O Vánocích není na co koukat, radši si užijte s rodinou :-)

Vnoce

Tak zít­ra jsou Vánoce a zno­va nás čeká mno­ho fil­mů, kte­ré už jsme x-krát vidě­ly. Bohužel jenom ČT pro náš při­pra­vi­la novin­ku a tím je pohád­ka Kouzelník Žito.

Na ČT 1 nás čeká ihned po Kouzelníkovi Žitovi zase bude ješ­tě kla­sič­těj­ší pohád­ka. Tím jsou Tři oříš­ky pro Popelku, potom Pelíšky a po půl­no­ci už zas jenom film pro pamět­ní­ky.

Na ČT 2 bude zno­va „kla­si­ka“ kon­cert Karla Gota, kte­rý nato­čil už v roce 1998.

Nova nám při­ná­ší tele­viz­ní pre­mi­é­ru fil­mu (pohád­ky) Jana Svěráka Tři Bratři a po té bude zase dal­ší Vánoční kla­si­ka Láska Nebeská.

Nesmíme zapo­me­nout na dal­ší Vánoční film Sám doma, kte­rý nás čeká na Primě a po McCallisterovi si může­te kouk­nout na koneč­ně nevá­noč­ní film Zorro: Tajemná tvář.

Na Nova Cinema bude Dokonalý trik a váleč­ný film Mandolína kapi­tá­na Corelliho.

Snad na HBO se bude­me moc podí­vat, od 20:00 nás čeká marathon oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu Ostré před­mě­ty a na dvoj­ce a troj­ce HBO dal­ší stan­dard­ní nabíd­ka.

Na dal­ších pro­gra­mech Novy a Primy nemá cenu pro­gram sle­do­vat, pro­to­že to je stan­dard­ní seri­á­lo­vá nabíd­ka jako kaž­dý obvyk­lý den.

Barrandov ani nesto­jí za řeč, jedi­né, co jsem snad na něm sle­do­val byl „pre­mi­é­ro­vý“ film Smrt čeká všu­de a to je už sko­ro deset let.

No rad­ši se budu věno­vat Vánočním zvy­ků, než abych sle­do­val tele­vi­zi, pro­to­že je to kaž­dý rok napros­to to samé, jako kaž­dý rok.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: