Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 3

Far Cry 3

FC3

Je tomu už sko­ro deset let, kdy v lis­to­pa­du roku 2012 vyšlo tře­tí pokra­čo­vá­ní Far Cry. Po prv­ním díle, kte­rý obje­vil vol­nost pohy­bu na vel­kém ost­ro­vě, při­šel Far Cry 2, kte­rý byl kri­ti­zo­ván za někte­ré neop­ti­mál­ní prv­ky. Až tře­tí díl doká­zal při­vést fanouš­ky série Far Cry zpět k počí­ta­čům a kon­zo­lím.

Hlavní posta­va je pou­ze mla­dý kluk, kte­rý se dosta­ne ve špat­nou dobu na špat­ný ost­rov a jenom díky ohrom­né­mu štěs­tí pře­ži­je a pomo­cí jeho přá­tel a původ­ních oby­va­tel ost­ro­va se z hlav­ní posta­vy sta­ne stroj na zabí­je­ní, kte­rý nejen zabi­je dva vel­ké zápo­rá­ky, ale i dal­ší tisí­ce a tisí­ce nepřá­tel.

Hlavním prv­kem je pří­běh, kte­rý je doko­na­lý a o dob pre­mi­é­ry hry jej urči­tě zná­te, tak jej nebu­de­me roz­pitvá­vat, spí­še jde o to, že pro vylep­šo­vá­ní mapy, posta­vy, počtu noše­ných zbra­ní je nut­né obsa­zo­vat potřeb­né body, obsa­zo­vat roz­hled­ny a vybí­jet obsa­ze­ná sta­no­viš­tě.

Potom je nut­né (sice ne bez­pod­mí­neč­ně) vyhle­dá­vat rost­li­ny pro léky, zabí­jet zví­řa­ta (pro vylep­šo­vá­ní schop­nos­tí…) a pro­lézt celý ost­rov od seve­ru na jich, aby jste pro­ti pro­tiv­ní­kům měli čím dál lep­ší výba­vu a zku­še­nos­ti.

Protivníci jsou totiž čím dál těž­ší a pro jejich poráž­ku, pro ty méně schop­né hrá­če, je nut­né se nau­čit nové doved­nos­ti a zís­kat pří­stu­py i k lep­ším zbra­ním.

Far Cry 3 odstar­to­val feno­mén, kte­rý do letoš­ní­ho roku vydal 2 plno­hod­not­né díly a 3 spin offy (Prymal, Blood Dragon.. New Dawn). Ke kaž­dé nové hře se prin­cip ces­ty ke kon­ci hry nezmě­nil, stá­le se obsa­zu­jí vysí­la­če a sta­no­viš­tě, ale vždy se při­da­la něja­ká nová věc, kte­rá prů­chod hry vylep­ši­la.

Ubisoft umí dost dojit své doj­né krá­vy. Assassin’s Creed doká­zal doko­na­le pozmě­nit v posled­ních třech hrách. Far Cry ješ­tě měnit nepo­tře­bu­je, jenom vylep­šo­vat a k funkč­ním věcem při­dá­vat ješ­tě lep­ší věci.

Je jenom ško­da, že Far Cry 6 už nebu­de v češ­ti­ně, ale pokud se jed­ná o funkč­ní stří­leč­ku s pohle­du prv­ní oso­by, tak tomu zas chy­bě­jí­cí češ­ti­na v době vydá­ní tolik neva­dí. Snad čeští fanouš­ci budou při­pra­vo­vat ama­tér­sky pře­klad, tak jak při­pra­vu­jí momen­tál­ně pro Red Dead Redemption 2, tak i pro Assassin’s Creed Valhalla.

Pro mě je návrat o cca 10 let s Far Cry dost dob­rý. Hra se dá hrát zno­vu od začát­ku, jiným způ­so­bem, a tak nemr­zí. Je to stá­le kva­lit­ní hra v Covidové době už jsou i lev­něj­ší gra­fi­ky tak výkon­né, že si člo­věk uži­je hry u na nej­lep­ší detai­ly.

95 %

Foto:Ubisoft Montreal, Massive Entertainment, and Ubisoft Shanghai


  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?4. srpna 2021 Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samozřejmě Far Cry 4 se všemi DLC, se tvůrci neustále vylepšovali. Od ostrova   Himalájích  se svět přesunul do doby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava4. srpna 2021 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60865 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53203 KB. | 17.10.2021 - 16:21:47