Tisková konference k natáčení kriminální minisérie

DSC00404

V pon­dě­lí 5.února pro­běh­la v Praze v restau­ra­ci Eska v Karlíně tis­ko­vá kon­fe­ren­ce k natá­če­ní nové kopro­dukč­ní kri­mi­nál­ní mini­sé­rie Princip slas­ti.

Kriminální děj je zasa­zen do tří zemí, natá­če­ní tak pro­bí­há v Polsku, České repub­li­ce a na Ukrajině. Hlavní vyšet­řo­va­te­lé hra­jí Karel Roden, Malgorzata Buckowska a Sergej Strelnikov. Jejich posta­vy, Viktor, Maire a Serhij, jsou tak nuce­ny v rám­ci vyšet­řo­vá­ní kri­mi­nál­ní­ho zlo­či­nu spo­lu­pra­co­vat. Dalšími her­ci, kte­ří se v sérii obje­ví, jsou např. Kryštof Hádek, Martin Finger, Robert Gonera, Stipe Erceg, ad.

Autorem scé­ná­ře je Maciej Maciejewski. Ten stál za seri­á­lem Polda (Glina), kte­rý pat­ří mezi nej­lep­ší pol­ský kri­mi­nál­ní seri­ál všech dob. V Principu slas­ti se děj ode­hrá­vá ve třech post­ko­mu­nis­tic­kých zemích a vyšet­řo­va­te­lé tak mohou roz­jet roz­sáh­lé mezi­ná­rod­ní pát­rá­ní a vyšet­řo­vá­ní. Režisérem série je pol­ský fil­mo­vý reži­sér a pro­du­cent Dariusz Jabłoński. Ten se podí­lel před dva­ce­ti lety na natá­če­ní fil­mu Je tře­ba zabít Sekala a má boha­té reži­sér­ské zku­še­nos­ti. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci také řekl, že Praha pat­ří mezi jeho nej­ob­lí­be­něj­ší měs­ta a zná ji již od 70. let.

Tiskové kon­fe­ren­ce se zúčast­ni­ly i pro­du­cent­ky série – Izabela Wojcik a Violetta Kaminska, stej­ně jako kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka ČT Kateřina Ondřejková. Zmínily, že natá­če­ní je nyní v polo­vi­ně, točí se nyní v České repub­li­ce a poté se bude ješ­tě natá­čet na Ukrajině, v Oděse.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tisková konference k natáčení kriminální minisérie Princip slasti9. února 2018 Tisková konference k natáčení kriminální minisérie Princip slasti V pondělí 5.února proběhla v Praze v restauraci Eska v Karlíně tisková konference k natáčení nové koprodukční kriminální minisérie Princip slasti. Kriminální děj je zasazen do tří zemí, […]
  • Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach9. srpna 2018 Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach Ve čtvrtek 9.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu Roberta Sedláčka Jan Palach. Film natáčel Sedláček od roku 2017, aby byl uveden do kin u příležitosti výročí […]
  • Film Komorná jenž byl s úspěchem uveden ve Varech vstupuje dnes do českých kin11. srpna 2016 Film Komorná jenž byl s úspěchem uveden ve Varech vstupuje dnes do českých kin Jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů současnosti, laureát velké ceny z Cannes za film Oldboy Park Chan-wook přichází s Komornou, dynamickým thrillerem plným zvratů, intrik, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Zlodějka knih - ZAČÁTKY3. ledna 2014 Zlodějka knih - ZAČÁTKY ZLODĚJKA KNIH je filmovou adaptací oblíbeného stejnojmenného bestselleru. Vypráví příběh odvážné dospívající dívky Liesel, která je poslána během druhé světové války do pěstounské rodiny […]
  • RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU11. září 2012 RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU Snímek Resident Evil: Odveta diváka vtáhne již svými úvodními scénami a nedovolí mu až do šokujícího závěru uniknout fascinující kombinaci ojedinělých akčních scén, které tuto sérii […]
  • Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude24. srpna 2018 Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude V pátek 24.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu režiséra Olmo Omerzu. Novináři shlédli film Všechno bude a poté následovala tisková konference, ze která přinášíme […]
  • Březen v kinech7. března 2003 Březen v kinech Nový projekt na stránkách kinofila, každý měsíc vám naservírujeme pěknou porci chystaných premiér. V tomto měsíci je jich vážně dost, takže jdeme na to letem-světem.6.3. Bowling for […]
  • Příběh z Tokia - projekt 10027. ledna 2004 Příběh z Tokia - projekt 100 Příběh z Tokia je především film o nejobyčejnějších věcech a o jedné cestě starých rodičů do metropole, kde navštíví rodiny svých dětí. Myšlenková čistota ve spojení s uměleckou […]
  • Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin11. srpna 2016 Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin Dva bratři, starší s manželkou, mladší s milenkou a malým dítětem, se potkávají na venkovské usedlosti poté, co jejich otce stihne mrtvice. Subtilní rodinné drama od debutujícího Víta […]