Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr

Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr

Snímek debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly pro dětiKanadě, NorskuNěmecku a zahá­jí tak v dub­nu svo­ji mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci. Tento dob­ro­druž­ný a magic­ký rodin­ný film si tak svě­to­vou pre­mi­é­ru odbu­de na fes­ti­va­lu TIFF Kids v Torontu, evrop­skou na fes­ti­va­lu Kristiansand International Children’s Film Festivalnor­ském Kristiansandu a uve­den bude také v Mnichově na Film Fest München v rám­ci dět­ské­ho fes­ti­va­lu Kinderfilmfest. Na Slovensku jde Modrý tygr do kin 22. břez­na. Film do zahra­ni­čí pro­dá­vá dán­ská spo­leč­nost LevelK.

Snímek debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­ly pro dětiKanadě, NorskuNěmecku a zahá­jí tak v dub­nu svo­ji mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci. Tento dob­ro­druž­ný a magic­ký rodin­ný film si tak svě­to­vou pre­mi­é­ru odbu­de na fes­ti­va­lu TIFF Kids v Torontu, evrop­skou na fes­ti­va­lu Kristiansand International Children’s Film Festivalnor­ském Kristiansandu a uve­den bude také v Mnichově na Film Fest München v rám­ci dět­ské­ho fes­ti­va­lu Kinderfilmfest. Na Slovensku jde Modrý tygr do kin 22. břez­na. Film do zahra­ni­čí pro­dá­vá dán­ská spo­leč­nost LevelK.

Příběh mod­ré­ho tyg­ra oži­je také díky dět­ským výher­cům kre­a­tiv­ní sou­tě­že Hledá se mod­rý tygr Janu Musilovi, Marii Sotonové a Adamu Točíkovi a dětem ze tří­dy 4.A na ZŠ Bosonožská v Brně. Soutěž vyhlá­si­li tvůr­ci fil­mu Modrý tygr spo­leč­ně s Českou tele­vi­zí před začát­kem čes­ké dis­tri­buce, sou­tě­ží­cí v ní měli vytvo­řit svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh mod­ré­ho tyg­ra. Vítězové budou pozvá­ni do tele­viz­ní­ho vysí­lá­ní pořa­du Planeta Yó, zúčast­ní se worksho­pu ani­ma­ce, kde spo­lu s tvůr­ci z fil­mu své pří­běhy zani­mu­jí.  Jejich fil­my z worksho­pu pak bude mož­né zhléd­nout na webo­vých strán­kách www.modrytygr.cz nebo pří­mo na obra­zov­kách České tele­vi­ze.  Autoři dal­ších dva­ce­ti nej­lep­ších pří­bě­hů pak zíka­jí věc­né ceny.

 

Soutěž ote­vře­ná jak jed­not­liv­cům, tak základ­ním ško­lám, pro­bí­ha­la do 5. břez­na. Na webo­vých strán­kách fil­mu si sou­tě­ží­cí stáh­li pra­cov­ní list, do jehož šes­ti polí­ček měli nakres­lit svůj vlast­ní komik­so­vý pří­běh o Modrém tygro­vi. Zúčastnilo se jí cel­kem 446 základ­ních škol a do sou­tě­že tak bylo zaslá­no cel­kem pat­náct tisíc kres­le­ných pří­bě­hů.  Vítěze vybra­la pěti­člen­ná poro­ta v čele s reži­sé­rem Petrem Oukropcem, zase­dl v ní také napří­klad výtvar­ník a autor kniž­ní před­lo­hy Juraj Horváth. „Zájem o sou­těž mě těší, chtě­li jsme v dětech pod­po­řit kre­a­ti­vi­tu a před­sta­vi­vost a vtáh­nout je do pří­bě­hu, a to se evi­dent­ně poved­lo,“ říká reži­sér Petr Oukropec. „Modrého tyg­ra tak čeká dal­ší dob­ro­druž­ství, pří­běh nekon­čí,“ dodá­vá reži­sér.

Film Modrý tygr pro děti a jejich rodi­če, kte­rý vyprá­ví o kou­zel­né bota­nic­ké zahra­dě upro­střed měs­ta, v níž žijí kama­rá­di Johanka a Matyáš mezi tro­pic­ký­mi rost­li­na­mi spo­leč­ně s mlu­ví­cím papouš­kem a svý­mi své­ráz­ný­mi rodi­či v podá­ní Báry HrzánovéJana Hartla, si odbyl svou pre­mi­é­ru 23. úno­ra a nyní je mož­né ho stá­le vidět v čes­kých kinech, kde ho dopo­sud zhlédlo už pade­sát tisíc divá­ků.

Zdroj: Tisková zprá­va www.negativ.cz

  • BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová14. února 2012 BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová Za svou retardovanou Johanku v Renčově Requiem pro panenku získala ocenění na filmovém festivalu v Torontu, dvakrát (1995 a 1997) byla nominovaná na Českého lva za nejlepší ženský herecký […] Posted in Rozhovory
  • JAN HARTL – Kytka14. února 2012 JAN HARTL – Kytka Jan Hartl vystudoval pražskou DAMU. Hrál v Realistickém divadle Z. Nejedlého, v Divadle na Vinohradech, Divadle Za branou II. a nyní je v Národním divadle v Praze. Ve filmu debutoval v […] Posted in Rozhovory
  • TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka14. února 2012 TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka Vystudovala FFUK, katedru románských studií, obor francouzský jazyk a literatura. Píše dětské knihy, prózu i poezii, věnuje se vydávání knih pro děti a mládež v rodinném nakladatelství […] Posted in Rozhovory
  • PETR OUKROPEC, režisér a producent14. února 2012 PETR OUKROPEC, režisér a producent Narozen 1972. Spoluzakladatel společnosti Negativ, člen Evropské filmové akademie a Asociace producentů v audiovizi, pedagog FAMU. Jako producent stál na počátku kariér Sašy Gedeona (u […] Posted in Rozhovory
  • Modrý tygr - 45%13. února 2012 Modrý tygr - 45% Do kin vstoupí  koncem února nový český film pro děti ve věku 4 – 9 let a jejich rodiče. Režisér Petr Oukropec natočil svůj debut pro citlivé duše, které mají rády přírodu a nechají  se […] Posted in Filmové recenze
  • Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti9. února 2012 Hledá se modrý tygr! Tvůrci filmu Modrý tygr vyhlašují kreativní soutěž pro děti Kreativní soutěž pro děti Hledá se modrý tygr vyhlašují u příležitosti premiéry filmu Modrý tygr producentská společnost Negativ spolu s Českou televizí, která je koproducentem filmu. Na […] Posted in Soutěže
  • Dreamgirls -8. července 2010 Dreamgirls - // // Úno 22 Dreamgirls - Recenze V […] Posted in Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále9. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále Tak a je to za námi. Přesněji řečeno třetí série nejsledovanější show na Slovensku všech dob – Tvoja tvár znie povedome. V pondělí 8. května proběhlo finále a byla to neuvěřitelná palba, a […] Posted in TV Recenze
  • Psi nenosí kalhoty (Koirat eivät käytä housuja) – Recenze – 50%9. února 2020 Psi nenosí kalhoty (Koirat eivät käytä housuja) – Recenze – 50% Finsko-lotyšský mix psychologického dramatu a černé romantické komedie vypráví o chirurgovi Juhovi, jemuž se dlouhodobě nedaří vyrovnat se s tím, že mu před několika lety utonula […] Posted in Filmové recenze
  • Anita Ekbergová12. ledna 2015 Anita Ekbergová Anita Ekbergová (celým nepřechýleným jménem Kerstin Anita Marianne Ekberg, 29. září 1931 Malmö, Švédsko – 11. ledna 2015 Rocca di Papa, Itálie) byla známá švédská herečka a modelka. […] Posted in Profily osob

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94412 s | počet dotazů: 237 | paměť: 52779 KB. | 16.10.2021 - 14:33:19