Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze her > Far Cry 3

Far Cry 3

FC3

Je tomu už sko­ro deset let, kdy v lis­to­pa­du roku 2012 vyšlo tře­tí pokra­čo­vá­ní Far Cry. Po prv­ním díle, kte­rý obje­vil vol­nost pohy­bu na vel­kém ost­ro­vě, při­šel Far Cry 2, kte­rý byl kri­ti­zo­ván za někte­ré neop­ti­mál­ní prv­ky. Až tře­tí díl doká­zal při­vést fanouš­ky série Far Cry zpět k počí­ta­čům a kon­zo­lím.

Hlavní posta­va je pou­ze mla­dý kluk, kte­rý se dosta­ne ve špat­nou dobu na špat­ný ost­rov a jenom díky ohrom­né­mu štěs­tí pře­ži­je a pomo­cí jeho přá­tel a původ­ních oby­va­tel ost­ro­va se z hlav­ní posta­vy sta­ne stroj na zabí­je­ní, kte­rý nejen zabi­je dva vel­ké zápo­rá­ky, ale i dal­ší tisí­ce a tisí­ce nepřá­tel.

Hlavním prv­kem je pří­běh, kte­rý je doko­na­lý a o dob pre­mi­é­ry hry jej urči­tě zná­te, tak jej nebu­de­me roz­pitvá­vat, spí­še jde o to, že pro vylep­šo­vá­ní mapy, posta­vy, počtu noše­ných zbra­ní je nut­né obsa­zo­vat potřeb­né body, obsa­zo­vat roz­hled­ny a vybí­jet obsa­ze­ná sta­no­viš­tě.

Potom je nut­né (sice ne bez­pod­mí­neč­ně) vyhle­dá­vat rost­li­ny pro léky, zabí­jet zví­řa­ta (pro vylep­šo­vá­ní schop­nos­tí…) a pro­lézt celý ost­rov od seve­ru na jich, aby jste pro­ti pro­tiv­ní­kům měli čím dál lep­ší výba­vu a zku­še­nos­ti.

Protivníci jsou totiž čím dál těž­ší a pro jejich poráž­ku, pro ty méně schop­né hrá­če, je nut­né se nau­čit nové doved­nos­ti a zís­kat pří­stu­py i k lep­ším zbra­ním.

Far Cry 3 odstar­to­val feno­mén, kte­rý do letoš­ní­ho roku vydal 2 plno­hod­not­né díly a 3 spin offy (Prymal, Blood Dragon.. New Dawn). Ke kaž­dé nové hře se prin­cip ces­ty ke kon­ci hry nezmě­nil, stá­le se obsa­zu­jí vysí­la­če a sta­no­viš­tě, ale vždy se při­da­la něja­ká nová věc, kte­rá prů­chod hry vylep­ši­la.

Ubisoft umí dost dojit své doj­né krá­vy. Assassin’s Creed doká­zal doko­na­le pozmě­nit v posled­ních třech hrách. Far Cry ješ­tě měnit nepo­tře­bu­je, jenom vylep­šo­vat a k funkč­ním věcem při­dá­vat ješ­tě lep­ší věci.

Je jenom ško­da, že Far Cry 6 už nebu­de v češ­ti­ně, ale pokud se jed­ná o funkč­ní stří­leč­ku s pohle­du prv­ní oso­by, tak tomu zas chy­bě­jí­cí češ­ti­na v době vydá­ní tolik neva­dí. Snad čeští fanouš­ci budou při­pra­vo­vat ama­tér­sky pře­klad, tak jak při­pra­vu­jí momen­tál­ně pro Red Dead Redemption 2, tak i pro Assassin’s Creed Valhalla.

Pro mě je návrat o cca 10 let s Far Cry dost dob­rý. Hra se dá hrát zno­vu od začát­ku, jiným způ­so­bem, a tak nemr­zí. Je to stá­le kva­lit­ní hra v Covidové době už jsou i lev­něj­ší gra­fi­ky tak výkon­né, že si člo­věk uži­je hry u na nej­lep­ší detai­ly.

95 %

Foto:Ubisoft Montreal, Massive Entertainment, and Ubisoft Shanghai


  • Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover18. prosince 2021 Assassin's Creed Odyssey a Valhalla crossover Pro fanoušky série her Assassin's Creed vyšel crossover, který spojuje nejnovější hry série t.j. Assassin's Creed Odyssey a   Assassin's Creed Valhalla. Přinášíme rychlý návod, jak spustit […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“?4. prosince 2021 Minecraft Dungeons – Diablo v „kostce“? Nedávno, v rámci battlepassu od Xboxu jsem měl tu možnost vyzkoušet Minecraft trochu jinak. A víte co? Moc mile mě to překvapilo, nadchlo a začalo bavit. Mohu to jen vřele doporučit a jak […] Posted in Recenze her
  • LEGO Batman 2: DC Super Heroes21. listopadu 2021 LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO máme všichni v paměti jako legendární kreativní stavebnici, která je již po generace populární a velice žádaná a oblíbená hlavně dětmi po celém světě. K recenzi této hry jsem se tedy […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let24. října 2021 Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let Tvorba finského vývojářského studia Remedy mě osobně nikdo moc nezajímala. Ano svého času jsem odehrál několik hodin na titulech Max Payne a Max Payne 2, ale tím že Max Payne 3 převzalo […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55272 s | počet dotazů: 207 | paměť: 53961 KB. | 16.01.2022 - 09:47:07