Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > FILM SMILE 8/2012 - Shrnutí

FILM SMILE 8/2012 - Shrnutí

WatchmenSmile
WatchmenSmile

Je to bída! Během měsí­ce 8/2012 byla vymyš­le­na tako­vá sou­těž, kdy jste moh­li Vy jako fanouš­ci FILM CZ vymys­let jiný vtip­ný popi­sek (komen­tář) k uve­řej­ně­né­mu obráz­ku na FACEBOOKu vzta­hu­jí­cí se k fil­mo­vé pre­mi­é­ře v daném měsí­ci. Jelikož jste se patr­ně vále­li rad­ši někde u moře a vyu­ží­va­li posled­ní­ho hor­ké­ho slun­ka ke kon­ci prázd­nin, účast byla téměř nulo­vá (děku­ji aspoň těm, kte­ří klik­li na obrá­zek REBELKY a dali palec naho­ru). Ostatní se na nás redak­to­ry vypr­d­li, neko­men­tu­je­te pří­spěv­ky ani naše recen­ze. Přitom by nás Vaše názo­ry hod­ně zají­ma­li a urči­tě by to oži­vi­lo web, kte­rý upa­dá poma­lu do hro­bu. Vzchopte se a piš­te! Prozatím ruším rubri­ku FILM SMILE jako nezda­ře­ný pokus na dobu neu­r­či­tou! Snad to šéf­re­dak­tor pře­ži­je, že jsem si ote­vřel hubu na špa­cír 🙂

Rekapitulace obráz­ků (autor je samo­zřej­mě jen Ric007)

REBELKA

KUMA

COSMOPOLIS


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,60248 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56534 KB. | 28.06.2022 - 21:13:22