Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y

M.Finger foto Bára Lockefeer

Pro pení­ze udě­la­jí posta­vy fil­mu Toman coko­li. Stejně jako kdy­si jejich předob­ra­zy. Dva z nich ztvár­ni­li oblí­be­ní fil­mo­ví a diva­del­ní her­ci Martin Finger a Jaroslav Plesl.

Martina Fingera obsa­dil reži­sér Ondřej Trojan do role agen­ta minis­ter­stva vni­t­ra Adolfa Püchlera. „Byl to pěk­nej hajz­lík, hrál to na všech­ny stra­ny,“ popi­su­je herec svou roli. Püchler měl za sebou boha­tou agent­skou minu­lost, v šuplí­ku dokla­dy na mno­ho jmen. Za vál­ky pra­co­val pro Francouze, Angličany i naši roz­věd­ku. Z Londýna se vrá­til v roce 1947, nastou­pil na vni­t­ro a začal šme­lit pro Tomana. Měl kon­tak­ty v Londýně a to bylo k neza­pla­ce­ní. „Já tako­vý nejsem, tak­že zahrát si něko­ho tako­vé­ho je po mě požeh­ná­ní,“ libu­je si herec v roli zápo­rá­ka.

Další pokři­ve­ný cha­rak­ter svě­řil reži­sér Jaroslavu Pleslovi. „Hraju zápor­nou posta­vu,“ před­sta­vu­je váž­ným hla­sem herec svou roli Imricha Rosenberga, man­že­la Tomanovy sest­ry Aranky v podá­ní Táni Pauhofové. S Tomanem se zna­li z Londýna a ve fil­mu je Rosenberg důka­zem toho, že kou­pit se dá kdo­ko­li. To Toman věděl ze všech nej­líp. Víc než cha­rak­ter role, ležel ale Jaroslavu Pleslovi na srd­ci její roz­sah. „Mám tady jenom tři natá­če­cí dny, což je straš­ně málo, ale poku­sím se v těch dese­ti větách, kte­ré tady řek­nu, z toho udě­lat jed­nu z hlav­ních rolí,“ pro­ne­sl herec Dejvického diva­dla s tako­vou pře­svěd­či­vos­tí, že i Jiří Macháček na pla­ce lehce zne­jis­těl. A zby­tek štá­bu se v tu chví­li odbou­ral. Náročné a dlou­hé natá­če­ní bez legra­ce zvlád­nout nejde, i pro­to Ondřej Trojan do rolí zápo­rá­ků rád obsa­zu­je vtip­né sym­paťá­ky.

Více na Kritiky.cz
Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšněj...
GALERIE: 14 neuvěřitelných PŘED a PO fotek lidí, kteří se zbavili závislosti na alkoholu Tisíce lidí se ocitne v takové životní situaci, že jim jako nejlepší možné řešení přij...
Star Trek: Do neznáma - “Nový padouch” Idris Elba se připojil k týmu jako “Krall,” nepřátelský cizinec, který je zodpovědný za ...
Z kouře a kamene - Neotřelá urban fantasy, která se stala vítězným rukopisem literární soutěže Hvězda inkoustu Ke Carys jednoho dne přijde neznámý muž, který ji ve dveřích zemře a tím ji předá všechn...
Výplata - Johnovi Woo dochází dech? Sci-fi thrillery podle románů a povídek zesnulého spisovatele Philipa K. Dicka (1928-1982) vykaz...

Ohodnoťte článek


|

Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *