Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > FIFA 16 - Ženské národní týmy

FIFA 16 - Ženské národní týmy

fifa1
fifa1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý kdo se zají­má o fot­bal urči­tě ví, že kaž­dý rok v září vychá­zí nový díl fot­ba­lo­vé­ho simu­lá­to­ru FIFA. Letos u nás vyjde 25. září s kla­sic­kým titu­lem FIFA 16. Ještě před­tím než vůbec samot­ná hra

fif1vyjde, tak máme mož­nost si stáh­nout demo hry, kte­ré je pro kaž­dé­ho vol­ně sta­ži­tel­né. EA sports, jako vyda­va­te­lé této hry, kaž­do­roč­ně vypouš­tí do svě­ta novin­ky, kte­ré se ve hře obje­ví. Jednou z vel­kých novi­nek, kte­ré nás ve FIFA 16 čeká, jsou žen­ské týmy.

Ve FIFA 16 bude­me moct hrát za žen­ské národ­ní týmy. Tato mož­nost se ve hře obje­ví popr­vé v his­to­rii celé série. Na výběr bude­me mít 12 národ­ních týmů a to:
1. Německo
2. USA
3. Francie
4. Švédskofif2
5. Anglie
6. Brazílie
7. Kanada
8. Austrálie
9. Španělsko
10. Čína
11. Itálie
12. Mexiko

S těmi­to týmy může­te hrát v reži­mech On-line přá­tel­ské zápa­sy, off-line tur­na­ji či Match Day. Pokud jste se ale těši­li na bitvy mezi muž­ský­mi a žen­ský­mi týmy, tak vás ovšem vel­mi zkla­mu.
S žen­ský­mi národ­ní­mi týmy bude mož­né hrát pou­ze pro­ti dal­ším žen­ským repre­zen­ta­cím.

Velmi musí­me pochvá­lit vyda­va­te­le hry , že si necha­li oprav­du zále­žet s podo­by jed­not­li­vých hrá­ček, kte­ré byly nasní­má­ny a pře­ve­de­ny do hry. Sami se pře­svědč­te na obráz­cích -

fif3 fif4

fif5

Samozřejmě bylo zapo­tře­bí zís­kat nové ani­ma­ce hrá­ček, pro­to­že ženy se pře­ce pohy­bu­jí jinak než muži. Jako vzor slou­ži­li napří­klad hvězd­né hráč­ky Kanaďanka Christine Sinclairová, Američanka Alex MorganováAngličanka Stephanie Houghtonová, pod­le kte­rých se zazna­me­ná­va­li nové pohy­by těla a her­ní sty­ly žen.

fif6 fif7

fif8 fif9

Na závěr této novin­ky se může­te podí­vat na video zamě­ře­né kon­krét­ně na žen­ský fot­bal, kte­ré do svě­ta vypus­ti­li vývo­já­ři a uká­za­li, jak ve hře budou vypa­dat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87377 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60002 KB. | 19.08.2022 - 21:34:30