Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule

word image 19

Natáčení kome­die z vinař­ské­ho pro­stře­dí zača­lo v prv­ní polo­vi­ně čer­ven­ce sice pře­kva­pi­vě v Praze, ale po třech natá­če­cích dnech se fil­ma­ři pře­su­nu­li na již­ní Moravu, kde s pře­stáv­ka­mi pra­co­va­li do polo­vi­ny srp­na. Stejně jako v pře­de­šlých dvou fil­mech se děj točí kolem Terezy Ramby, Kryštofa Hádka, Lukáše Langmajera a Miroslava Táborského. Do kin při­jdou 3Bobule 12.března 2020.

„Jsem s nato­če­ným mate­ri­á­lem spo­ko­je­ný. Často jsem po natá­če­ní napja­tý, někdy až ner­vóz­ní, ale teď se do střiž­ny oprav­du těším,“ svě­řil se posled­ní natá­če­cí den reži­sér Martin Kopp. Komedie z morav­ských vinic, jejíž hrdi­no­vé už jsou pře­ce jen o více jak 10 let star­ší a řeší i „dospě­lé“ pro­blémy jako chod vinař­ství, rodi­nu a vlast­ní vztah, před­sta­ví divá­kům ved­le Mikulova také Moravskou Novou Ves, Klentnici, Sedlec, Bulhary, Strachotín, Dolní Věstonice, Pavlov nebo Zaječí.

„Bylo to moc hez­ké a všich­ni se o mě krás­ně sta­ra­li, pro­to­že to pro mě bylo nároč­něj­ší. Točili jsme ve vino­hra­dech, kde bylo i 40 stup­ňů, ale omdlí­va­li jiní, já naštěs­tí ne,“ řek­la Tereza Ramba, kte­rá natá­če­la svo­ji roli Kláry i přes vyš­ší stu­peň těho­ten­ství. Jejím par­ťá­kem byl na pla­ce opět Kryštof Hádek. „Mám z toho taky dob­rý pocit. Sice se tady pořád musí­te vyhý­bat nabíd­kám na košt, ale jinak to bylo v poho­dě,“ smál se po natá­če­ní fil­mo­vý Honza.

Spokojený byl i Lukáš Langmajer jako Jirka. „Já jsem si z těch tří dílů tenhle užil nej­víc. Možná i pro­to, že už tro­chu víc rozu­mím tomu, co tady dělám,“ vysvět­lil. „Člověk má pocit, že se vra­cí po letech za pří­buz­ný­mi. Docela mě vydě­si­lo, když jsme se na začát­ku natá­če­ní s kole­gy dopo­čí­ta­li, že od dvoj­ky je to už deset let! Vůbec by mě nena­padlo, že to tak uteklo,“ dodal fil­mo­vý Kozderka Miroslav Táborský.

V nové roli Mira se ve fil­mu před­sta­ví slo­ven­ský herec Braňo Deák a v roli Humpla Michal Isteník. Diváci se mohou těšit také opět na Mariána Rodena a Radima Nováka, nově na Lumíru Přichystalovou, Tomáše Měcháčka a v dět­ských rolích uvi­dí Šimona Klacla, Annu KrejčířovouProkopa Zacha. V men­ších rolích se obje­ví mno­ho špič­ko­vých her­ců, v čele s Karlem Rodenem. Ve fil­mu zazní v něko­li­ka obra­zech hlas Václava Postráneckého, jemuž je film věno­ván.

Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní kome­die napsa­li Matěj Podzimek (Dukla 61, Metanol, Ulice, Ohnivé kuře) a Tomáš Vávra (Modrý kód, Vyšehrad, Ulice), režie se ujal Martin Kopp (Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři, Ulice). Hudbu k fil­mu sklá­dá Jan P. Muchow. Za kome­dií z vinař­ské­ho pro­stře­dí sto­jí opět pro­du­cent a vinař Tomáš Vican, kte­rý kro­mě fil­mů Bobule (2008) a 2Bobule (2009) pro­du­ko­val také sní­mek Bajkeři (2017), dvě série seri­á­lu Vinaři (2014-2015), a kopro­du­ko­val fil­my Lidice (2011) a Martin a Venuše (2013).

Oba před­cho­zí díly Bobulí vidě­lo v kinech 800 tisíc divá­ků a tele­vi­ze Nova je oba pra­vi­del­ně opa­ku­je také na svých obra­zov­kách. Film bude mít pre­mi­é­ru 12. břez­na 2020 a do kin jej uve­de spo­leč­nost Bioscop.

Synopse

Po mno­ha skliz­ních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se sta­li rodi­či dvoj­čat a maji­te­li vinař­ství. Všední sta­ros­ti je však odci­zi­ly a momen­tál­ně žijí oddě­le­ně. Toto je pří­běh rene­san­ce jejich lás­ky v pře­krás­né kra­ji­ně již­ní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastá­vá roz­ho­du­jí­cí čas vinař­ské­ho roku – vino­bra­ní. Honza se za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí po letech setká­vá s kum­pá­nem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nad­še­ně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se skliz­ní, kte­ré samo­zřej­mě vůbec nero­zu­mí. Zatají při­tom Honzovi, že své­ho puber­tál­ní­ho syna Kubu, kte­rý ces­tu­je s nimi, une­sl, a k tomu utí­ká před dlu­hy, kte­ré sti­hl nase­kat za dobu, co se nevi­dě­li. Honza s Klárou mají sami pro­blé­mů nad hla­vu. Vedle man­žel­ství řeší, jak pomo­ci kra­chu­jí­cí­mu vinař­ství a zame­zit krá­de­žím ve vini­cích. Klára navíc boju­je s úkla­dy zaměst­nan­ce Humpla a před­sud­ky oko­lí, kte­ré nevě­ří, že coby žena může dělat kva­lit­ní víno a pře­kro­čit stín své­ho otce (Václav Postránecký)…


Na jižní Moravě dotočili film 3Bobule
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule17. července 2019 Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule Překvapivě na Občanské plovárně v Praze začalo natáčení volného pokračování letní komedie 3Bobule z prostředí prosluněných moravských vinic. Scénou vyhlašování vinařských cen se před […]
  • Bobule15. srpna 2019 Bobule Herecké obsazení: Kryštof Hádek Lukáš Langmajer Honza Jirka   Tereza Voříšková Václav Postránecký Klárka Michalica   Lubomír Lipský […]
  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]