Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké herní aktuality > Far Cry 6 sice před svým aktuálním oficiálním oznámením...

Far Cry 6 sice před svým aktuálním oficiálním oznámením...

Far Cry 6 sice před svým aktu­ál­ním ofi­ci­ál­ním ozná­me­ním unik­lo tak tře­mi nebo čtyř­mi růz­ný­mi způ­so­by, ale tepr­ve dnes máme vše čer­né na bílém.

Šestý díl série se více blí­ží svým koře­nům v zasa­ze­ní - ame­ric­kou Montanu z páté­ho dílu nebo hima­láj­ský Kyrat ze čtvr­té­ho jsme vymě­ni­li za tro­pic­ký stát Yara (inspi­ro­va­ný Karibikem) ovlá­da­ný Antonem Castillou (herec Giancarlo Esposito), taměj­ším dik­tá­to­rem, kte­rý své­ho synáč­ka Diega zau­ču­je, jak tvr­dě velet. Anton podá své­mu syno­vi odj...ištěný gra­nát, kte­rý má hodit dolu na uli­ci, kde demon­stru­jí lidí. Jak se mla­dý Diego roz­hod­ne? To zjis­tí­me poz­dě­ji.

Už dnes ale víme, že svr­že­ní vlá­dy stá­tu Yara při­pad­ne na vás, Dannyho Rojase, jakož­to jed­no­ho z par­ty­zán­ských bojov­ní­ků usi­lu­jí­cí o Castillův konec.

Dnešní trai­ler bohu­žel neu­ká­zal nic o samot­né hra­tel­nos­ti, mís­to toho nastí­nil atmo­sfé­ru stá­tu.

Zobrazit víc

Mahriz je správcem facebookových stránek o filmových (Mahriz Movies) a herních aktualizacích (Mahriz Gaming)

  • Mahriz Movies je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč filmovým průmyslem.
  • Mahriz Gaming je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč herním průmyslem.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 11,47445 s | počet dotazů: 213 | paměť: 53561 KB. | 18.01.2022 - 17:10:46