Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září

Festival Zlatá Praha startuje ve středu 19.září

DSC 0173
DSC 0173

Pětapadesátý roč­ník fes­ti­va­lu Zlatá Praha pro­běh­ne ve dnech 19. – 22. Září 2018. Kromě tra­dič­ní pře­hlíd­ky fil­mů o hud­bě, tan­ci a diva­dle, nabíd­ne fes­ti­val boha­tý dopro­vod­ný pro­hram. Zahajovací večer ve stře­du 19.září je věno­ván oper­ní­mu pěv­ci Štefanu Margitovi. Ten k sobě na Novou scé­nu pozve hos­ty, jako jsou sopra­nist­ky Kateřina Kněžíková a Simona Šaturová, Miro Žbirka, Hana Zagorová a Martin Chodůr. Vystoupení mode­ru­je Libor Bouček a pře­ná­ší je živě ČT Art.

Čtvrteční večer bude věno­ván reži­sé­ro­vi Petru Weiglovi, kte­rý letos zemřel. Za účas­ti her­ců pro­běh­ne fil­mo­vé zpra­co­vá­ní Rusalky z roku 1977. Vstup vol­ný.

Páteční večer roz­tan­čí piaz­ze­tu Nové scé­ny ND hvězdy taneč­ní­ho pořa­du StarDance. Proběhne také auto­gra­mi­á­da taneč­ních dvo­jic nové řady. V sobo­tu bude pro­gram na piaz­ze­tě pokra­čo­vat kom­po­no­va­ným pořa­dem, kte­rý bude uvá­dět herec Vladimír Polívka.

Každý fes­ti­va­lo­vý den bude pro­bí­hat ve foye­ru Nové scé­ny ND video­té­ka sou­těž­ních i nesou­těž­ních pořa­dů. Vstup zdar­ma.

Zlatá Praha 2018 v číslech:

  • 87 fil­mů sou­tě­ží o titul Grand Prix Golden Prague, Český Křišťál, Cena České tele­vi­ze a zvlášt­ní uzná­ní za mimo­řád­ný umě­lec­ký počin
  • 25 minut trvá nej­krat­ší film – České komor­ní zla­to – Pavel Haas Quartet(ČR)
  • 6 831 minut je dél­ka všech při­hlá­še­ných fil­mů
  • 39  tele­viz­ních a fil­mo­vých pro­duk­cí při­hlá­si­lo fil­my do sou­tě­že
  • 14 je počet zemí, ze kte­rých jsou při­hlá­še­né fil­my
  • 12 sním­ků repre­zen­tu­je Českou tele­vi­zi

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73183 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56529 KB. | 28.06.2022 - 05:21:26