Vetchý a Cina jsou čerti z Pytlova. Novou pohádku Čertí brko odnesou do Varů

  •  
CertiBrk

Spravedlivě s ním v pekle zapi­su­jí lid­ské hří­chy. Co se ale sta­ne, když se čer­tí brko ztra­tí? Nový film reži­sé­ra Marka Najbrta se hrdě hlá­sí k tra­di­ci čes­ké fil­mo­vé pohád­ky. Příběh Čertí brko v Domě ČT kro­mě reži­sé­ra, sce­náris­tů a pro­du­cen­tů před­sta­ví her­ci Jana Plodková a Jiří Maryško ve čtvr­tek 5. čer­ven­ce od 17 hodin.

„Už je to něko­lik let, co mi můj kama­rád a spo­lu­au­tor toho­to scé­ná­ře Robert Geisler popr­vé navr­hl, abychom nato­či­li pohád­ku. Tehdy se mi to zdá­lo absurd­ní, ale od chví­le, kdy jsem se stal otcem dvou malých synů, je pro mě ta před­sta­va nejen logic­ká, ale jed­no­znač­ně při­taž­li­vá. Proč se zase jed­nou nepo­dí­vat na svět z per­spek­ti­vy dítě­te a záro­veň nevy­u­žít své fil­mař­ské i život­ní zku­še­nos­ti k vytvo­ře­ní pří­bě­hu pro celou rodi­nu,“ říká reži­sér Marek Najbrt.

V měs­teč­ku Pytlov, v pekel­né poboč­ce Pervidle, pře­sta­ne fun­go­vat čer­tí brko. Lucifer pově­řu­je doru­če­ním nové­ho mla­dé­ho čer­ta Bonifáce, aby se ve svě­tě otr­kal. Bonifác se vydá­vá do Pytlova a hned při prv­ní pří­le­ži­tos­ti mu míst­ní šejdíř kou­zel­né brko ukrad­ne. Tím spus­tí řetě­zec udá­los­tí - měs­teč­ko ovlád­nou míst­ní vychyt­ral­ci, leno­ši a pod­vod­ní­ci, jimž se nako­nec poda­ří uvěz­nit i samot­né­ho vlád­ce pekel. Najde v sobě Bonifác ty nej­lep­ší vlast­nos­ti a osvo­bo­dí Pytlov, Lucifera a zís­ká k tomu srd­ce krás­né Markétky? 

„Všichni si mys­lí, že Peklo je mís­to plné zlých démo­nů, kte­ří člo­vě­ka ponou­ka­jí ke zlu. To jsou pohád­ky pro dospě­lé. Ve sku­teč­nos­ti je peklo úřad. Úřad, kte­rý je tu pro­to, aby zlo spra­ved­li­vě trestal. Vaše zlo…“ uza­ví­ra­jí sce­náris­té Robert Geisler a Tomáš Hodan, kte­ří jsou ve tro­ji­ci s Markem Najbrtem pode­psá­ni napří­klad pod kul­tov­ním seri­á­lem Kancelář Blaník.

Svou prv­ní pohád­ku spo­leč­ně před­sta­ví návštěv­ní­kům Domu ČT ve čtvr­tek 5. čer­ven­ce od 17 hodin.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany5. července 2018 Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany Nová česká pohádka Čertí brko, kterou natáčí režisér Marek Najbrt, vstoupí do kin letos v listopadu. Hlavní roli mladého čerta, zlepšovatele a vynálezce Bonifáce, hraje Jan Cina. Podívejte […]
  • Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko2. října 2017 Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko Neomylné čertí brko, které dalo název celé pohádce, zapisuje v pekle spravedlivě lidské hříchy. Jednoho dne se ale stane, že čertí brko pro městečko Pytlov v pekelné pobočce Pervidle […]
  • Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin15. listopadu 2018 Podívejte se na video k pohádce Čertí brko jenž 29. Listopadu vstoupí do kin Pohádka režiséra Marka Najbrta  Čertí brko vstupuje do kin 29. listopadu. Pro režiséra to znamenalo první vstup do tohoto žánru po dramatických snímcích, komediích nebo seriálech. Do […]
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […]
  • Prezident Blaník – Recenze – 60%1. února 2018 Prezident Blaník – Recenze – 60% Možná jste před prvním kolem letošních prezidentských voleb zaznamenali ve svém okolí i kandidátskou kampaň lobbisty Tondy Blaníka, který sliboval důchody srovnatelné s Německem, dostatek […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]
  • Chata na prodej - 60 %23. července 2018 Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně jako každý rok na podzim hrabe listí, zatímco jí pozoruje její manžel z terasy chaty. Jediné, co […]