Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze

Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze

vlcsnap 2015 03 18 14h54m39s199
vlcsnap 2015 03 18 14h54m39s199
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak vyšlo DLC pro Far Cry 4. Zajímavý balí­ček, co jsem si kou­pil. Ihned se mi líbil. Malý ost­růvek kolem hor ve vyso­kých horách. Čekaly mně nové dal­ší úko­ly a zbra­ně a hlav­ně nový těž­ký nepří­tel.

Yeti se v plné hře uká­zal pou­ze v malém pro­sto­ru, ani jsme se k němu neblí­ži­ly. Teď se k němu člo­věk při­bli­žu­je čím dál blí­že. Příběh DLC je roz­dě­len na dny a noci. Čeká den­ní tou­lá­ní po úko­lech pří­bě­hu a zlep­šo­va­cích úko­lech a noč­ní oblé­há­ní Vaší pev­nos­ti s vysí­la­čem.

Úkoly jsou čím dál těž­ší a úto­ky nepřá­tel­ské armá­dy jsou také čím dále hor­ší. Ale nej­těž­ší bylo pře­žít prv­ní dny, kdy máte zbra­ně sotva na zastře­le­ní jezevce a neu­mí­te si zavá­zat ani tu tka­nič­ku. Když totiž spad­ne­te se svým vrtu­l­ní­kem mezi ská­ly, tak jsme se zbra­ně­mi a se zku­še­nost­mi na nule a musí­te si vše zno­va od začát­ku sehnat a zno­va své­ho her­ní­ho Avatara nau­čit být bohem.

Tím, že je zno­va hlav­ní posta­va zno­vuzro­ze­ná, tak si urči­tě nebu­de­te stě­žo­vat na moc leh­ké hra­ní. Každá zku­še­nost se cení a bez pro­blé­mů se postup­ně den za dnem her­ní­ho času nové akce nau­čí­te.

Na pro­sto­ru mezi hora­mi Vás čeká zno­va mno­ho úko­lo­vá­ní, kte­ré Vám usnad­ní uče­ní nových vlast­nos­tí. Objeví se truh­li­ce s peně­zi a věc­mi do vaše­ho bato­hu. Ale obje­ví se i nové truh­li­ce se sesbí­rá­ní­mi kože­ši­na­mi, abys­te se zno­va od nuly nemu­se­li plá­cat po zasně­že­ných horách a nahá­nět zví­řa­ta po ledu a sně­hu.

Tento plno­hod­not­ný balí­ček mne potě­šil. Zabíjení Yetiů mně bavi­lo. Splnilo to mé oče­ká­vá­ní a pro­dlou­ži­lo to moji dobu hra­ní hry Far Cry 4 o dob­rých něko­lik hodin.

[adro­ta­te banner=„35“]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38062 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58067 KB. | 11.08.2022 - 13:40:40