Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami.

Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami.

Rory
Rory

Rory Cochrane vytvo­řil jed­nu ze svých prv­ních rolí ve fil­mu Richarda Linklatera Omámení a zma­te­ní (Dazed and Confused, 1993), zahrál si v hudeb­ní kome­dii Na plný pec­ky (Empire Records, 1995), reži­sér George Hickenlooper mu svě­řil hlav­ní úlo­hy ve svých fil­mech The Low Life (1995) and Dogtown (1997). Hrál ve váleč­ném dra­ma­tu Hartova vál­ka (Hart´s War, 2002), spo­lu­prá­ci s Richardem Linklaterem si zopa­ko­val ve fil­mu Temný obraz (A Scanner Darkly, 2006), s Michaelem Mannem nato­čil dra­ma Veřejní nepřá­te­lé (Public Enemies, 2009).

Popularitu mu při­nes­ly role v tele­viz­ních seri­á­lech. Ve třech řadách Kriminálky Miami (CSI: Miami, 2002-2004) hrál detek­ti­va Timotyho Speedlea, dal­ší roli vytvo­řil v seri­á­lo­vém hitu 24 hodin (24).

V osca­ro­vém fil­mu Bena Afflecka Argo (2012) byl pak sou­čás­tí herec­ké­ho obsa­ze­ní, kte­ré zís­ka­lo řadu oce­ně­ní, včet­ně Screen Actors Guild Award.

S reži­sé­rem fil­mu Nepřátelé Scottem Cooperem spo­lu­pra­co­val již na jeho před­cho­zím fil­mu Black Mass: Špinavá hra (Black Mass, 2015). Mezi dal­ší sou­čas­né role  Roryho Cochranea pat­ří váleč­né dra­ma Soy Nero (2016) a dra­ma The Most Hated Woman in America (2017), nato­če­né pro spo­leč­nost Netflix.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,59384 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56529 KB. | 29.06.2022 - 21:46:29