Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami.

Rory

Rory Cochrane vytvo­řil jed­nu ze svých prv­ních rolí ve fil­mu Richarda Linklatera Omámení a zma­te­ní (Dazed and Confused, 1993), zahrál si v hudeb­ní kome­dii Na plný pec­ky (Empire Records, 1995), reži­sér George Hickenlooper mu svě­řil hlav­ní úlo­hy ve svých fil­mech The Low Life (1995) and Dogtown (1997). Hrál ve váleč­ném dra­ma­tu Hartova vál­ka (Hart´s War, 2002), spo­lu­prá­ci s Richardem Linklaterem si zopa­ko­val ve fil­mu Temný obraz (A Scanner Darkly, 2006), s Michaelem Mannem nato­čil dra­ma Veřejní nepřá­te­lé (Public Enemies, 2009).

Popularitu mu při­nes­ly role v tele­viz­ních seri­á­lech. Ve třech řadách Kriminálky Miami (CSI: Miami, 2002-2004) hrál detek­ti­va Timotyho Speedlea, dal­ší roli vytvo­řil v seri­á­lo­vém hitu 24 hodin (24).

V osca­ro­vém fil­mu Bena Afflecka Argo (2012) byl pak sou­čás­tí herec­ké­ho obsa­ze­ní, kte­ré zís­ka­lo řadu oce­ně­ní, včet­ně Screen Actors Guild Award.

S reži­sé­rem fil­mu Nepřátelé Scottem Cooperem spo­lu­pra­co­val již na jeho před­cho­zím fil­mu Black Mass: Špinavá hra (Black Mass, 2015). Mezi dal­ší sou­čas­né role  Roryho Cochranea pat­ří váleč­né dra­ma Soy Nero (2016) a dra­ma The Most Hated Woman in America (2017), nato­če­né pro spo­leč­nost Netflix.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: