Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry - Zakladatel všech her s otevřeným světem!

Far Cry - Zakladatel všech her s otevřeným světem!

FC1

Když se blí­ží pre­mi­é­ra nej­no­věj­ší­ho Far Cry, nesmí­me zapo­me­nout na zakla­da­te­le celé hry. Na prv­ní Far Cry. V roce 2004 vyšla pře­lo­mo­vá gra­fic­ká hra, kte­rá neni­či­la gra­fic­ké kar­ty, ale spí­še si, jako prv­ní hru, hrá­či uží­va­li celý vol­ný ost­rov, kte­rý mohl hráč bez pro­blé­mů pro­chá­zet v rám­ci pří­bě­hu.  Byla to prv­ní hra s oprav­du funkč­ním ote­vře­ným svě­tem.

Příběh je tro­chu kom­pli­ko­va­ný, nejdří­ve se jed­ná o záchra­nu osob mezi nepřá­te­li a během ces­ty k finá­le se setká­vá­me s agre­siv­ní­mi mimo­zemš­ťa­ny. Prostě jde o záchra­nu svě­ta.

Jednoduchý prů­chod hrou, v prv­ní oso­bě, je pro­tkán mno­ha in game scé­ná­mi, ve kte­rých se dozví­dá­te mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí o pří­bě­hu. Cesta k finá­le je stras­tipl­ná, zabí­jí­te tisí­ce vojá­ků, tisí­ce mimo­zemš­ťa­nů, až se dosta­ne­te k cíli.

K plu­su prv­ní hry Far Cry je to, že i na nej­leh­čí obtíž­nost je dost těž­ká, nesmí­te dělat chy­by, stát na špat­ném mís­tě a nehý­bat se. Případně se musí­te vyhý­bat pře­střel­kám a čekat, až vojá­ci, mimo­zemš­ťa­né špat­ně zare­a­gu­jí. Špatný krok v rám­ci obra­ny nebo pří­bě­hu je ohod­no­cen vel­kým úbyt­kem živo­ta, pří­pad­ně rov­nou smr­tí.

Hra je také tak nasta­ve­ná dob­ře v rám­ci save poin­tů, před kaž­dým důle­ži­tým střet­nu­tím, pře­střel­kou je auto­ma­tic­ký save, kte­rý vám umož­ní, po smr­ti, najít lep­ší ces­tu pro zdo­lá­ní nepřá­tel. Na roz­díl o jiných her, v rám­ci hry (bez modů) nelze hru uklá­dat ruč­ně.

Nesmíme zapo­me­nout i na zapo­me­nu­tý bonus všech her. Ve hře, v době vydá­ní, je i češ­ti­na, a to nejen v titul­kách, ale i dabin­gu. Pro ty, kte­ří si hru kou­pí teď v 20. letech, lze si češ­ti­nu stáh­nout i na inter­ne­tu.

Je to prv­ní hra s ote­vře­ným svě­tem, ote­vře­la vel­ký fran­ší­zing, kdy po nic moc Far Cry 2, zno­vu obje­vi­la sku­teč­ný ote­vře­ný svět ve Far Cry 3. Postupně si tvůr­ci svo­jí Far Cry hru vylep­šo­va­li, postup­ně naba­lo­va­li dal­ší funkč­ní prv­ky, vysí­la­cí věže, vylep­šo­vá­ní zbra­ní, sbí­rá­ní bylin… až ten­to rok v září vyjde Far Cry č. 6.


Foto: Crytek Studios & Ubisoft


  • Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 %13. října 2021 Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 % Marvelu nikdy není dost (a nebo ano?). Ano, jsem fanoušek komiksů, ale mám pocit, že tentokrát to bude mít opačný vliv na hodnocení. Máme tu totiž další film z produkce Sony, která si jede […] Posted in Filmové recenze
  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
  • Válka zítřka – mimozemská pátá kolona12. října 2021 Válka zítřka – mimozemská pátá kolona V roce 2051 čelí lidstvo mimozemské invazi a svůj boj prohrává. Proto je skrze časový portál 30 let do minulosti vyslána speciální jednotka vojáků / náborářů. Naší jedinou šancí totiž je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Far Cry 33. října 2021 Far Cry 3 Je tomu už skoro deset let, kdy v listopadu roku 2012 vyšlo třetí pokračování Far Cry. Po prvním díle, který objevil volnost pohybu na velkém ostrově, přišel Far Cry 2, který byl […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Free Guy - Recenze - 65%16. srpna 2021 Free Guy - Recenze - 65% Free World, Free City a v něm Free Guy. Lépe řečeno pouze Guy (Ryan Reynolds), chlápek průměrný, obyčejný až praští a nadšený ze svého podivného života. Guy je totiž prostý bankovní […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,37853 s | počet dotazů: 231 | paměť: 51984 KB. | 24.10.2021 - 17:12:10