Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

areal 9

Na dva a půl tisí­ce fanouš­ků, sedm desí­tek herec­kých a mode­rá­tor­ských osob­nos­tí TV Nova a tři­nác­ti­ho­di­no­vý mara­ton pro­hlí­dek kulis a deko­ra­cí nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů TV Nova. Takový byl dru­hý roč­ník fes­ti­va­lu Den s Novou, ten­to­krát pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriály Česka!

Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít si boha­tý tři­nác­ti­ho­din­no­vý pro­gram. Po celý den bavi­la návštěv­ní­ky vystou­pe­ní fina­lis­tů SuperStar a také sou­tě­ží­cích z pořa­du Tvoje tvář má zná­mý hlas. „Zpíval jsem pís­nič­ku od mol­dav­ské sku­pi­ny O-Zone, Dragostea Din Tei. To bylo poprvé, kdy ji ode mne divá­ci moh­li sly­šet, pro­to­že až večer čís­lo moh­li vidět ve Tváři,” pro­zra­dil Robert Jašków, kte­ré­ho na podiu vystří­da­ly jeho kole­gy­ně z pořa­dů Tvoje tvář má zná­mý hlas a Ordinace v růžo­vé zahraě 2 Michaela Badinková nebo vítěz­ka SuperStar Tereza Mašková, a také dří­věj­ší účast­ní­ci show Hana Holišová a Milan Peroutka.

Den s Novou při­ne­sl fanouškům uni­kát­ní mož­nost osob­ně se setkat s hvězda­mi tele­viz­ní obra­zov­ky. Těch se za auto­gra­mi­á­do­vý­mi sto­ly během celé­ho dne vystří­da­lo neu­vě­ři­tel­ných jed­na­se­dm­de­sát. Nechyběli mezi nimi kro­mě zmí­ně­ných účin­ku­jí­cích také napří­klad Lucie Borhyová, Rey Koranteng, Markéta Fialová, Ljuba Krbová, Jan Čenský, Miroslav Etzler, Martin Stránský, Petr Vacek, Kristina Kloubková, Martin Pouva, Michal Jančařík, Marika Šoposká, Berenika Kohoutová, Šárka Vaculíková, Kryštof Rímský a mno­zí dal­ší…

Celým dnem pro­ved­li mode­rá­to­ři a her­ci seri­á­lu Ulice Václav Matějovský a Ondřej Havel.

„Já mám tato setká­ní rád. Pro lidi je to rodin­ný výlet, pro nás je to jedi­neč­ná mož­nost přímého kon­tak­tu s naším divá­kem,“ neta­jil se rados­tí z akce Rey Koranteng, podob­ně vidě­la Den s Novou i jeho kole­gy­ně, mode­rá­tor­ka Televizních novin Lucie Borhyová: „Krásně nám vyšlo poča­sí. Diváci tady mají spous­tu atrak­cí, mají tu co vidět, tak­že co víc si přát. Musím říct, že mám ráda Dny s Novou, kdy se setká­vám s našimi fanouš­ky tvá­ří v tvář. Většinou je máme za kame­rou a dnes přímo před sebou. Je hezké vidět, jakou mají radost, že se s námi vidí.” 

Vstupenky na Den s Novou byly vypro­da­né během jedi­né­ho týd­ne. Den s Novou byl sou­čas­ně dnem, kdy jsme si všich­ni přá­li, aby ate­li­é­ry byly nafu­ko­va­cí a my tak moh­li jedi­neč­ný záži­tek z pro­hlí­dek kulis a setká­ní s hvězda­mi zpro­střed­ko­vat vět­ší­mu počtu návštěv­ní­ků. Zájem o Den s Novou byl enorm­ní, nás to pocho­pi­tel­ně vel­mi těší a děku­je­me našim divá­kům za ten­to krás­ný pro­jev věr­nos­ti.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vánoce na TV Nova23. listopadu 2018 Vánoce na TV Nova Vánoční svátky na TV Nova přinesou mnoho oblíbených českých i zahraničních pohádek, filmů a animovaných příběhů. Štědrý den v hlavním vysílacím čase na obrazovce TV Nova bude patřit české […]
  • Mars láká i odrazuje17. října 2018 Mars láká i odrazuje Tvůrci nového filmu Mars měli možnost  natočit na vědecké základně uprostřed pouště v americkém Utahu film. Ve skromných podmínkách pracoval filmový štáb spolu s malou skupinkou herců  po […]
  • Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva27. února 2019 Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) zveřejnila nominované televizní projekty, které se umístily na třech nejvyšších příčkách hlasování akademiků ve dvou televizních kategoriích. V […]
  • Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky13. června 2019 Pestré léto se stanicemi skupiny Nova! Seriály, sitkomy, filmy i premiérové Milenky Skupina Nova si pro své diváky připravila i na letošní léto atraktivní program. Bavit se mohou například u oblíbené soutěžní show, populárních sitcomů i nejúspěšnějších detektivních […]
  • Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!19. února 2019 Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově! Stovky vtipů a hvězdné herecké obsazení. To je dnes už všem dobře známý Kameňák. Je zárukou bujarého veselí a dobré nálady. Televize Nova ho pro své diváky přichystala v nové podobě – jako […]
  • Deset let s Prima COOL21. března 2019 Deset let s Prima COOL Stanice Prima COOL slaví COOLATINY. Za deset let svého života toho dokázala opravdu hodně. Do rodiny FTV Prima se narodila v roce 2009 jako její druhý člen. Snad aprílové datum zrození ji […]
  • Podzimní programové novinky na TV Nova – nový kriminální seriál i nová reality show3. září 2018 Podzimní programové novinky na TV Nova – nový kriminální seriál i nová reality show Podzimní programové schéma TV Nova je v plném proudu, přesto si TV Nova pro své diváky připravila nové pořady lokální produkce. Během října se na televizních obrazovkách objeví nový […]
  • TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů13. prosince 2018 TV Nova na začátku ledna přinese nové pořady a pokračování oblíbených seriálů TV Nova na začátek nového roku připravila start nových pořadů i pokračování úspěšných seriálů lokální produkce. Zkraje ledna se na televizní obrazovku TV Nova vrátí další řada kuchařské […]
  • Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní4. října 2018 Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní Režisér Karel Janák začal natáčet romantickou komedii LOVEní s Ester Geislerovou, Jakubem Prachařem nebo Veronikou Žilkovou. První klapka padla 2. října, točit se bude celý měsíc až do 1. […]
  • StarDance se blíží mílovými kroky23. září 2018 StarDance se blíží mílovými kroky V pátek 21.září proběhl v rámci mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha v Praze Den se StarDance. Akce proběhla na Náměstí Václava Havla od 15 do 19 hodin. Na programu byla […]