Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %

Fant01

Tak se nám vrá­til svět Harry Pottera do kin. Slavný to spi­so­va­tel Mlok Scamander se svým kufrem plný fan­tas­tic­kých zví­řat se dosta­ne do New Yorku, kde hod­lá vypus­tit své oblí­be­né zví­ře do jeho rod­né země.

Autorka J. K. Rowling napsa­la prv­ní scé­nář na film. Ve spo­lu­prá­ci se zave­de­ným reži­sé­rem ze svě­ta Harry Pottera Davidem Yatesem nato­či­la dal­ší sní­mek z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta. Tím, že posta­vy jsou už dospě­lé, tak her­ci hra­jí své role, tak je přes­ně potře­ba. Oscarový Eddie Redmayne si svo­jí posta­vu napros­to uží­vá a dal­ší her­ci kolem něj, pomá­ha­jí mu vyře­šit pří­pad, hra­jí tak, aby film měl úro­veň.

fant02

Scénář je sice tro­cha jed­no­duš­ší, než bych čekal. První půl­ka, kde se před­sta­vu­je veš­ke­ré čaro­děj­né tvor­stvo, je pove­de­něj­ší než dru­há část fil­mu, kde se boju­je pro­ti nezná­mé enti­tě, kte­rá ničí „neča­ry“ (ame­ric­ký název pro mudly).

Hudba Jamese Newton Howarda v kli­du dopl­ňu­je veš­ke­rý děj a doká­že vychut­nat veš­ke­ré poci­ty a akce během fil­mu. Je vel­mi podob­ná před­cho­zím dílů Harry Pottera, dokon­ce i někte­ré čás­ti (úvod­ní titul­ky a ze Zoo) jsou pou­ži­ty z fil­mu před 15 lety.

fant03

Nevím, jest­li je dob­ré dopl­ňo­vat fil­mo­vý svět kolem Harry Pottera nový­mi fil­my, ale mys­lím si, že pros­tě ame­rič­tí pro­du­cen­ti dali ang­lic­ké spi­so­va­tel­ce dost peněz, aby pro ně při­pra­vi­la scé­nář kolem čaro­děj­né učeb­ni­ce Mloka Scamandera. Čeká nás něko­lik fil­mů, aby pení­ze pro­du­cen­tům i spi­so­va­tel­ce při­šly v dosta­teč­ném množ­ství.

Nový film Fantastická zví­řa­ta a kde je najít sice na posled­ní díly s Harry Potterem nemá, přes­to je to dob­rý film na odpo­led­ní sle­do­vá­ní v kinech. Pro fanouš­ky kou­zel­nic­ké­ho svě­ta je to povin­nost, pro­to­že kou­zel­nic­ký svět nesto­jí jenom na Harrym Potterovi. Určitě má svo­jí his­to­rii, slav­né bitvy o nad­vlá­du nad svě­tem. Po nových pří­bě­zích fanouš­ci prahnou, rádi se dozvě­dí, co se dělo před bitvou o Bradavice.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny16. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […]
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Druhý díl Fantastických zvířat bude mít premiéru v půlce listopadu. Nový trailer nám přinesl hodně akčních zážitků a hodně akcí s hlavními postavami, Brumbálem (Jude Law), Grindelwadem […]
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny25. září 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Screeny z nejnovějšího traileru na listopadovou novinku.
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […]
  • Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %]3. října 2016 Slečna Peregrinová umí zastavit čas a co umí Tim Burton? [50 %] Především je to velký vypravěč, fantasta a filmový režisér, který pro uskutečnění svých filmových představ a nápadů hledá stále nové náměty a jedním z nich je i příběh dětí ze sirotčince, […]
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]
Další naše články...