodina

25. hodi­na
Ohodnoťte člá­nek

Posledních pár hodin na svo­bo­dě.Monty Brogan je prů­měr­ný dro­go­vý dea­ler. Vypadá jako slušňák, kte­rý nikdy niko­mu nemů­že ublí­žit. Chce si jen rych­le vydě­lat něja­ké pra­chy. Někomu se to však nelí­bi­lo a Montyho prásk­nul. Má pár dob­rých přá­tel, jak dale­ce jim ale může věřit?

Může pode­zří­vat svo­ji pří­tel­ky­ni Naturelle, kte­rá vědě­la, kde měl dro­gy ukry­té? Co udě­lat s načnu­tým veče­rem? Večeře s tátou, kte­rý se málem roz­bre­čí nad svou špat­nou výcho­vou, dří­věj­ším pitím a nad ztrá­tou Montyho mat­ky? Rozčileně si před zrca­dlem zana­dá­vá na všech­ny lidi, kte­ré den­ně potká­vá, kte­ří vlast­ně pro něj nic nezna­me­na­jí a nako­nec zjis­tí, že je úpl­ně stej­ný jako oni. Dále malá par­ty na roz­lou­če­nou se svý­mi nej­lep­ší­mi kámo­ši, uči­te­lem Jakobem a mak­lé­řem Frankem. Jakobovy pro­blémy se žena­mi vyús­tí v malý romá­nek se svou stu­dent­kou, zatím­co Frank se sna­ží bez­rad­ně zabrá­nit Montymu v jeho dob­ro­vol­ném pod­stou­pe­ním své­ho tres­tu.

Monty má šan­ci potrestat své­ho prás­ka­če, rus­ké­ho kámo­še z bran­dže, ale nikdy by asi stej­ně na niko­ho nevy­stře­lil. Při ran­ní pro­cház­ce ucí­tí potře­bu dostat pár facek a vypro­vo­ku­je své­ho nej­lep­ší­ho kámo­še, aby mu roz­bil hubu. S klid­něj­ším svě­do­mím se vra­cí ke své pří­tel­ky­ni pro posled­ní obe­jmu­tí. Na posled­ní chví­li se ho otec sna­ží pře­mlu­vit, aby odjel někam dale­ko a začal žít nový život.

Je však mož­né začít zno­vu žít se vší svou minu­los­tí? Všechno co se sta­ne má pře­ce tak blíz­ko k tomu, aby se to nesta­lo….

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Transformers3. února 2008 Transformers Já jsem jich pár měl. A dost dětí z okolí mi je závidělo. Jasně, že je řeč o legendárních hraček Transformers. Moc by mě překvapilo, kdyby někdo nevěděl, co Transformers jsou, ale kdyby se […]
  • Kajínek – příliš mnoho povyku9. srpna 2010 Kajínek – příliš mnoho povyku Je režijní debut herce a kaskadéra Petra Jákla ml., inspirovaný skutečným příběhem nejpopulárnějšího českého zločince posledních let, další bulvární senzací, která má jen přitáhnout […]
  • 13 duchů (13 Ghosts)6. února 2006 13 duchů (13 Ghosts) Jedna americká rodina muže ve středním věku, který před pár lety ztratil při nešťastné náhodě manželku, která uhořela, se náhle dovídá o nečekaném bohatství, jenž jim odkázal, jejich právě […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Klub Sráčů5. srpna 2003 Klub Sráčů Film strhaný kritiky v každém ohledu, je dobrou a nevázanou zábavou.......Klub Sráčů není ani nadávka či špatný vtip, ale bláznivá komedie z pohledu náctiletých, kteří chtějí dobít svět […]
  • Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete).17. dubna 2004 Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete). Smysl života je ošemetná věc. Pro někoho to jsou holky, pro jiného vdolky a pro dalšího třeba jeho cvičený křeček. Staří Řekové se plavili do Tróje za krásnou Helenou a strýček Skrblík […]
  • Divočina - recenze15. května 2006 Divočina - recenze Ve čtvrtek měl v kinech premiéru nový anomovaný gfilm Divočina a my jsme se mu podívali na zoubek. Jak dopadl? Upřímně - žádná sláva to tedy není... Recenze našeho partnera:  Viděli […]
  • Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš.23. prosince 2004 Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš. Je jedna hodina ráno, ruce se mi třesou, jako kdybych měl absťák, a tvář mám bělejší než poslední verze Michaela Jacksona. Znalci zombie žánru si již jistě oprašují své střelné […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *