Ve čtvrtek 23.srpna se konala tisková konference k další sérii seriálu První republika, který se bude vysílat v České televizi od září letošního roku

  •  
DSC06981

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci byli pří­tomni reži­sér Biser A. Arichtev, autor pro­jek­tu a pro­du­cent Filip Bobiňski, kre­a­tiv­ní pro­du­cent České tele­vi­ze Jan Maxa, vedou­cí pro­jek­tu David Musil, hereč­ky Veronika Arichteva a Brigita Cmuntová, her­ci Jiří Vyorálek, Vladimír Polívka a Adam Mišík.

Ve tře­tí sérii se bude dějo­vá lin­ka ode­hrá­vat mezi pod­zi­mem 1930 a létem 1931, opět se budou pro­plé­tat osu­dy čle­nů rodi­ny Valentů s obchod­ní­mi part­ne­ry, dal­ší­mi rodin­ný­mi pří­sluš­ní­ky a také s nepřá­te­li. Bratrské trio Jaroslav, Vladimír a Freddy Valentovi se budou potý­kat nejen s pod­ni­ka­tel­ský­mi pro­blémy, ale čeka­jí je i osob­ní zkouš­ky. Novou posta­vou bude Kilián Tůma v podá­ní Adama Mišíka, a jeho mat­ka. Vrací se i někte­ré posta­vy z před­cho­zích sérií.

V seri­á­lu se tvůr­ci opře­li o něko­lik sku­teč­ných udá­los­tí: začí­nal němec­ký naci­o­na­lis­mus, pro­bí­ha­la hos­po­dář­ská kri­ze, a stej­ně jako v sou­čas­nos­ti byla i liho­vá afé­ra. Byla to ale i doba tan­ce a spor­tu. Proto se v seri­á­lu obje­vu­je box, kde muži mohou změ­řit své síly, a tanec, kte­rý se stal úni­kem od prá­ce a sta­ros­tí. Sportovní scé­ny se natá­če­ly v Radiopaláci v Praze, kde se   pro taneč­ní scé­ny se vybu­do­val krás­ný taneč­ní pod­nik ve sty­lu art deco.

Třetí série bude mít tři­náct dílů, prv­ní díl se bude vysí­lat v nedě­li 7.září ve 20.00 hodin na ČT1. Před začát­kem této série se bude vysí­lat i reka­pi­tu­lač­ní díl – První repub­li­ka: Rodinné osu­dy, a to v nedě­li 2.srpna v 18 hodin na ČT1.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • První republika24. srpna 2018 První republika Videa z novinářské konference 23. 8. […]
  • Natáčí se třetí řada seriálu První republika19. června 2018 Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jedná se o třináct dílů třetí řady. Za kamerou opět stojí Biser A. Arichtev a do hlavních rolí jsou […]
  • První republika19. června 2018 První republika Videa z natáčení 3. řady seriálu. https://youtu.be/VxilokEwNhc https://youtu.be/opVR2_fBKpI https://youtu.be/LcbcTLP_fZc https://youtu.be/QFfmJkpr_GY https://youtu.be/qbWUeqK-ZsM
  • První republika - Galerie fotek19. června 2018 První republika - Galerie fotek
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Jako nikdy - Tisková konference k filmu.11. září 2013 Jako nikdy - Tisková konference k filmu. Na tiskové konferenci, která se konala po novinářské projekci dne 11.9.2013, představil  režisér Zdeněk Týc spolu s autorkou námětu a scénáře Markétou Bidlasovou, producentem Ondřejem […]
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Malý pitaval z velkého města aneb 15 lekcí pátrání realistického7. července 2018 Malý pitaval z velkého města aneb 15 lekcí pátrání realistického Normalizační agitka nebo nehrdinský a funkční pohled do práce kriminalistů? V českých internetových vodách platí hlavně u filmové a seriálové produkce dlouhodobý trend posílat okamžitě do […]