Nový detektivní seriál na České televizi

DSC00595

Ve čtvr­tek 15.února pro­běh­la novi­nář­ská pro­jek­ce k nové­mu detek­tiv­ní­mu seri­á­lu Inspektor Max, kte­rý pobě­ží od 21.února na České tele­vi­zi.

Na pro­jek­ci při­ví­ta­la novi­ná­ře paní Tereza Kručinská z České tele­vi­ze, sezná­mi­la je s prů­bě­hem odpo­led­ne a poté násle­do­va­la pro­jek­ce. Novináři vidě­li prv­ní díl seri­á­lu, kte­rý nese název Hračka. V něm se divá­ci sezná­mí nejen s hlav­ní posta­vou, inspek­to­rem Zoltánem Maxem, ale také s dal­ší­mi posta­va­mi, kte­ré se budou vysky­to­vat v kri­mi­nál­ní sérii: Zoltánův mla­dý kole­ga Filip, jejich šéf - kapi­tán Beran, a stát­ní zástup­ky­ně Markéta Sýkorská.

Pozvání na tis­ko­vou kon­fe­ren­ci novi­ná­řů s tvůr­ci při­ja­li Jan Lekeš, kre­a­tiv­ní pro­du­cent České tele­vi­ze, Patrika Pašš, pro­du­cent Trigon Production, her­ci Juraj Kukura, Tereza Brodská a Igor Bareš, a Petr Nikolaev, reži­sér dílů 9-12.

Juraj Kukura hra­je Zoltána Maxe výbor­ně, jako by mu role byla pří­mo uši­ta na tělo. Jeho styl je vel­mi oso­bi­tý a ráz­ný, chví­le­mi při­po­mí­ná komi­sa­ře Michala Brízu z dal­ší­ho detek­tiv­ní­ho seri­á­lu. Společné mají i to, že mají mlad­ší par­ťá­ky a musí si zvy­kat na novou situ­a­ci v živo­tě. Pro Roberta Hájka, kte­rý ztvár­ňu­je kri­mi­na­lis­tu Filipa, je to po seri­á­lu Četníci z Luhačovic dal­ší poli­cej­ní role. V tom­to seri­á­lu se také setkal se slo­ven­ský­mi kole­gy, tak­že mu slo­ven­šti­na v dal­ším seri­á­le nedě­la­la žád­né pro­blémy.

Více na Kritiky.cz
Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád...
Petr Čtvrtníček - velitel stráží V této pohádce jste velitelem stráží, mohl byste nám vaši postavu nějak přiblížit?  Vel...
„Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští ro...
Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena Francouzský herec Jean Reno, držitel Evropské filmové ceny za mimořádný přínos světové ...
Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter’s War [35%] Abych byl upřímný, před čtyřmi lety, kdy do kin dorazila Sněhurka a lovec, jsem byl poměrně...

Znělku k seri­á­lu napsa­li Miroslav Roháček a Filip Brtva, text pís­ně „Zoli má lep­ší lék“ napsa­li Peter Uličný a Jan Sahara Hedl, hudb slo­žil Michal Pavlíček a píseň nazpí­va­li Juraj Kukura a Markéta Foukalová. V prů­bě­hu seri­á­lu pak zazní hud­ba od Karola Duchoně, kte­ré­ho má Zoltán vel­mi rád. V tom­to díle zazně­ly např. pís­ně „Elena“, Dievča z Budmeríc“, „Šiel, šiel…“, „Čardáš dvoch srdc“, ad.

První díl moh­li divá­ci Slovenské repub­li­ky sle­do­vat v nedě­li 28.ledna na tele­vi­zi RTVS a pod­le dat PMT se pořad stal v divác­ké sku­pi­ně 12+ nej­sle­do­va­něj­ším nezpra­vo­daj­ským pořa­dem dne s výsled­kem 451 tisíc divá­ků (rating 9,6 %) a s podí­lem na sle­do­va­nos­ti 19,2 %.

V České tele­vi­zi budou moci divá­ci shléd­nout prv­ní díl ve stře­du 21.února na ČT1 od 20 hodin a dal­ší díly budou po něko­lik dal­ších týd­nů ve stej­ný den a čas.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Inspektor Max16. února 2018 Inspektor Max Dvě videa z novinářské konference 15.2.2018. https://youtu.be/6klmbKUPGRc https://youtu.be/w072A_PqUnc
  • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]
  • 7 dní hříchů - 70 % 21. května 2014 7 dní hříchů - 70 % Film byl inspirován skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena lesníka Jana Olšana, uteče z domu a nezanechá po sobě žádný dopis. […]
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […]
  • Vybíjená - fotky z novinářské konference3. března 2015 Vybíjená - fotky z novinářské konference
  • Vybíjená - 60 %3. března 2015 Vybíjená - 60 % Čtyřicátníci Skippy, Jeff a Tom jsou kamarádi již od studentských let na gymnáziu. Tehdy to byli mladí a energičtí mladíci, kteří kromě studia prožívali i své první lásky, zklamání, naděje […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu si své manželky moc nevšímáte, máte ji, jak se říká, jistou. Co děláte vy osobně ve svém skutečném manželství pro to, aby vám nezevšednělo? S mojí ženou jsme spolu z mého pohledu […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]