PŘÍBĚH TUČŇÁKA

PŘÍBĚH TUČŇÁKA
Ohodnoťte člá­nek

Každým rokem, tisí­ce tuč­ňá­ků císař­ských opouš­tí jis­to­tu jejich hlu­bo­ké­ho oce­á­nu a putu­jí stov­ky mil přes zrád­ný a odpu­di­vý ark­tic­ký ledo­vec, aby se moh­li roz­mno­žo­vat. Hrdinné odo­lá­va­jí tep­lo­tám hlu­bo­ko pod bodem mra­zu a nesčí­sl­ným dob­ro­druž­stvím…..

Podívaná na jejích puto­vá­ní oči­ma Luca Jacquetse je plna humo­ru, plná odva­hy malých tvo­rů vzdo­ro­vat drs­né pří­ro­dě, plná záhad a tajem­ství….

Putování císa­řů je výprav­ný sní­mek o jejich hrdin­né náma­ze pro pře­ži­tí…

Vedeni instink­tem, pod tíhou zrád­né­ho ledu, putu­jí přes Jižní kříž, jsou vede­ni neo­myl­ně za svým tra­dič­ním sty­lem roz­mno­žo­vá­ní – po ritu­á­lech námluv plných sple­ti­tých tan­ců a deli­kát­ních mané­vrů, dopro­vá­ze­ných dishar­mo­nic­ký­mi zvu­ky exta­tic­kých namlou­va­cích pís­ní – se spá­ru­jí do mono­gam­ních párů a páře­ní může začít….

Dny jsou stá­le krat­ší, poča­sí čím dál kru­těj­ší. Všechny samič­ky mají nezkrot­nou vůli, vydr­ží až kata­stro­fál­ní pod­mín­ky, aby moh­li snést své vej­ce. Zvládnou být něko­lik týd­nů bez potra­vy, a vydá­va­jí se nazpět k oce­á­nů plné­mu ryb, kte­rý je vzdá­len přes 200 kilo­me­t­rů . Cesta je vel­mi ris­kant­ní, plná hla­do­vých leo­par­dích tuleňů…

Samci zůstá­va­jí na mís­tě, aby ochrá­ni­li nakla­de­ná vajíč­ka, kte­ré ochra­ňu­jí neu­stá­le svý­mi kon­če­ti­na­mi. Jsou vysta­ve­ny tep­lo­tám kolem –40°C a neu­stá­lým pří­li­vům polár­ní­ho vět­ru…

Po dlou­hých měsí­cích, kdy tuč­ňá­ci nic neje­dí, se začí­na­jí vajíč­ka líh­nout. Jednoho dne se mlá­dě vyklu­be do bílé­ho svě­ta, se svý­mi záso­ba­mi mlá­dě pře­ži­je pou­ze 48 hodin. Pokud se jeho mat­ka opoz­dí s při­ne­se­ním potra­vy, mlá­dě zemře…

Jakmile je rodi­na opět pohro­ma­dě, role se mění, mat­ky zůstá­va­jí s čer­s­tvě naro­ze­ným mlá­dě­tem. A všich­ni dospě­lí tuč­ňá­ci ochra­ňu­jí mlá­ďa­ta před úto­ky pre­dá­to­rů. Čím se poča­sí otep­lu­je a ledy začnou prs­kat a tát, tím čas­tě­ji mohou dospě­lí tuč­ňá­ci opa­ko­vat svou ces­tu pro jíd­lo, kte­ré čítá něko­lik sto­vek kilo­me­t­rů a opa­ku­jí ji do té doby než jsou mlá­ďa­ta schop­ni sami se poto­pit do hlu­bo­kých vod Antarktického oce­á­nu…..

Stojící hrdě na ledo­vé plo­še, vypa­da­jí jako ztě­les­ně­ní síly a exis­ten­ce. Láska a soli­dár­nost se spo­ju­je v hero­ic­ký boj pro nový život….

O hlav­ních před­sta­vi­te­lích:

Tučňák císař­ský    ( Aptenodytes for­s­te­ri   Gray 1844)

Největší druh tučňáka,váží až 46kg a dél­ka těla pře­sa­hu­je 1m. Žije na pobře­ží Antarktidy a na ost­rův­cích v její blíz­kos­ti. Známe kolem 20 kolo­nií těch­to tuč­ňá­ků s počtem od 200 do 50 000 párů (Coulmanův ost­rov). Současný stav se odha­du­je na 240 000 hnízdí­cích ptá­ků. Tučňáci císař­ští pat­ří k ptá­kům při­způ­so­be­ným k nej­tvrd­ším život­ním pod­mín­kám na naší pla­ne­tě. V době hnízdě­ní musí odo­lá­vat tep­lo­tám až -40°C .

Premiéra 21.4. 2005

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Premiéra Českého filmu : "Jménem krále"25. května 2009 Premiéra Českého filmu : "Jménem krále" Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II.   Na zásnuby, které mají usmířit znesvářené  rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého […]
  • Film Bratříček Karel vstupuje do kin, symbolicky 17. Listopadu16. listopadu 2016 Film Bratříček Karel vstupuje do kin, symbolicky 17. Listopadu Už zítra, tedy ve čtvrtek 17. listopadu vstoupí do kin polsko-český dokumentární film Bratříček Karel, který připomíná jednu z klíčových postav revolučních let 1968 a 1989. Portrét Karla […]
  • Good bye, Lenin3. listopadu 2003 Good bye, Lenin NOVÉ NĚMECKO V době, kdy filmový hrdina Alex Kerner obdivoval východoněmeckého kosmonauta Sigmunda Jähna, který mířil v sovětském kosmickém modulu Sojuz 31 do vesmíru, […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou17. října 2017 Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou Nový český film 8 hlav šílenství režisérky Marty Novákové (která debutovala v roce 2006 celovečerním hraným snímkem Marta) rozhodně není mainstreamovou zábavou pro každého. I přes účast […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY )1. dubna 2004 Riskni to s Polly ( ALONG CAME POLLY ) Reuben - sklamaný a zničený nevěrou své novomanželky se nečekaně potká na večírku se svou bývalou, pohlednou, spolužačkou Polly. Zjišťuje, že on a Polly se k sobě vůbec nehodí, ale i […]
  • Česká televize dnes začala natáčet Kancl23. ledna 2014 Česká televize dnes začala natáčet Kancl Dnes padla první klapka české verze kultovního britského seriálu scenáristů Rickyho Gervaise a Stephena Merchanta The Office. Pořad s názvem Kancl natáčí brněnské studio České televize v […]
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […]
  • Otevřené moře1. listopadu 2004 Otevřené moře Susan a Daniel jsou dobře situovaný manželský pár. Jejich vztah je v poslední době vzhledem k pracovnímu nasazení napjatý. Což takhle na chvíli polevit a vyrazit si, jen sami dva, bez […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *