Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Farming Simulator 17 - 90 %

Farming Simulator 17 - 90 %

vlcsnap 2016 11 20 13h53m43s913

Tak vyšel zno­vu Farming simu­lá­tor. Přináší opět po dvou letech far­ma­ře­ní v pří­ro­dě. Jezdění trak­to­rů, kom­baj­nů a mno­ho dal­ších aut, kte­ré potře­bu­je­te pro správ­nou sprá­vu svých malých polí­ček.

Během roka postup­ně vylep­šu­je­te své políč­ko. Každé jaro zao­rá­vá­te sta­ré rost­li­ny a zno­vu vysa­zu­je­te plo­di­ny, jako je tře­ba slu­neč­ni­ce, sója, řed­kev. Prostě se sta­rá­te o své pole bez che­mie. Nesmíme zapo­me­nout i na fau­nu, kdy se sta­rá­te nově o Vepře.

Farming Simulátor pat­ří mezi kle­no­ty agro­kul­tur­ních her. Pokud vás baví simu­la­ce far­ma­ře­ní, tak se urči­tě nesple­te kou­pí nové ver­ze.

Grafika o dost pokro­či­la, auto­mo­bi­ly, trak­tor­ky a veš­ke­rá tech­ni­ka v pří­ro­dě je vykres­le­na pod­le svých vzo­rů. Objeví se i Zetory i dal­ších far­mář­ské zná­mé stro­je.

Příroda je vykres­le­na jed­no­du­še­ji, než abychom čeka­li. Je to ale simu­lá­tor agro­kul­tu­ry, tak je to o tom, jak se o své pole sta­rá­te. Ne jak vypa­dá.

Na výběr máte dvě mapy. Sosnovka z minu­lé­ho dílu a nová mapa Gold Valley. Obě dvě mají své pro a pro­ti, ale pro vaše země­děl­ství úpl­ně posta­čí. K lep­ším zis­kům posta­čí i nové nádra­ží, kte­ré slou­ží jako pře­kla­diš­tě, když chce­te pře­pra­vo­vat vět­ší nákla­dy.

Je oprav­du dob­ře, že zase far­ma­ře­ní je o kus reál­něj­ší než v před­cho­zích hrách. Nové věci fanouš­ky baví a ti, co jsou fanouš­ci podob­ných simu­lá­to­rů, našli správ­nou hru pro víken­do­vé hra­ní. Ve kře totiž může­te strá­vit mno­ho hodin, aby jste vydě­la­li co nej­ví­ce peněz, správ­ně skli­di­li a necha­li své plo­di­ny vydě­lá­vat.

[adro­ta­te banner=„43“]

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57385 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51723 KB. | 22.10.2021 - 01:18:59