Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos

1 e1454443209620

Nový, vel­mi oče­ká­va­ný doku­men­tár­ní sní­mek reži­sé­ra Jana Svatoše by se měl dočkat pre­mi­é­ry už letos. Tento jedi­neč­ný doku­ment divá­kům před­sta­ví dílo a odkaz ame­ric­kých dob­ro­dru­hů, fil­ma­řů a spi­so­va­te­lů, man­že­lů Johnsonových. Jan Svatoš tak vol­ně nava­zu­je na svůj ceně­ný debut Africa obscu­ra z roku 2011 a na dal­ší pro­jek­ty, rea­li­zo­va­né za spo­lu­prá­ce ame­ric­ké amba­sády v Praze.

Dokumentární sní­mek Archa svě­tel a stí­nů bude popi­so­vat nejen vel­mi zají­ma­vou život­ní pouť man­že­lů Martina a Osy Johnsonových, ale zamě­ří se i na jejich rene­sanč­ní myš­len­ky blíz­ké dneš­ním ide­jím huma­nis­mu a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí. Příběh této man­žel­ské dvo­ji­ce nabí­zí svě­dec­tví o vše­mož­ných nástra­hách i výzvách kaž­dé doby, během svých cest zbou­ra­li řadu mýtů, potý­ka­li se s před­sud­ky a pro­ži­li mno­ho výher i pádů. Mnohokrát ale nara­zi­li na moc­něj­ší sou­pe­ře, jaký­mi byly Hollywood a nako­nec i sám život.

2

Film zaujme pře­de­vším svou nalé­ha­vos­tí, roz­ma­ni­tos­tí, obsa­hem a hlav­ně aktu­ál­nos­tí. Příběh man­že­lů Johnsonových se dosud nedo­čkal fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní, a to ani v USA. Podíváme se v něm na pět kon­ti­nen­tů, uvi­dí­me zce­la uni­kát­ní a dopo­sud nikde nepub­li­ko­va­né archiv­ní mate­ri­á­ly a zaži­je­me pou­ta­vý pří­běh na poza­dí společensky-aktuálních témat. Filmy reži­sé­ra Jana Svatoše jsou oce­ňo­vá­ny na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech hlav­ně díky své jedi­neč­nos­ti a ori­gi­nál­ní­mu zpra­co­va­ní, je tedy jas­né, že i v pří­pa­dě Archy svě­tel a stí­nů tomu nebu­de jinak. Devadesáti minu­to­vý sní­mek nám tak pood­ha­lí pozo­ru­hod­ný pří­běh a při­ne­se vel­mi zají­ma­vý fil­mo­vý záži­tek. Jan Svatoš k tomu­to sním­ku napsal i scé­nář a kro­mě reži­sér­ské úlo­hy se cho­pil i role pro­du­cent­ské. Kameru zde má na sta­rost absol­vent­ka Filmové Akademie Miroslava Ondříčka v Písku Romi Straková a hla­sy man­že­lům Johnsonovým pro­půj­čí šar­mant­ní Zora Jandová a cha­risma­tic­ký Igor Bareš. Rozhodně se tedy je na co těšit. Přesvědčit se o tom může­te ostat­ně v tea­se­ru.

Více na Kritiky.cz
Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizoja...
Český lev 2017 Devět videí z dnešního představení nové sošky Českého lva....
Hrdina: Hurikán - podaří se Hrdinovi zachránit Adama se Skautem i přes řádění hurikánu? Hrdina byl pro Bena ten nejdokonalejší pes na světě. Nic výstižnějšího ho totiž nenapadlo....
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv j...
Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem ...

 

Zdroje: Archafilm

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Související příspěvky:

  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […]
  • Anthropoid (2016)25. října 2016 Anthropoid (2016) Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […]
  • Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie8. března 2017 Českého lva 2017 vyhrál film Masaryk - Fotogalerie Historické drama Masaryk vyhrál 24 ročník Českého lva. Se svými 14 nominace  získal na slavnostním gala večeru v pražském Rudolfíně dohromady 12 cen, kdy se stal film absolutním vítězem. […]
  • Nový detektivní seriál na České televizi16. února 2018 Nový detektivní seriál na České televizi Ve čtvrtek 15.února proběhla novinářská projekce k novému detektivnímu seriálu Inspektor Max, který poběží od 21.února na České televizi. Na projekci přivítala novináře paní Tereza […]
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […]
  • Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem13. února 2019 Igor Bareš o filmu Léto s gentlemanem Ve filmu si své manželky moc nevšímáte, máte ji, jak se říká, jistou. Co děláte vy osobně ve svém skutečném manželství pro to, aby vám nezevšednělo? S mojí ženou jsme spolu z mého pohledu […]
  • Případy 1. oddělení (TV seriál)17. srpna 2018 Případy 1. oddělení (TV seriál) Případy 1. oddělení je kriminální seriál inspirovaný 14 skutečnými případy, které řešili po roce 1989 policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v […]
  • Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost.24. února 2019 Fair Play - Je tedy velmi dobrým filmem, který si zaslouží oprávněnou pozornost. Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]