Fotograf a jeho film


Dnes před­sta­vi­li tvůr­ci novi­ná­řům film Fotograf a zájem byl vel­ký. Jednak zapů­so­bi­la samot­ná osob­nost zná­mé­ho foto­gra­fa Jana Saudka a také mož­nost nahléd­nout tro­chu „pod poklič­ku“ jeho tvor­by.

Jak jen to ten chlap dělá a jaký sku­teč­ně je? To asi zají­ma­lo i reži­sér­ku Irenu Pavláskovou i tvor­ce samot­né­ho fil­mu. Pavlásková pra­co­va­la na scé­ná­ři se Saudkem téměř dva roky a za výsle­dek se nemu­sí sty­dět. Podařilo se zachy­tit posta­vu člo­vě­ka, kte­rý přes svůj nespor­ný talent má mno­ho chyb a sla­bos­tí, kte­ré mu kom­pli­ku­jí život. A k tomu se ješ­tě při­mí­cha­jí sla­bos­ti a tou­hy lidí kolem něj. O zába­vu i pro­blémy pak není nou­ze. Film je vtip­ný a naho­ta je tako­vá, jakou ji zná­me ze Saudkových fotek. Bizardní vizu­ál­ní obra­zy v kom­bi­na­ci s vul­gár­ní­mi slo­vy a vtip­ný­mi bon­mo­ty vytvá­ří zvlášt­ní zábav­ný a sou­čas­ně pouč­ný fil­mo­vý záži­tek.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci sice chy­běl před­sta­vi­tel hlav­ní role Karel Roden, ale jeho výkon jed­no­znač­ně ve fil­mu domi­nu­je.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na ser­ve­ru 10Mpix.cz.

Více na Kritiky.cz
Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vstoupí do českých kin 31. srpna 2017. Animovaný příb...
Adam Svoboda - 26. ledna 1978 - 7.5.2019 Připomeňme si brankáře Adama Svobodu výběrem toho nejlepšího z jeho hokejové kariéry....
La Cara oculta (2011) La Cara oculta je pozoruhodným filmem režiséra Andrése Baize, který toho na svém kontě zrovna...
Anthem – budoucnost, ve které zanikla individualita Jakou mrazivou vizi skrývá jedno z prvních děl zakladatelky objektivismu? Ayn Rand je nejvíce ...
Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe V období, kdy se většina územních celků intenzivně zabývá návrhem či schvalováním rozpo...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Fotograf - 65 %13. ledna 2015 Fotograf - 65 % Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […]
  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […]
  • Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové3. ledna 2015 Fotograf - Úvodní slovo scenáristky a režisérky Ireny Pavláskové „Jana jsem poznala jako člověka nesmírně citlivého, vnitřně bohatého a moudrého a trochu jiného, než jak se prezentuje před veřejností A ten jeho způsob, kterým vystupuje před lidmi, je […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Rozhovor s Michalem Vieweghem14. srpna 2012 Rozhovor s Michalem Vieweghem V současnosti patří k nejúspěšnějším českým spisovatelům (mj. knihy Povídky o manželství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcovský lásky, Báječná léta s Klausem, […]
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]