Kritiky.cz > Fotbal > FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů

FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů

fc porto and fc boavista stadium tour from porto in porto 419169

Portugalská liga čas­to slou­ží jako mís­to, kde se roz­ví­jí celá řada zají­ma­vých hrá­čů. V taměj­ší lize hra­je spous­ta Brazilců, kte­ří zde nema­jí žád­ný pro­blém s jazy­ko­vou bari­é­rou jako jin­de v Evropě. Nejvýznamnějším týmem posled­ní doby je jed­no­znač­ně FC Porto, kte­ré záro­veň slou­ží jako dlou­ho­do­bý vyhle­dá­vač talen­tů.

Celá řada talentovaných fotbalistů

Podívejme se na kon­krét­ní pří­kla­dy hrá­čů, kte­ré se Portu v posled­ní době při­ved­lo do klu­bu při­vést, a sta­li se z nich vel­mi zají­ma­ví fot­ba­lis­té. Když se podí­vá­me na sou­pis­ku z roč­ní­ku 2012/13, najde­me na ní celou řadu hrá­čů, kte­ří se poz­dě­ji pro­sa­di­li ve vel­ko­klu­bech. Můžeme jme­no­vat tře­ba Jamese Rodrígueze, kte­rý v Portu strá­vil něko­lik let, než se poté vydal do fran­couz­ské­ho Monaka a násled­ně do slav­né­ho Realu Madrid. Dalším kva­lit­ním hrá­čem., kte­ré­ho ten­to klub obje­vil, je Nicolás Otamendi, kte­rý se přes špa­něl­skou Valencii dostal až do Manchesteru City. Danilo se z Porta pře­su­nul do Španělska a nastu­pu­je také v Realu Madrid. Jackson Martínez se sice po odcho­du z Porta nepro­sa­dil v Atlétiku Madrid, nicmé­ně během svých slu­žeb v dre­su Porta se klu­bu boha­tě vypla­til. Všichni jme­no­va­ní hrá­či pochá­zí z Jižní Ameriky a jed­ná se o výbor­ný výsle­dek vyhle­dá­va­čů talen­tů FC Porto. Kromě nich se na zmí­ně­né sou­pis­ce nachá­zel dal­ší vel­mi zají­ma­vý fot­ba­lis­ta – Francouz Eliaquim Mangala, jenž svý­mi výko­ny zau­jal Manchester City, kam poz­dě­ji přestou­pil, aby se na sezó­nu 2016/17 vydal do Valencie.

Základem hráči z Jižní Ameriky

 Vyhledávání talen­tů v Jižní Americe se však Portu vyplá­cí dlou­ho­do­bě a ani nemu­sí jít o násled­ný pře­pro­dej za vel­ké pení­ze dal­ším klu­bům, i když to je samo­zřej­mě důle­ži­tý pří­jem do klu­bo­vé pokla­dy. Jedním z hrá­čů, co odved­li pro klub nesmír­ně cen­né služ­by je Uruguayec Jorge Fucile, kte­rý v bar­vách Porta ode­hrál přes sto utká­ní. Několik sezón v Portu strá­vil i Cristian Rodríguez, kte­rý po něko­li­ka sezó­nách zamí­řil do Atlétika Madrid.

V obrov­skou hvězdu svě­to­vé­ho fot­ba­lu se během půso­be­ní v FC Porto vypra­co­val bra­zil­ský hráč zná­mý ve fot­ba­lo­vém svě­tě jako Hulk, kte­rý v tom­to klu­bu ode­hrál téměř sto utká­ní, v nichž nasá­zel 54 bra­nek a poz­dě­ji se za vel­ké pení­ze stě­ho­val do Zenitu Petrohrad. Inter Milán vyu­žil slu­žeb Fredyho Guarína či Álvara Pereiry. Dalším pro­duk­tem port­ské­ho klu­bu byl Kolumbijský ost­rostře­lec Radamel Falcao, kte­rý nato­lik zau­jal svý­mi výko­ny, že se pře­su­nul do Atlétika Madrid, kde pat­řil k opo­rám. S men­ším úspě­chem pak vystří­dal Manchester United a Chelsea.

FC Porto jed­no­du­še slou­ží jako maják pro hrá­če z Jižní Ameriky, v nichž doká­že roz­vi­nout jejich talent, a talen­to­va­ní Jihoameričané do toho­to týmu rádi při­chá­ze­jí, kte­ří chtě­jí dosáh­nout úspě­chů jako jejich kreja­né


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Fotbalová města – Barcelona26. září 2019 Fotbalová města – Barcelona Barcelona je jedno z nejslavnějších měst celého Španělska. Nachází se v něm celá řada pamětihodností, ale všechny fotbalové fanoušky světa zajímá něco jiného – FC Barcelona. […]
  • Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu24. října 2019 Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu Fotbalem se nedá živit donekonečna a někteří fotbalisté se již v průběhu kariéry snaží najít jinou cestu, jak si po skončení nejlepšího období vydělat. Někteří hráči však končí […]
  • Kam za dokonalým fotbalem?17. října 2019 Kam za dokonalým fotbalem? Také jste rozčarováni z výkonů některých fotbalových týmů v naší lize a říkáte si, proč se na ni vůbec díváte? Pokud ano, rozhodně není důvod fotbal zcela zatracovat. Je celá řada […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • FIFA 16 – Hodnocení hráčů 30-2117. září 2015 FIFA 16 – Hodnocení hráčů 30-21 Vešli jsme do top 30 nejlepších hráčů a teď si představíme hráče z pozic 30-21. 30. Diego Costa Hodnocení: 86 Špatně bránitelný hrotový hráč Chelsea si zasloužil hodnocení […]
  • Fifa 1812. září 2017 Fifa 18 Ode dneška lze stahovat Fifa 18 demo pro Xbox One, PS 4 a PC. Podívejte se na první záznam mezi týmy Real Madrid a FC Bayern. https://youtu.be/SwYQ_z2R330
  • Platy rozhodčích Vás určitě překvapí7. listopadu 2019 Platy rozhodčích Vás určitě překvapí Rozhodčí patří ke kontroverzním osobám v rámci fotbalového světa. Lidé na ně často nadávají, když se jim některé utkání nepovede. Může se také objevit spekulace o připískávání […]
  • Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím19. září 2019 Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím Derby. Ve sportovním světě označení pro souboj odvěkých rivalů, zpravidla sídlících v jednom městě, které pro srdcaře z řad fanoušků, hráčů, trenérů i funkcionářů představuje jeden […]
  • TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?6. září 2019 TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře? Mít vlastní stadion, na kterém hostíte své soupeře, znamená ve skutečnosti jen polovinu úspěchu. Kvalitní sedačky, vyhřívaný trávník, supermoderní osvětlení ani sebelepší zázemí pro hráče […]
  • n200804191006 Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]