Kritiky.cz > Pro domov > Feng shui na zahradě

Feng shui na zahradě

img a304459 w1996 t1515533439

Klid a har­mo­nie v zahra­dě, kte­rá je vytvo­ře­na s pomo­cí čín­ské­ho uče­ní Feng Shui, je samot­ným bal­zá­mem pro duši již při pohle­du na tuto zahra­du. Takto vybu­do­va­ná zahra­da nám bude při­ná­šet potě­še­ní a vnitř­ní klid v mys­li. Staré tra­dič­ní čín­ské uče­ní Feng Shui zahr­nu­je:
·         život­ní ener­gii čchi
·         jing a jang jako pro­ti­klad
·         pět základ­ních prv­ků
buddha hlava

Čínské uče­ní Feng Shui urču­je kaž­dé­mu stro­mu, rost­li­ně a kame­nům na zahra­dě jejich správ­né mís­to. Právě toto důklad­né roz­mís­tě­ní prv­ků na zahra­dě má svůj hlu­bo­ký význam. Číňané ve svém pra­starém uče­ní vysvět­lu­jí, že obyt­ný dům v zahra­dě před­sta­vu­je žen­ský prin­cip jin a zahra­da potom před­sta­vu­je muž­ský prin­cip jang. Právě ten­to muž­ský prin­cip jang v sobě obsa­hu­je množ­ství svět­la, barev a har­mo­nie. Takto potom vzni­ká zahra­da, kte­rá je ote­vře­ná, pro­stor­ná a s oblý­mi lini­e­mi.
kamenná lucerna

Všech pět prvků

Zahrada, kte­rá je vybu­do­vá­na pod­le uče­ní Feng Shui dis­po­nu­je také vše­mi pěti ele­men­ty a jejich ener­gi­e­mi.
·         Pokud pone­chá­me jeden ze záho­nů na zahra­dě tak, jak je, bude na něm tak­to vyni­kat již samot­ná půda, kte­rá bude ztvár­ňo­vat prvek zemi. Pokud to z něja­ké­ho důvo­du není na zahra­dě mož­né, může­me namís­to holé­ho záhon­ku na zahra­du umís­tit někte­ré před­mě­ty, kte­ré jsou vyro­be­ny z hlí­ny, ane­bo je může nahra­dit žlu­tá či hně­dá barva na zahra­dě. Mohou to být napří­klad kvě­ti­ná­če, roz­lič­né soš­ky, nebo cih­ly.
·         Nesmíme zapo­me­nout, že v zahra­dě, kte­rá je pod­le Feng Shui, je veli­ce důle­ži­tým prv­kem voda. Tento prvek nám na zahra­dě vytvo­ří kupří­kla­du jezír­ko, ane­bo jiný typ vod­ní nádr­že. Jestliže máte zahrád­ku men­ších roz­mě­rů, může jezír­ko na ní boha­tě nahra­dit i tako­vý kvě­ti­náč plný vody. Ještě lep­ší je však něja­ký nepra­vi­del­ný tvar, kte­rý zabra­ňu­je nega­tiv­ním ener­giím v zahra­dě.
·         Prvek oheň je mož­né potom plně nahra­dit napří­klad růz­ný­mi domá­cí­mi zví­řa­ty, gri­lem, ane­bo svíč­ka­mi. Chybu neu­dě­lá­me, ani když vysa­dí­me na zahra­dě někte­ré z dře­vin, kte­ré kve­tou čer­ve­ně, nebo i oran­žo­vě.

  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […] Posted in Pro domov
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […] Posted in Pro domov
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […] Posted in Pro domov
  • Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi24. května 2020 Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi Již jste vyzkoušeli, jak správně umístěná zrcadla vykouzlí z vašeho malého bytu mnohem větší prostor? A jak dokáží rozzářit potemnělé místnosti? Protože toto vše zrcadla dokáží, vytvořit […] Posted in Pro domov
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […] Posted in Pro domov
  • Mech v obývacím pokoji vypadající jako živý30. října 2019 Mech v obývacím pokoji vypadající jako živý Mech, který se nachází na obrazech a také na celých stěnách se stává favoritem číslo jedna v mnoha moderních interiérech. Tyto mechové stěny a obrazy vyvolávají v lidech nejenom údiv, ale […] Posted in Pro domov
  • Co dělat se starým kufrem po babičce?23. února 2020 Co dělat se starým kufrem po babičce? Starý kufr po prarodičích anebo ještě starší se vám může docela dobře hodit. Takové klasické kufry se stávají naprosto nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžeme je využít jako výborný […] Posted in Pro domov
  • Jak vánočně naladit svůj byt/dům?19. dubna 2020 Jak vánočně naladit svůj byt/dům? V pár bodech zde shrnu nejpoužívanější a nejhezčí vánoční dekorace, které mohou být k vidění v mnohých domácnostech. 1.       Ovoce […] Posted in Pro domov
  • Interiér je potřeba sladit.26. ledna 2020 Interiér je potřeba sladit. Chaos v domácnosti naznačuje také chaos v životě. Pokud to u vás doma vypadá chaoticky, nemáte sladěný nábytek, podlahy, barvy, dekorace… Pravděpodobně se zde nebudete […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com