SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - černá komedie Vladimíra Michálka

SKONČILO NATÁČENÍ FILMU ÚHOŘI MAJÍ NABITO - čer­ná kome­die Vladimíra Michálka
Ohodnoťte člá­nek

Režisér Vladimír Michálek na Šumavě doto­čil svou novou čer­nou kome­dii Úhoři mají nabi­to.

Film o par­tě kama­rá­dů, kte­ří se neu­mí popa­so­vat s vlast­ním živo­tem. Mohli by špl­hat po lezec­kých stě­nách, potá­pět se, hrát paint­ball. Ale to je pod­le nich zába­va pro děc­ka.

Natáčení s hvězd­ným obsa­ze­ním šlo vel­mi dob­ře, jak říká sám pan reži­sér. Probíhalo v Plzeňském kra­ji v mís­tech jako je např. Sušice, Kašperské hory nebo Železná Ruda. Místní oby­va­te­lé, ale i úřa­dy vychá­ze­li celé­mu štá­bu až pře­kva­pi­vě vstříc, a pro­to si někte­ří z nich i v samot­ném fil­mu zahrá­li, což bylo vel­kým zpes­t­ře­ním pro ostří­le­né her­ce. Natáčelo se ve dne, ale čas­to i v noci a cel­kem bylo 21 natá­če­cích dní.

Kino pre­mi­é­ra je plá­no­va­ná na 21. úno­ra 2019  

Slovo reži­sé­ra

„Natáčení pro­běh­lo v oko­lí měs­ta Sušice. Díky pro­fe­si­o­nál­ní­mu týmu pro­běh­lo vše bez kom­pli­ka­cí. Počasí nám přá­lo. Díky Šumavě nám pří­ro­da nabíd­la bez­po­čet atmo­sfér. Slunce, déšť, mlhou pokry­té lou­ky a údo­lí, pros­tě pes­t­rost vše­ho dru­hu. Byli jsme na to při­pra­ve­ní a zužit­ko­va­li vše na co jsme sta­či­li. Jsem pře­svěd­če­ný, že se s námi divá­ci budou smát! Však jsou tam i scé­ny, při kte­rých vás bude až mra­zit,“ říká s úsmě­vem Vladimír Michálek.

 Slovo Komára (herec Patrik Holubář)

„Intenzivní natá­če­ní v přá­tel­ském duchu je pro mě jako pro her­ce mil­ní­kem. Přestože před­sta­va o mém výko­nu byla tro­chu jiná, Vladimír se rád nechal pře­kva­pit. Na skvě­le sehra­ném týmu bylo znát, že mají pří­běh oprav­du rádi.“ říká Patrik Holubář.

Slovo Arnyho (herec Jiří Vyorálek)

„Kvůli Úhořům jsem razant­ně změ­nil vizáž a měsíč­ní pobyt na Šumavě s touhle par­tou mi pak změ­nil celý život... dou­fám, že to na plát­ně bude vidět a divá­ci se budou bavit, tak jako jsem se bavil po celou dobu já.“ říká Jiří Vyorálek

Synopse

Tohle není jenom hra. Je to útěk z rea­li­ty všed­ních dnů, se kte­rým nejde pře­stat. Úhoři mají nabi­to je čer­ná kome­die o par­tě chla­pů, pro kte­ré se hra na URNU (Útvar rych­lé­ho nasa­ze­ní) sta­la úni­kem z jejich nud­ných živo­tů. Zasahují u domně­lých zlo­čin­ců, eva­ku­u­jí kul­tu­rá­ky a do svých her zata­hu­jí nic netu­ší­cí oko­lí.

Žene je tou­ha po adre­na­li­nu a faleš­ná před­sta­va, že jsou jako Robin Hood a jeho dru­ži­na. Bohatým brát a chudým dávat.

Všechno jde hlad­ce až do oka­mži­ku, kdy se oct­nou v nespráv­nou chví­li na nespráv­ném mís­tě.

Kam až může vést lid­ská hloupost ve spo­je­ní s nešťast­nou sho­dou okol­nos­tí?!

Herecké obsa­ze­ní: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek,

Patrik Holubář, Anna Kameníková, Matěj Ruppert, Martin Sitta a Jiří Lábus.

Tiskové materiály

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

  • Tmavomodrý svět2. ledna 2003 Tmavomodrý svět Český film s tmavomodrým odstínem Po pěti letech odmlky jsou tady a v plné síle...  Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY
  • Habermannův mlýn – promarněná šance21. října 2010 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského […]
  • Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně16. prosince 2016 Film Masaryk bude uveden mimořádně mezi Vánocem v pražské Lucerně Nový snímek režiséra Julia Ševčíka MASARYK, věnovaný jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka vstoupí do kin 9. března 2017, kam jej doprovodí nová verze plakátu s […]
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […]
  • Kobry a užovky - O vzniku filmu20. února 2015 Kobry a užovky - O vzniku filmu „Obsazení bratrů Hádkových, Matěje a Kryštofa, jsem vnímal jako obrovskou příležitost, protože určité nuance vztahu hlavních hrdinů jsou schopni vytvořit pouze skuteční biologičtí bratři,“ […]
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […]
  • Kozí příběh se sýrem - O filmu6. října 2012 Kozí příběh se sýrem - O filmu   Koza s hlasem Jiřího Lábuse se vrací v novém příběhu Do kin se v české animované 3D komedii Kozí příběh se sýrem vrací oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *