X-Men: Druhá trieda majú dátum premiéry!

X-Men: Druhá trie­da majú dátum pre­mi­é­ry!
Ohodnoťte člá­nek

X-Men:Prvá trie­da bol úspeš­ný snímok,hlavne u kritikov,no v kinách neza­ro­bil pre pro­du­cen­tov a štúdiu sko­ro nič.Až DVD a blu­ray pri­nies­li neja­ké drobáky.Ale X-men je natoľ­ko sil­ná značka,že dvoj­ka by v kinách moh­la zaro­biť cel­kom sluš­né peni­a­ze.Matthew Vaughn bude pro­du­ko­vať vymod­le­né pokra­čo­va­nie Kick-Ass 2.Ktoré sa začne natá­čať na kon­ci leta a hneď potom ako sa skon­čia post­pro­dukč­né prá­ce a vo febru­ári skon­čí natá­ča­nie Hunger Games s hlav­nou pred­sta­vi­teľ­kou Jennifer Lawrence,kto­rá je aj hlav­nou hviezdou X-menov,sa pus­tia do natá­ča­nia X-Men:Druhá trie­da.Premiéra je sta­no­ve­ná na 18.06.2014.
Mimochodom ak by bola Druhá trie­da komerčne úspeš­ná,Matthewa Vaughna by štúdio chce­lo aj pre tretie pokračovanie.Samozrejme Matthew je inte­li­gent­ný a dal si pod­mi­en­ku ako p.Nolan,kde mu štúdio zapla­ti­lo Inception,pod dodat­kom zmluve že musí nato­čiť aj TDKR.Matthew nato­čí troj­ku X-men ak mu štúdio zapla­tí mystri­ózni thriller Lexicon,kto­rý vyjde o rok v kniž­nej podo­be od Maxe Barryho.V lexi­co­ne ide o to,že sta­rá orga­ni­zá­cia pou­ží­va slo­vá ako zbrane,nie ako na zabí­ja­nie ale k pre­sved­če­niu meniť roz­hod­nu­tia a myšli­en­ky človeka.Hlavnou hrdin­kou je mla­dá rekrútka,ktorá sa zami­lu­je do smrteľníka,čo je samozrej­me zakázané.Vyzerá to veľ­mi zau­jí­ma­vo.

Don Jebal

Související příspěvky:

  • Joss Whedon chce natočiť The Avengers 26. května 2012 Joss Whedon chce natočiť The Avengers 2 The Avengers ktorý práve valcujú kiná a v piatok zarobili 80 517 000 $ na americkom trhu,predpokladá sa že prekonajú otvárací víkend HP/part 2 ktorý bol skoro 170 000 000 $ a celosvetovo […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • X-Men:Prvá trieda preqvel sa posúva!6. dubna 2012 X-Men:Prvá trieda preqvel sa posúva! X-Men: First Class bola príjemná zmena oproti dvom predchodcom,ktorý pokazili meno tejto slávnej komixovéj sérií. Matthew Vaughn ukázal že je talentovaný a vie balancovať medzi […]
  • Arnold Schwarzenegger natočí Terminátora 5?aké pokračovania chystá?7. dubna 2012 Arnold Schwarzenegger natočí Terminátora 5?aké pokračovania chystá? Keď sa rozhodol vrátiť do filmovej brandži,po úspešnej práci Guvernéra Kalifornie(Najsilnejšieho mesta v USA),nikto asi nečakal že by to mohlo byť tak rýchlo.No ale Arnie aj vo svojom […]
  • Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky!12. června 2012 Prometheus: Odpovede na najviac nezodpovedané otázky! Jeden z najočakávanejších filmov tohoto roka,síce nedopadol podľa našich predstav ale zarába dosť peňazí na to aby si čím viac ľudí ktorý ho videli,prestali klásť otázky ktoré im film […]
  • Snehulienka a lovec zaútočili na kiná vo veľkom4. června 2012 Snehulienka a lovec zaútočili na kiná vo veľkom Na začiatku roka sa dávali stávky,ktorá zo Snehulienok prepadne a bude komerčne úspešnejšia.Jednoznačne mala navrch Snehulienka a lovec a to z dôvodov jednoduchých.Vyšší […]
  • Bude ďalší Hulk?2. května 2012 Bude ďalší Hulk? Pravdepodobne dá štúdio zelenému monštru zelenú a to hlavne vďaka tomu že The Avengers zarábajú pekné peniaze,momentálne je to skoro 220 000 000 $!(miliarda je istá)a to oficiálna premiéra […]
  • Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA.4. května 2012 Predpoveď 10 najväčších blockbusterov,pridané tržby z USA. Približne pred dvomi týždňami sme vám priniesli,predpoveď 15 najväčších blockbusterov z tržbami mimo USA.Nakoľko domáci americký trh je niekedy významnejší ako v zbytku sveta,dokazujú aj […]
  • Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie.9. července 2012 Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie. 06.07.2012 prebehla v USA novinárska projekcia Batmanovskej trilógie The Dark Knight Rises,prvé reakcie novinárov sú viac ako pozitívne.Niektorý dokonca počas projekcie aj plakali a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *