Nové informace ze světa Vetřelce

tittle

V posled­ní době se začí­na­jí obje­vo­vat nové zprá­vy o při­pra­vo­va­ných fil­mech se zná­mým xeno­mor­phem v hlav­ní roli.

První ze dvo­ji­ce nových vetřel­čích fil­mů pone­se název Alien: Covenant, při­čemž podti­tul Covenant odka­zu­je na vesmír­nou loď, jejíž posád­ka se vydá do dale­ké gala­xie hle­dat ztra­ce­ný ráj. Místo něj však skon­čí na vel­mi tem­ném mís­tě, kte­ré nemá s rájem nic spo­leč­né­ho. Snímek je v sou­čas­né době už v pro­ce­su natá­če­ní a čes­ká pre­mi­é­ra je naplá­no­vá­na na tře­tí srpen 2017.

1

Další film z vetřel­čí série pone­se jmé­no Vetřelec 5. Bohužel zatím nezná­me podrob­nos­ti, ale jis­té je, že se v něm zno­vu obje­ví Sigourney Weaver v hlav­ní roli.

Zdroj: Twitter


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: