Ptačí svět


Nádherný doku­ment o ptá­cích z rukou tvůr­ců sním­ku Microcosmos

Jak je zřej­mé z úvo­du, potaž­mo z názvu fil­mu, jed­ná se o doku­ment o ptá­cích. Žádného vel­ké­ho děje, nato­ž­pak zábav­né­ho se zde samo­zřej­mě nedo­čká­te, ovšem dílo je to nesmír­ně pove­de­né a nemé­ně zají­ma­vé. Zhruba v 92 minu­tách se sezná­mí­te s tím, jak pro­bí­há migra­ce vybra­ných dru­hů ptá­ků.

Osobně jsem od fil­mu moc neo­če­ká­val, neboť si na art­film moc nepo­tr­pím. Byl jsem ale veli­ce mile pře­kva­pen. Co se mi na fil­mu nej­ví­ce nebyl jeho obsah, nýbrž nád­her­né zpra­co­vá­ní. Stejně jako u fil­mu Microcosmos se Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats před­ved­li i zde. Především kame­ra je skvě­lá. Průlety kra­ji­nou jsou nato­če­ny bez jaké­ho­ko­liv ruši­vé­ho kle­pá­ní obra­zu. Atmosféru fil­mu výbor­ně zabar­vu­je hud­ba z rukou Bruno Coulaise. Naopak střih mi pár­krát za film při­pa­dal tro­chu rych­lý.

„Jejich migra­ce je bojem o přežití.“Je to tak. Ve fil­mu zjis­tí­te, respek­ti­ve pře­svěd­čí­te se, že na „ope­řen­ce“ čeká na jejich ces­tě, dlou­hé až něko­lik tisíc kilo­me­t­rů, hod­ně nástrah. Uvidíte(bohužel), jak je (v tu chví­li) bez­pro­blé­mo­vý let pře­ru­šen výstře­ly, z nichž pod­stat­ná část najde svůj cíl. A to se nemu­sí líbit kaž­dé­mu. Překvapilo mě, že prá­vě v tuto chví­li jsem sly­šel poznám­ky typu „Konečně!“ a dost lidí v kině zača­lo tles­kat! Naštěstí poz­dě­ji při­šla jiná scé­na, dosti melan­cho­lic­ká, řekl bych. Obchodník veze na lodi kle­ce se zví­řa­ty, mezi nimiž je papoušek(druh vám neřek­nu). Ten si po chví­li s veš­ke­rým úsi­lím ote­vře klec a ule­tí. Následoval bouř­li­vý potlesk a pís­ká­ní. Tahle scé­na byla asi nej­hez­čí z celé­ho fil­mu. Proč vám to říkám? Sám nevím, snad pro­to, abych vás při­měl podí­vat se na film, pro­to­že atmo­sfé­ru má výbor­nou.

To ovšem nezna­me­ná, že se bude líbit kaž­dé­mu. Přece jenom nemu­sí kaž­dé­ho bavit sle­do­vat hodi­nu a půl, jak si hej­na ptá­ků léta­jí z jed­no­ho kon­ce pla­ne­ty na dru­hý. Jsem si ale jis­tý, že se spous­tě lidí bude líbit hod­ně! Jak jsem již řekl, byl jsem mile pře­kva­pen.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Dejte mi pokoj - 60 %6. května 2015 Dejte mi pokoj - 60 % Tak tohle marné přání vyslovuje Michel Leproux, když už ho všichni kolem dohání k šílenství. Tento vášnivý milovník hudby a sběratel starých gramodesek totiž našel na bleším trhu […]
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Do boje - boj jedince proti nadnárodní filmě v jednom malém francouzském kraji7. března 2019 Do boje - boj jedince proti nadnárodní filmě v jednom malém francouzském kraji Laurent Amédé je muž, který má rád svoji rodinu a práci. Ale jak jde život, může se leccos změnit. Pracuje totiž v jedné z poboček nadnárodní společnosti Perrin Industrie, která se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Král Artuš - Nuda, nuda, nuda!12. prosince 2004 Král Artuš - Nuda, nuda, nuda! Král Artuš ve službách římského impéria? Tak tohle lze opravdu jen stěží strávit.Snad nikoho neurazím a nedotknu se jeho citů, když řeknu, že tento film je absolutní pič…..! Poslední dobou […]
  • Baron Prášil / Cesta do Pravěku / Vynález zkázy na Blu-ray19. ledna 2014 Baron Prášil / Cesta do Pravěku / Vynález zkázy na Blu-ray Po dlouhém čekání na první české Blu-ray filmů Karla Zemana se do prodeje v českých obchodech dostává komplet 3 nejslavnějších filmů Karla Zemana. Je tomu už 50 let, co Karel Zeman tyto […]
  • th 1 1125. září 2002 Past Tak mesic po premiéře filmu Vám přináším snad dobrou recenzi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones   Tak zase mám zpoždění v tom, že nestíhám psát recenze. No by […]
  • Obchodník se smrtí - „Na každých dvanáct lidí na světě připadá jedna střelná zbraň. Jde o to, jak ozbrojit těch 11 zbývajících.“12. ledna 2006 Obchodník se smrtí - „Na každých dvanáct lidí na světě připadá jedna střelná zbraň. Jde o to, jak ozbrojit těch 11 zbývajících.“ Ať dělám, co dělám, musím to říci a strašně se za to stydím. Přestože Obchodník se smrtí vzbudil v zámoří docela velké pozdvižení, mě samotného to nechalo absolutně chladným a hlavně […]