Kritiky.cz > Pro domov > Feng shui na zahradě

Feng shui na zahradě

img a304459 w1996 t1515533439

Klid a har­mo­nie v zahra­dě, kte­rá je vytvo­ře­na s pomo­cí čín­ské­ho uče­ní Feng Shui, je samot­ným bal­zá­mem pro duši již při pohle­du na tuto zahra­du. Takto vybu­do­va­ná zahra­da nám bude při­ná­šet potě­še­ní a vnitř­ní klid v mys­li. Staré tra­dič­ní čín­ské uče­ní Feng Shui zahr­nu­je:
·         život­ní ener­gii čchi
·         jing a jang jako pro­ti­klad
·         pět základ­ních prv­ků
buddha hlava

Čínské uče­ní Feng Shui urču­je kaž­dé­mu stro­mu, rost­li­ně a kame­nům na zahra­dě jejich správ­né mís­to. Právě toto důklad­né roz­mís­tě­ní prv­ků na zahra­dě má svůj hlu­bo­ký význam. Číňané ve svém pra­starém uče­ní vysvět­lu­jí, že obyt­ný dům v zahra­dě před­sta­vu­je žen­ský prin­cip jin a zahra­da potom před­sta­vu­je muž­ský prin­cip jang. Právě ten­to muž­ský prin­cip jang v sobě obsa­hu­je množ­ství svět­la, barev a har­mo­nie. Takto potom vzni­ká zahra­da, kte­rá je ote­vře­ná, pro­stor­ná a s oblý­mi lini­e­mi.
kamenná lucerna

Všech pět prvků

Zahrada, kte­rá je vybu­do­vá­na pod­le uče­ní Feng Shui dis­po­nu­je také vše­mi pěti ele­men­ty a jejich ener­gi­e­mi.
·         Pokud pone­chá­me jeden ze záho­nů na zahra­dě tak, jak je, bude na něm tak­to vyni­kat již samot­ná půda, kte­rá bude ztvár­ňo­vat prvek zemi. Pokud to z něja­ké­ho důvo­du není na zahra­dě mož­né, může­me namís­to holé­ho záhon­ku na zahra­du umís­tit někte­ré před­mě­ty, kte­ré jsou vyro­be­ny z hlí­ny, ane­bo je může nahra­dit žlu­tá či hně­dá barva na zahra­dě. Mohou to být napří­klad kvě­ti­ná­če, roz­lič­né soš­ky, nebo cih­ly.
·         Nesmíme zapo­me­nout, že v zahra­dě, kte­rá je pod­le Feng Shui, je veli­ce důle­ži­tým prv­kem voda. Tento prvek nám na zahra­dě vytvo­ří kupří­kla­du jezír­ko, ane­bo jiný typ vod­ní nádr­že. Jestliže máte zahrád­ku men­ších roz­mě­rů, může jezír­ko na ní boha­tě nahra­dit i tako­vý kvě­ti­náč plný vody. Ještě lep­ší je však něja­ký nepra­vi­del­ný tvar, kte­rý zabra­ňu­je nega­tiv­ním ener­giím v zahra­dě.
·         Prvek oheň je mož­né potom plně nahra­dit napří­klad růz­ný­mi domá­cí­mi zví­řa­ty, gri­lem, ane­bo svíč­ka­mi. Chybu neu­dě­lá­me, ani když vysa­dí­me na zahra­dě někte­ré z dře­vin, kte­ré kve­tou čer­ve­ně, nebo i oran­žo­vě.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Mech v obývacím pokoji vypadající jako živý30. října 2019 Mech v obývacím pokoji vypadající jako živý Mech, který se nachází na obrazech a také na celých stěnách se stává favoritem číslo jedna v mnoha moderních interiérech. Tyto mechové stěny a obrazy vyvolávají v lidech nejenom údiv, ale […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Dům, který vám bude šetřit19. října 2019 Dům, který vám bude šetřit Rozhodnout se o tom, že chceme stavět vlastní dům, nás stojí mnoho hodin uvažování, debat a plánování. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zvažování další a to jaký dům vlastně […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Vůně vánoční.... a nejen ty7. ledna 2020 Vůně vánoční.... a nejen ty Zavítejte do obchodu s ezoterikou nebo do jiných voňavých obchůdků a pořiďte si vůně, které přidají vánočním svátkům na magičnosti. Na výběr je mnoho různých „klasik“ i silných […]