Kritiky.cz > Filmové recenze > Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen

Film Tři dny v Září je psychologickým příběh dvou odlišných žen

Febiofest vizual 2 3 300x212 1

Febiofest_vizual_2Film Tři dny v Září je prv­ní debut Makedonského reži­sé­ra Darijana Pejovskiho a vyprá­ví  o dvou ženách. Prostitutce Marice a spo­řá­da­né Janě, kte­rá jede na rodin­nou cha­lu­pu na ven­kov, aby si odpo­či­nu­la. Chalupu má spo­je­nou s neve­se­lý­mi vzpo­mín­ky na své dět­ství, kte­ré je zaha­le­no tajem­stvím. Ve vla­ku se sezná­mí se zlo­me­nou a zbí­da­če­nou Marikou, kte­rá je na útě­ku po zabi­tí kum­pá­na v sebe­obra­ně, když k nic netu­ší­cí Jane při­se­dá do kupé a chvil­ku se spo­lu neo­sob­ně baví. .Kdo by ale věřil pro­sti­tut­ce, jak to doo­prav­dy bylo? A tak sedí ve vla­ku kte­rý jí odvá­ží dost dale­ko od toho čím si pro­šla. Marice je Jana sym­pa­tic­ká a tak není pře­kva­pe­ním, když na stej­ném mís­tě nená­pad­ně vystou­pí i ona a Janu sle­du­je, aby se za pár hodin ner­voz­ní a bojí­cí se odmít­nu­tí obje­vi­la před její cha­lupou. Jana ji zpr­vu odmí­tá pře­no­co­vat, ale poté ji pře­ci jen coby býva­lá stu­dent­ka medi­cí­ny nabíd­ne základ­ní ošet­ře­ní a nocleh. Že to nebu­de odpo­či­nek v pra­vém slo­va smys­lu, ale spí­še mra­zi­vé zúčto­vá­ní s minu­los­tí obou, se posta­rá také její dět­ský kama­rád a poli­cis­ta Genz v jed­né oso­bě.

image8
Zbídačená Marika si obhlí­ží cha­tu své spo­lu­ces­tu­jí­cí Jany.

Je psy­cho­lo­gic­kou son­dou do živo­ta dvou zce­la na prv­ní pohled odliš­ných žen, co při bliž­ším sezná­me­ní zjis­tí, že mají obě něja­ké pro­blém a že i ten na povrch oby­čej­ný člo­věk si v sobě nese pří­běh a tajem­ství. Je to o síle přá­tel­ství, lid­ském pocho­pe­ní i vyři­zo­vá­ní sta­rých křivd, kte­ré by nej­ra­dě­ji Jana zapo­mně­la, ale jeli­kož lidé se nemě­ní a lidé zůstá­va­jí stá­le stej­ný začí­ná hra.......

Film jsem si vybra­la, pro­to­že mě oslo­vil jed­nak žánro­vě, coby psy­cho­lo­gic­ký thriller a taky zemí půvo­du, pro­to­že Makedonský film je pro mě nezná­mý pojem. Ale bohu­žel i když byl děj tro­chu napí­na­vý, tak konec i spád fil­mu byl mís­ty dost před­ví­da­tel­ný což na dru­hou stra­nu vylep­šil výkon hereč­ky Kamky Tocinovski v roli Mariky, ze kte­ré byla cítit oso­bi­tost.

Hodnocení : 55%

Jana (Irena Ristik) a Marika (Kamika Tocinovski) spolu proti zlu.
Jana (Irena Ristik) a Marika (Kamika Tocinovski) spo­lu pro­ti zlu.

Režie: Darijan Pejovski
Hrají: Irena Ristik, Kamka Tocinovski
Scénář: Darijan Pejovski
Kamera: Dimo Popov
Střih: Vladimir Pavlovski
Hudba: Aleksandar Pejovski
Producent: Tomi Salkovski
Kopie: Skopje Film Studio
Země: Makedonie, Kosovo
Rok výro­by: 2015
Délka fil­mu (min.): 90
Formát fil­mu: 2k digi­tal
Původní zně­ní: make­don­sky, albán­sky
Titulky: ang­lic­ké, čes­ké


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu9. května 2019 Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu Pokémon byl fenomén mého dětství, před kterým se prostě nedalo utéct. Ať už šlo o animovaný televizní seriál, karetní hry nebo videohry pro všechny myslitelné herní konzole. Od té doby už […]
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  […]
  • Zvětšenina (Blow up) 196612. března 2009 Zvětšenina (Blow up) 1966 Zvětšenina je asi nejslavnějším dílem režiséra Antonioniho. Tento jeho vrcholný kousek nás přivádí do poloviny šedesátých let, kde se nám tvůrci snaží zobrazit společnost té doby ve vší […]
  • Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick11. října 2019 Černočerná tma - první a nejslavnější Riddick Sci-fi bez mnoha prvků inovace, ovšem dovedená takřka k dokonalosti. Klasický příběh, kvalitní vizuální efekty, velmi dobrá hudba, zajímavé použití kamery a hlavně perfektní herecké […]
  • Kanibalové (Cannibal Holocaust 1980)21. srpna 2012 Kanibalové (Cannibal Holocaust 1980) Jsou filmy, které si sebou nesou nálepku "kontroverzní". Některé z nich ji mají čistě účelově, těší se, že kontroverznost zvýší počet diváků v kinech a prodej digitálních nosičů. Některé […]
  • Magický hlas rebelky - 80 %18. července 2014 Magický hlas rebelky - 80 % Režisérka dokumentárních filmů Olga Sommerová se po natočení úspěšného snímku Věra 68 pustila v roce 2013 do dalšího natáčení o výjimečné ženě, a to o Martě Kubišové. Ta je nejen známou […]
  • KVIFF 2019 – První nálož dojmů z Karlových Varů, svět bez žen Caseyho Afflecka i nejukřičenější film roku30. června 2019 KVIFF 2019 – První nálož dojmů z Karlových Varů, svět bez žen Caseyho Afflecka i nejukřičenější film roku Je to s podivem, ale letos mi zatím všechno z toho, co jsem ve Varech už stihl vidět, připadá nadprůměrné. Avšak na nějakou zásadní perlu, kterou bych chtěl vyloženě vychválit do […]
  • Fotograf - 65 %13. ledna 2015 Fotograf - 65 % Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […]