Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > FIFA 16 – Hodnocení hráčů 30-21

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 30-21

hodnocení1
hodnocení1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vešli jsme do top 30 nej­lep­ších hrá­čů a teď si před­sta­ví­me hrá­če z pozic 30-21.

30. Diego Costa
Hodnocení: 86
Špatně brá­ni­tel­ný hro­to­vý hráč Chelsea si zaslou­žil hod­no­ce­ní 86.

30. costa

29. Sergio Busquets
Hodnocení: 86
Defenzivní zálož­ník Barcelony, kte­rý plní všech­ny pod­stat­né úko­ly při brá­ně­ní, ale i úto­če­ní. Od minu­lé sezó­ny se dočkal zvý­še­ní hod­no­ce­ní o 1 bod na 86.

29. busquets

28. Kevin De Bruyne
Hodnocení: 86
V minu­lé sezó­ně neu­vě­ři­tel­ný hráč Wolfsburgu, uvi­dí­me, jak se mu dařit i letos v Manchesteru City, kde má vel­kou kon­ku­ren­ci. Každopádně zá svo­je výko­ny dostá­vá o 3 body víc a to z 83 na 86.

28. bruyne

27. Carlos Tévez
Hodnocení: 86
V minu­lé sezó­ně to byl ješ­tě jeden z hlav­ních útoč­ní­ku Juventusu. Letos se ale vrá­til do rod­né země a do klu­bu Boca Juniors. S hod­no­ce­ním si polep­šil o 1 bod.

27. tevez

26. David De Gea
Hodnocení: 86
V posled­ní minu­tě pře­stup do Realu Madrid nevy­šel, a tak pode­psal novou smlou­vu s Manchesterem United. V bran­ce před­vá­dí exce­lent­ní výko­ny, a tak není divu, že hod­no­ce­ní se zvy­šu­je o 1 bod.

26. degea

25. Alexis Sánchez
Hodnocení: 86
Rychlý kří­del­ní útoč­ník Arsenalu, kte­rý dává čas­to góly nebo je při­pra­vu­je pro ostat­ní spo­lu­hrá­če. Vždy boju­je až do kon­ce utká­ní, a pro­to si vybo­jo­val hod­no­ce­ní 86 z původ­ních 85.

25. sanchez

24. Franck Ribéry
Hodnocení: 87
Dlouho zra­ně­ný hráč Bayernu Mnichov se dostá­vá zpět, neza­brá­nil ale tomu, že jeho hod­no­ce­ní kles­lo o 1 bod na cel­ko­vých 87.

24. ribery

23. Gareth Bale
Hodnocení: 87
Křídlo Realu Madrid, kte­ré­mu se ke kon­ci minu­lé sezó­ny až tak neda­ři­lo, ale letos už to zase vypa­dá slib­ně. Pro nový roč­ník si udr­žel hod­no­ce­ní 87.

23. bale

22. Robert Lewandowski
Hodnocení: 87
Utekl z Dortmundu a se stal hlav­ním hro­to­vým útoč­ní­kem Bayernu Mnichov. Hodnocení je stej­né.22. lewandiwski

21. Giorgio Chiellini
Hodnocení: 87
Juventus uká­zal, že obra­na je per­fekt­ně sehra­ná, a to díky Chiellinimu, kte­rý je hlav­ním veli­te­lem v zad­ním pozi­cích. Za jeho výko­ny se dočkal zlep­še­ní hod­no­ce­ní o 3 body na 87.

21. chiellini

V příš­tím člán­ku už se dosta­ne­me do TOP 20 fot­ba­lis­tů ve hře FIFA 16.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,45217 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58257 KB. | 15.08.2022 - 22:33:16