The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.

  •  
avengers11 avengers0143

Každý vedel že to príde,len nikto neve­ril že tak rých­lo.The Avengers dosi­ahli mili­ar­du za rekord­ných 10 dní a momentálne(samozrejme dočas­ne) im patrí 11.priečka his­to­ric­ké­ho rebríč­ka návštevnosti.Pred sebou majú Temného rytiera,Burtonovu Alenku,Star Wars-Episoda I,dvojku a štvor­ku Pirátov,Transformers 3,Toy Story 3,LOTRa a HP 7 bude pre­ko­na­ný čo nevi­dieť.1 002 082 000 $ táto suma pote­ši­la štúdio Marvel urči­te natoľko,že čosko­ro zahá­ja prí­pra­vy na pokračovanie.Tento víkend bol pre The Avengers veľ­mi úspešný,čo doka­zu­je aj suma 103 000 000 $ ktorú si doká­za­li odniesť z ame­ric­kých kín a tým aj zlo­mi­li ďal­ší rekord Avatara,kto­rý mal za dru­hý víkend 75 000 000 $ a The Avengerom sa poda­ril pokles len o 50 %.To nie­je ešte ani zďa­le­ka všet­kým dňom koniec!V niek­to­rých kra­ji­nách nemal film ešte ofi­ci­ál­nu premiéru,napr:v Japonsku by mohol film zaro­biť ešte krás­nych 100 000 000 $ a trž­by by sa mali zasta­viť na hra­ni­ci oko­lo 1,8 miliardy.Tým pádom by The Avengers skon­či­li na tre­ťom mies­te hneď za Jimiho trhákmi TitanicomAvatarom.Burtonové Temné tie­ne boli nasa­de­né do kín veľ­mi zle,29 000 000 $ za otvá­ra­cí víkend je na 150 000 000 $ film žalost­ne málo a na stov­ku s domá­ce­ho trhu môže Johnny a Tim zabudnúť.Možno ich zachrá­ni zvy­šok sveta,ale na ich mies­te by som sa rad­šej spo­lie­hal na pre­daj DVD a Bluray nosičov.Na tre­ťom mies­te skon­či­la níz­ko roz­počto­vá 12 mili­ó­no­vá čer­noš­ská komé­dia Think Like a Man, s 6,3 mili­ó­n­mi a v USA má zaro­be­né už krás­nych 82 mili­ó­nov.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: