Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 4

Far Cry 4

FC4

Jelikož recen­zí je všu­de dost a vět­ši­na už to má stej­ně dohrá­no, tak napíšu ve zkrat­ce, jaké dojmy na mě hra udě­la­la, co mi vadi­lo a nao­pak co se mi na Far Cry 4 líbi­lo.

OBSAHUJE SPOILERY

Nejdříve začnu tím pozi­tiv­ním. Co se týče pro­ve­de­ní Kyratu, tak to se mi oprav­du moc líbí. Všude to žije, člo­věk se nenu­dí. Rychlé ces­to­vá­ní jsem sko­ro nepo­u­žil, nebyl důvod, když co chví­li na mě čekal něja­ký úkol, např. se mi líbi­ly Záchrana civi­lis­tů ze zaje­tí Pagan Minovými vojá­ky, ochra­na Kyraťanů před úto­kem zví­řat, sta­no­viš­tě, zís­ká­vá­ní Zvonic a mno­ho mno­ho dal­ší­ho. Popř. lov zvě­ře na výro­bu sumek a pouz­der.

Většinou jsem cho­dil pěš­ky, a když ne, tak nej­po­u­ži­va­něj­ším doprav­ním pro­střed­kem byla Helikoptérka, nao­pak Slona jsem moc čas­to nepo­u­žil, ale roz­hod­ně se hodí, když nechce­te plýtvat muni­cí nebo musí­te ulo­vit něja­ké nebez­peč­né zví­ře jako např. Nosorožce, jeli­kož když sedí­te na Slonovi, Nosorožec na Vás neú­to­čí a může­te si ho v klíd­ku a poho­dě sun­dat Kuší. Musel jsem se mít stá­le na pozo­ru, jeli­kož úto­ky zví­řat, hlav­ně Orlů, byly na den­ním pořád­ku a koli­krát jsem zachrá­nil rukojmí, ale než jsem se k němu dostal, tak ho zabil Medvěd, Lehvart nebo jiné zví­ře, to samé hlíd­ky Royal Army po cestách, lesích. Mise v zasně­že­ných Himalájích jsem si zami­lo­val.

Ve Far Cry 4 se oprav­du opla­tí poslou­chat, o čem vojá­ci kolem Vám mlu­ví, tře­ba při útě­ku z Himalajského věze­ní jsem díky toho šel do té věže, kde byly zbra­ně. Jinak bych se tam vůbec nevy­dal, šel bych bokem. Délku kam­pa­ně hod­no­tím jako dobrou, dohrál jsem ji (s pár ved­lej­ší­mi mise­mi) za 17 hodin. Ale klid­ně moh­la být i del­ší, viz zápo­ry.
Kladně hod­no­tím i pří­tom­nost šer­pů na Kyratu, kdy jsem nemu­sel pokaž­dé, co jsem chtěl nábo­je, nebo něco pro­dat, ces­to­vat na něja­ké sta­no­viš­tě, ale všech­no jsem si vyří­dil díky šer­po­vi.

Grafická strán­ka hry je skvě­lá, detai­ly, paprsky, mlha, pros­tě toto se Ubisoftu poved­lo, i opti­ma­li­za­ce je dob­rá.

Nelíbí se mi to umě­lé ome­zo­vá­ní vzle­to­vé výš­ky Gyrokoptéry, kdy se mi čas­to stá­va­lo, že i když jsem letěl ve stá­le stejn= výš­ce, ale blí­žil jsem se k něja­ké­mu kop­ci, tak mi zača­la hou­kat, abych sní­žil výš­ku. Díky tomu se čas­to muse­ly oblí­tat kop­ce, kte­ré by šly v poho­dě pře­le­tět (viz ten za Ajayovým domem). Chápu, že tvůr­ci chtě­li, ať je hra co nejdel­ší, ale toto si moh­li odpus­tit, když už nemů­že­me vol­ně do Vysokých Himalájí.

Mězi dal­ší věci, kte­ré se mi nelí­bi­ly pat­ří např. ty mise, kde je Ajay zdro­go­va­ný, jme­no­vi­tě např. tam mise s Yumou v tom dole. Ta posled­ní část mě doká­za­la pořád­ně namích­nout (hra­ju na nej­těž­š­ší obtíž­nost). Taková mise nemá ve Far Cry 4 dělat, Yuma si zaslou­ži­la lep­ší konec.

A tím se dostá­vá­me k dal­ší polož­ce na mém sezna­mu „Nelíbí se mi“, na mys­li mám prá­ce s posta­va­mi, kdy všech­ny hlav­ní posta­vy (kro­mě Amity a Sabala) byly ve hře vše­ho­všu­dy uká­za­ny pou­ze 2x - popr­vé při před­sta­ve­ní, podru­hé při jejich smr­ti. Toto se mi roz­hod­ně nelí­bi­lo, tře­ba tako­vá Yuma a Noore by si zaslou­ži­ly více mís­ta v pří­bě­hu. Paul DePleur Harmon mohl mít lep­ší konec, resp. moh­la tam být něja­ká mise navíc (tře­ba s poku­sem Roayal Army o jeho záchra­nu, nebo coko­liv).

Opravdu jsem se těšil na koo­pe­ra­ci.... No a .... a koo­pe­ra­ce moje oče­ká­vá­ní spl­ni­la. Sice je smut­né, že lze hrát pou­ze ve dvou hrá­čích, tako­vý tým 4-8 lidí by byl mno­hem lep­ší a daly by se pořá­dat růz­né sou­tě­že mezi kama­rá­dy, ale jeli­kož je pří­stup­ný celý Kyrat, tak nuda v koo­pe­ra­tiv­ní hře nena­sta­ne. V sin­gle pla­ye­ru jsem Slony moc nepo­u­ží­val, ale v koo­pe­ra­ci to je jiná. Navíc se daj vyu­žit i mís­to lodí, jeli­kož umě­jí pla­vat.

Bohužel FC 4 srá­ží chy­by mul­tipla­ye­ru (migra­ce, málo hrá­čů,...), koo­pe­ra­ce pou­ze pro 2 hrá­če a pár těch chyb popsa­ných výše. Čistě SP bych hod­no­til 9/10.

Moje cel­ko­vé hod­no­ce­ní hry je násle­du­jí­cí:

far cry 4 hodnoceni


Foto: Ubisoft Montreal, Red Storm, Shanghai, Toronto, Kiev


  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 33. října 2021 Far Cry 3 Je tomu už skoro deset let, kdy v listopadu roku 2012 vyšlo třetí pokračování Far Cry. Po prvním díle, který objevil volnost pohybu na velkém ostrově, přišel Far Cry 2, který byl […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?4. srpna 2021 Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samozřejmě Far Cry 4 se všemi DLC, se tvůrci neustále vylepšovali. Od ostrova   Himalájích  se svět přesunul do doby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava4. srpna 2021 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18412 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51889 KB. | 24.10.2021 - 17:12:08