18. Festival francouzského filmu

18. Festival fran­couz­ské­ho fil­mu
Ohodnoťte člá­nek

Od stře­dy 18.listopadu pro­bí­há v praž­ských kinech Festival fran­couz­ské­ho fil­mu, kte­rý před­sta­vu­je to nej­lep­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší z fran­couz­ské fil­mo­vé tvor­by v sou­čas­nos­ti i v letech minu­lých. Filmy se pro­mí­ta­jí v kinech Světozor, Lucerna a Kino 35 ve Francouzském insti­tu­tu.

Kromě fil­mů moh­li návštěv­ní­ci fil­mo­vých před­sta­ve­ní ochut­nat v pasá­ži palá­ce Lucerna fran­couz­ské deli­ka­te­sy ofi­ci­ál­ních doda­va­te­lů fes­ti­va­lu Cellarius, Cidrerie, Chez Marcel, Fransýr, sýr nikdy nesmr­dí, La Boucherie M, Pekařství La peti­te France, Pas à pas, Na bře­hu Rhôny, Votre plai­sir.

Francouzské fil­my se pro­mí­ta­jí také v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a Hradci Králové.

Program fes­ti­va­lu najde­te na www.festivalff.cz.

Emma Orphe

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *