Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém!

FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém!

FarCry1

Máte rádi FarCry? Tak proč si tuto skvě­lou stří­leč­ku neza­hrát kom­plet­ně ve 3D, když k tomu sta­čí jen málo! Opravdu nelžu! Pokud si chce­te na vašem počí­ta­či zahrát FarCry ve 3D, tak k tomu bude­te potře­bo­vat 3D dri­ve­ry od NVidie, hru FarCry a gra­fic­kou kar­tu GeForce 4 MX4400, nebo lep­ší, a může­te se do toho smě­le pus­tit.

I když hra­ní FarCry 3D má něja­ké mou­chy, i přes to se jed­ná o skvě­lý záži­tek. Trochu vět­ším pro­blé­mem je zamě­řo­vá­ní, kdy díky 3D tech­no­lo­gii se musí­te učit zamě­řo­vat zno­va, pro­to­že se jed­ná o tro­chu jinou před­sta­vi­vost, než kte­rá je zapo­tře­bí u 2D, ale po hodi­ně hra­ní si na toto zamě­řo­vá­ní lehce zvyk­ne­te a už vám to ani nepři­jde, že jste se muse­li učit zamě­řo­vat zno­va.

Větší záži­tek z FarCry 3D bude­te mít, když si zakou­pí­te, nyní vel­mi dra­hou, hel­mu s postra­ní­mi LCD pane­ly, ale k tomu bys­te muse­li kou­pit prav­dě­po­dob­ně nový počí­tač, pro­to­že pro správ­ný chod 3D hel­my potře­bu­je­te oprav­du super výkon­ný počí­tač, ale běž­ným pařa­nům bude hra­vě vyho­vo­vat vari­an­ta s 3D brý­le­mi a gra­fic­kou kar­tou od NVidie.

Doufejme, že brzká budouc­nost při­ne­se ješ­tě více her kom­plet­ně ve 3D a my si tak bude­me moci zahrát nej­růz­něj­ší titu­ly ve skvě­lém 3D pro­stře­dí. Na to se vel­mi těším!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,76069 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53302 KB. | 25.09.2021 - 22:28:57