Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Filmová premiéra

Filmová premiéra

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve čtvr­tek 12.března pro­běh­la ve vel­kém sále v Městské knihov­ně v Praze na Mariánském náměs­tí pre­mi­é­ra fil­mu Perný den.

Film se pro­mí­tal v rám­ci kaž­do­roč­ní putov­ní pře­hlíd­ky kolek­ce domá­cích a zahra­nič­ních fil­mů Projekt 100 a jed­not­li­vé sním­ky se uvá­dí v kinech v Čechách i na Slovensku. Hlavním orga­ni­zá­to­rem této akce je Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů.

Mezi sním­ky, kte­ré se v rám­ci toho­to pro­jek­tu pro­mí­ta­ly, pat­ři­ly Lásky jed­né pla­vo­vlás­ky, Unaveni slun­cem, Nahý, Nevěsta, Amadeus, Plechový bubí­nek, Mechanický pome­ranč, Něco z Alenky, ad.

Film Perný den je spo­jen s  Beatles, zná­mou ang­lic­kou sku­pi­nou z 60.let z Liverpoolu. Děj fil­mu je jas­ně daný názvem Perný den, kdy se sku­pi­na vydá­vá z Liverpoolu do Londýna na večer­ní kon­cert, ale jejich ces­ta a násled­né vystou­pe­ní pro­bí­há za nesku­teč­né pod­po­ry fanouš­ků, hlav­ně fany­nek. To je nako­nec i vidět na samot­ném kon­cer­tě, jehož záznam je ve fil­mu, kdy pro­je­vy nác­ti­le­tých obdi­vo­va­te­lek sko­ro zastí­ní hudeb­ní vystou­pe­ní samot­né sku­pi­ny.

Po pro­jek­ci fil­mu se ve ved­lej­ších pro­sto­rech knihov­ny moh­li návštěv­ní­ci nejen zapo­slou­chat do pís­ní sku­pi­ny Beatles, kte­ré zahrá­la kape­la BEATLES REVIVAL (Mrtvej Brouk), ale také si dopřát malé občer­stve­ní.

Dalšími fil­my, kte­ré budou v rám­ci Projekt 100 uve­de­ny v roce 2015, jsou Okno do dvo­ra, Klub rvá­čů, Vynález zká­zy a Kouř.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Slavnostní premiéra filmu Perný den (Projekt 100) - fotografie16. března 2015 Slavnostní premiéra filmu Perný den (Projekt 100) - fotografie Posted in Festivaly
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ztracen v džungli11. ledna 2022 Ztracen v džungli Skutečné příběhy táhnou, zvláště pak ty, u kterých místy zůstává rozum stát na dtím, co všechno někteří lidé dokázali přežít či udělat. Na této vlně se pokouší svézt i jedna z posledních […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
  • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
  • Goldfinger - Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger .5. listopadu 2020 Goldfinger - Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger .  Zároveň nesnese, aby mu kdokoliv stál v cestě. James Bond (Sean Connery) mu sice překazí partičku karet, ale žena Jill Masterson (Shirley Eaton), kterou donutil aby mu pomohla, zemře. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pátý element - nejlepší film Luca Bessona21. června 2019 Pátý element - nejlepší film Luca Bessona Konečně zase jednou kosmická opera jako řemen. Obyčejně filmy, ve kterých hraje Bruce Willis, stojí za podívanou; Hnidopich hned v počátcích svého vydávání velmi dobře hodnotil […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […] Posted in Filmové recenze
  • Gandhi27. října 2003 Gandhi „Když je mi nejhůř, vzpomenu si, že v celé historii cesta pravdy a lásky vždy zvítězila. Vždy tu byli tyrani a vrahové a někdy se zdáli být nepřemožitelní, ale nakonec musí vždy padnout. […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57185 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58140 KB. | 16.08.2022 - 01:05:57