Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Film LFO zahájil Severský filmový podzim 2014

Film LFO zahájil Severský filmový podzim 2014

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V praž­ském kině Lucerna byl ve stře­du 1.října zahá­jen 5.ročník Festivalu sever­ských fil­mů. Po slav­nost­ním zahá­je­ní byl pro­mí­tán sci-fi film LFO. Film byl pro­mí­tán v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi, barev­ně upra­ve­ný­mi titul­ky, vstříc­ný­mi pro nesly­ší­cí divá­ky. Stejně tak jsou při­pra­ve­ny fil­my ve fes­ti­va­lo­vých měs­tech. Promítá se v Praze, Brně, Hostivici, Chocni, Chrastavě, Jeseníku, Jičíně, Litoměřicích , Ostravě, Plzni, Teplicích, Ústí nad Labem, Veselí na Moravě a ve Zlíně.

Slavnostního zahá­je­ní se také zúčast­ni­li tvůr­ci fil­mu LFO, švéd­ský reži­sér Antonio Tublén a dán­ský pro­du­cent fil­mu Alexander Brondsted. Nízkonákladový sci-fi film LFO vne­sl do his­to­ric­ké­ho sálu Lucerny sever­skou stro­host a syro­vý smy­sl pro humor. Námět fil­mu i jeho zpra­co­vá­ní divá­ky evi­dent­ně zau­ja­ly a o došlo i na něko­lik dota­zů na pří­tom­né tvůr­ce.

Jak dlou­ho trva­lo natá­če­ní fil­mu?

Od námě­tu ke koneč­né­mu stři­há­ní trva­la prá­ce cel­kem půl roku. Samotné natá­če­ní pro­běh­lo během dese­ti dnů.

Co bylo inspi­ra­cí k Filmu?

Využití hypnó­zy a půso­be­ní na psy­chi­ku lidí.

Premiéra?

Film LFO měl pre­mi­é­ru 21. září 2013 na Fantastic Fest fes­ti­va­lu v Austinu. Minulý týden pro­běh­la pre­mi­é­ra ve Švédsku. Do čes­kých kin by se mohl film dostat na začát­ku roku 2015.

Fotografie ze zahá­je­ní 1.10.2014. Producent Alexander Brondsted se před­sta­vil v saku a brý­lích, reži­sér Antonio Tublén neod­lo­žil svou čepi­ci.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,25618 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61541 KB. | 28.11.2022 - 05:38:42