Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?

Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?

Prim02

V prů­bě­hu něko­li­ka let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samo­zřej­mě Far Cry 4 se vše­mi DLC, se tvůr­ci neu­stá­le vylep­šo­va­li. Od ost­ro­va   Himalájích  se svět pře­su­nul do doby ledo­vé, do pra­vě­ku. Čeká nás doba, kdy jedi­nou mož­nos­ti, jak pře­žít byl luk a šíp. S tro­chou umu i dře­vě­ná větev a samo­zřej­mě oštěp.

Oproti pra­les­ní­mu muži, kte­rý se sna­ží pře­žít, sto­jí veš­ke­rá pří­ro­da. Od kla­sic­kých lvů a tygrů, po med­vě­dy a kon­čí to s nepře­mo­ži­tel­ný­mi mamu­ty. Jediný pře­ži­vší ze ztra­ce­né osa­dy postup­ně obje­vu­je svo­je přá­te­le, způ­so­by jak pře­žít a samo­zřej­mě se k němu při­dá­va­jí spo­luves­ni­ča­né, kte­ré musí postup­ně obje­vo­vat po celém zrád­ném svě­tě.

Prim01

Jeho výzbro­jí jsou jenom věci, kte­ré si může nasbí­rat a vytvo­řit. Je to ale dost schop­ný jedi­nec, a tak postu­pem času, kdy nasbí­rá dosta­tek suro­vin, si může vylep­šit své zbra­ně. Vylepšuje i cha­tr­če oby­va­tel význam­ných postav ves­ni­ce. Mezi jeho přá­te­lé pat­ří napří­klad lov­ky­ně, šaman a samo­zřej­mě i ostat­ní důle­ži­tí, kte­rým postup­ně dodá­vá suro­vi­ny na stav­by a vylep­še­ní jejich cha­tr­čí.

Od před­cho­zích her, kte­ré už hrá­či zna­jí. Ví jak je ovlá­dat, tak nová hra jenom dopl­ňu­je zave­de­ný kon­cept, kdy sbí­rá­te suro­vi­ny, zruč­nost a samo­zřej­mě schop­nost ovlá­dat pří­ro­du, abys­te se postup­ně dostá­va­li v potra­vi­no­vém žeb­říč­ku čím dál výš a výš. Dál a dál až finál­ní­mu sou­bo­ji s bosem, nej­vět­ším pro­tiv­ní­kem ves­ni­ce.

Je to přes­ně to co oče­ká­vám. Dobrý pří­běh, sou­bo­je a vyu­ži­tí pomo­cí pří­ro­dy. Jak jako v před­cho­zí hře postup­ně obje­vu­je­te pří­běh, obsa­zu­je­te ohniš­tě a tábo­rá­ky a s pomo­cí svých ocho­če­ných pomoc­ní­ků si usnad­ňu­je­te život.

Prim02

Když se jed­ná o his­to­ric­kou dobu, a tak k pře­su­nu vyu­ží­vá­te své ocho­če­né miláč­ky. Je dob­ře, že schop­nos­ti musí­te postup­ně obje­vit a i schop­nost ocho­če­ní nemá­te od začát­ku, musí­te se k ní pro­bo­jo­vat a postup­ně nasbí­rat.

S postup­ným obje­vo­vá­ním svých schop­nos­tí výro­by a ocho­če­ní zví­řat se i obje­vu­jí i nové úko­ly, kte­ré jsou dostup­ně až od urči­té nau­če­né úrov­ně.

Samozřejmostí jsou i náhod­né úko­ly, kte­ré můžou nasbí­rat nové zku­še­nos­ti. Občas něko­ho zachrá­nit, zabít pro­tiv­ní­ky, kte­ří ohro­žu­jí své spo­luves­ni­ča­ny a také se obje­ví i úkol tře­ba zabít jedi­neč­né zví­ře, kte­ré se obje­vu­je málo náhod­ně.

Prim03

Ovládání hry se nezmě­ni­lo, kom­bi­na­ce myš+klávesnice se správ­ně nama­po­va­ný­mi klá­ve­sa­mi je přes­ně to správ­né, co hrá­či bez pro­blé­mu zvlá­da­jí. Grafická nároč­nost je samo­zřej­mě vyš­ší. Tvůrci si dali prá­ci s lep­ším svě­tem, a tak fra­me rate je samo­zřej­mě niž­ší, než ve Far Cry 4. Grafika se samo­zřej­mě zlep­ši­la, ale u zví­řat musím mít vel­kou výt­kou, nejsou tak detail­ní, než bych čekal. Tím, že někte­rá zví­řa­ta slou­ží jako sou­kro­má ochran­ka, je vidět kaž­dé nekva­lit­ní kos­tič­ko­vá­ní.

Hraní si uží­vám, pro­zkou­má­vám kaž­dý kout, kaž­dou ves­ni­ci. Určitě nejsem tak zdat­ný hráč, jako ti, co to hra­jí pořád, ale Far Cry Primal mě baví. Jsem zvě­da­vý, jak to vlast­ně bude kon­čit, mám ode­hrá­no jenom tak 30 %, během 12  hodin, je to dost málo. Je to vel­mi dob­rá hra, kte­rá zaba­ví na dlou­hé veče­ry. Chcete si dopo­ru­čit hru, se kte­rou se zaba­ví­te na dlou­hé veče­ry, Far Cry Primal je to pra­vé.


Foto: Ubisoft


  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava4. srpna 2021 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition27. května 2021 Turok 2: Seeds of Evil – remaster Steam Edition Turok 2 vsadil na to být větší, komplikovanější, bludišťoidnější a přinesl prvky z Metroidvánie (slovo odvozené od pilířů žánru Metroidu a Castlevanie). To znamená, že se budete vracet ve […] Posted in Recenze her
  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,24435 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53589 KB. | 17.09.2021 - 21:22:29