Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > FILM – PŘEKVAPENÍ S TOMEM CRUISEM

FILM – PŘEKVAPENÍ S TOMEM CRUISEM

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letošním fil­mo­vým pře­kva­pe­ním na plát­nech 45. MFF Karlovy Vary bude akč­ní roman­tic­ká kome­die Zatím spo­lu, zatím živi (Knight and Day) reži­sé­ra Jamese Mangolda, z jehož tvor­by u nás zná­me tře­ba dra­ma Narušení (Girl, Interrupted), bio­gra­fic­ký sní­mek o zpě­vá­ku Johnny Cashovi Walk The Line, nebo wes­tern 3:10 Vlak do Yumy (3:10 to Yuma).Tom Cruise ve fil­mu Zatím spo­lu, zatím živi ztvár­nil posta­vu taj­né­ho agen­ta Roye Millera a  Cameron Diaz oby­čej­nou ženu June, kte­ré setká­ní s cha­risma­tic­kým tajem­ným mužem v leta­dle pře­vrá­tí život naru­by. Nesourodá dvo­ji­ce se ocit­ne ve víru divo­ké­ho dob­ro­druž­ství, kte­ré ji zave­de na neu­vě­ři­tel­nou ces­tu kolem svě­ta. Na jejím kon­ci super agent zjiš­ťu­je, že ho osla­bi­la oby­čej­ná lás­ka, a nor­mál­ní žena si uvě­do­mí, že je schop­ná mimo­řád­ných věcí.

Film - Překvapení bude uve­den 3. 7. ve 23. 00 ve Velkém sále hote­lu Thermal.

Tisková zprá­va MFF KV 2010


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13805 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58118 KB. | 11.08.2022 - 14:08:28