Sentiment

ctverec125x125


O fil­mu

Adept se vydal za fil­mo­vým reži­sé­rem na pen­zi, jehož dílo jsme měli v úctě, aby se svým fil­mem při­blí­žil k myš­le­ní, cítě­ní a tvor­bě; tedy udě­lal film. Okolnosti tomu chtě­ly, že zůstá­val se sta­rým mužem, a na film na čas poza­po­mněl. Když sta­rý reži­sér umřel, adept si při­pa­dal opuš­tě­ný. Doba, po kte­rou se setká­va­li, ho napl­ni­la, ale nevě­děl, jak napl­nit před­se­vze­tí, přes­to­že jsme vědě­li, jak se dělá film.

Jak film vzni­kal?
V letech 1997 a 1998 vznik­ly zvu­ko­vé zázna­my roz­ho­vo­rů Tomáše Hejtmánka s reži­sé­rem Vláčilem, kte­rý začát­kem roku 1999 zemřel. Zamýšlená kon­cep­ce doku­men­tár­ní­ho fil­mu ztra­ti­la opod­stat­ně­ní, téma setká­ní s reži­sé­rem Vláčilem se pro­mě­ni­lo.

Natáčení fil­mu se roze­běh­lo na kon­ci roku 1999, těs­ně před vykli­ze­ním Vláčilova bytu. V násle­du­jí­cím obdo­bí se toči­lo na mís­tech rea­li­za­ce Vláčilových fil­mů, pře­de­vším na Šumavě, v Lánské obo­ře a na Baltu. V této fázi byl film rea­li­zo­ván s před­sta­vi­te­li rolí Vláčilových fil­mů Markéta Lazarová, Údolí včel a Adelheid.

Na pod­zim roku 2001 napsa­li Tomáš Hejtmánek a Jiří Soukup scé­nář hra­né­ho fil­mu (na zákla­dě zvu­ko­vých zázna­mů roz­ho­vo­rů s Františkem Vláčilem). Scénář byl nato­čen v ate­li­é­ru, na jaře roku 2002.

Scénář a sklad­ba fil­mu: Tomáš Hejtmánek, Jiří Soukup
Kamera reál: Jaromír Kačer
Kamera ate­li­ér: Diviš Marek
Hudba: Martin Smolka
Zvuk: Jan Čeněk
Dramaturgie: Jiří Soukup
Režie: Tomáš Hejtmánek
Producent: Tomáš Hejtmánek
Koproducenti: Bionaut - Vratislav Šlajer
Česká tele­vi­ze - Ondřej Šrámek, Petr Nezval


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Star Wars: Síla se probouzí16. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul Star Trek. Podařilo se mu to samé i se Star Wars.  Není to reboot, ale je to pokračování se […]
  • Umučení Krista8. dubna 2004 Umučení Krista Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední večeři. Ježíš odolává Satanovým svodům. […]
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […]
  • Král zlodějů14. ledna 2004 Král zlodějů Cirkus je jen tehdy, když je malej lup.Hlavním hrdinou je desetiletý ukrajinský chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé osadě. Se závanem velkého vzdáleného světa přijde do osady […]
  • Jurský svět10. června 2015 Jurský svět Moje první dojmy z 4. dílu o dinosaurech na ostrově! Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v očekávání nemožného, překvapil. Je kvalitnější než druhý díl a to je co říct. Dinosauři […]
  • Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ7. ledna 2014 Zlodějka knih - VŠEVIDOUCÍ VYPRAVĚČ Další ústřední postavou příběhu je neviditelný, vševědoucí vypravěč – Smrt. Její jízlivé přemítání o lidském údělu a její úloze v něm jsou nepředvídatelné, přímočaré, vtipné a nám nečekaně […]
  • NABÍT A ZABÍT - Premiéra 5.10. 200618. srpna 2006 NABÍT A ZABÍT - Premiéra 5.10. 2006 LNS je nepředvídatelný a duchaplný thriller, který se proplétá a točí mezi světem kriminálníků, záměn osob a nekompromisní, tvrdou pomstou. Slevinovi /Josh Hartnett/ se právě moc […]
  • X - Men - Preview27. dubna 2003 X - Men - Preview Před třemi lety Bryan Singer přinesl revoluci v žánru comicsových adaptací. X-Meni se totiž od svých filmových bratříčků (Superman, Batman, Flash, Blade) podstatně lišili- speciální […]
  • Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL3. ledna 2014 Zlodějka knih - HLEDÁNÍ LIESEL Přestože filmaři již diskutovali možnosti hereckého obsazení rolí Hanse a Rosy, rozhodli se nejprve zaměřit na hledání Liesel. Začali ve Velké Británii a brzy se pustili do hledání po celé […]
  • LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ15. července 2004 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ OBSAH   Šarlatánský profesor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohromady skupinu „expertů”, se kterými se chystá provést loupež století. Tým: Odborníci na výbušniny, kopání […]