Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Fanfán Tulipán

Fanfán Tulipán

Photo © Cosortium du Film
Photo © Cosortium du Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Fanfán Tulipán je francouzsko-italský film reži­sé­ra Christiana-Jaquea, kte­rý byl uve­den do kin v roce 1952.

Tento film o pláš­tích a dýkách s Gérardem Philipe v hlav­ní roli zazna­me­nal v pade­sá­tých letech vel­ký divác­ký úspěch.

Synopse

Děj se ode­hrá­vá během sed­mi­le­té vál­ky (1756-1763). Aby uni­kl sňat­ku s dce­rou sed­lá­ka, do kte­ré­ho ho chtě­jí při­nu­tit, vstou­pí Fanfan (Gérard Philipe) do fran­couz­ské armá­dy poté, co mu Adeline (Gina Lollobrigida), údaj­ná věšt­ky­ně, před­po­vě­dě­la skvě­lou kari­é­ru, a dokon­ce i sňa­tek s dce­rou krá­le Ludvíka XV. Fanfan pří­sa­há, že před­po­věď spl­ní. Zachrání život krá­lo­vě milen­ce mada­me de Pompadour (Geneviève Page) a krá­lo­vě dce­ři mada­me Henriette (Sylvie Pelayo), kte­ré po neho­dě pře­pad­nou lupi­či na dál­ni­ci. Jako podě­ko­vá­ní dosta­ne od paní de Pompadour brož ve tva­ru tuli­pá­nu a vyslou­ží si pře­zdív­ku „Fanfan la Tulipe“.

Když chce o něco poz­dě­ji navští­vit Henriettu a vstou­pit na její zámek, je zatčen a odsou­zen k smr­ti. Adelině se ho poda­ří zachrá­nit tím, že požá­dá Ludvíka XV. (Marcel Herrand) o milost, ale ten chce na oplát­ku její las­ka­vost. Odmítne jeho návrhy, dá mu fac­ku a ukry­je se v kláš­te­ře. Lebel (Jean-Marc Tennberg), krá­lův komor­ník, obje­ví její útěk a vydá se ji hle­dat. Fanfan a jeho kama­rád se vydá­va­jí za ním. Přitom nara­zí na nepřá­tel­ské veli­tel­ství a poda­ří se jim zajmout nepřá­tel­ské gene­rá­ly. To je vítěz­ství. Fanfán je na oplát­ku jme­no­ván kapi­tá­nem a má prá­vo ože­nit se s Adelínou, kte­rou mu král před­sta­ví jako svou „ado­p­tiv­ní dce­ru“. Lamželezo je pový­šen na maré­chal des logis a la Franchise je jme­no­ván tchá­nem s při­zná­ním troj­ná­sob­né­ho pla­tu.

O filmu

 • Francouzská prin­cez­na Henrietta zemře­la v roce 1752, čty­ři roky před začát­kem sed­mi­le­té vál­ky, tak­že její pří­tom­nost ve fil­mu je ana­chro­nis­mem.
 • Exteriéry se natá­če­ly pře­váž­ně v Grasse, zejmé­na ve čtvr­ti Paoute (Domaine St Donat), na zám­ku Castellaras (poblíž Mouans-Sarthoux) a na zám­ku Maintenon a v Sospelu.
 • Na čtr­náct dní pře­ru­ši­ly natá­če­ní neho­dy: Gérard Philipe byl zra­něn (měl pro­pích­nu­tou ruku a vyklou­be­ná žeb­ra), stej­ně jako Olivier Hussenot (vyklou­be­né rame­no) a Nerio Bernardi (zlo­me­né zápěs­tí). Gina Lollobrigida se také sta­la účast­ni­cí neho­dy během scé­ny úno­su Adeline.
 • Jednalo se o prv­ní fran­couz­ský film dabo­va­ný do čín­šti­ny.
 • Tento film byl zlo­mo­vým bodem v kari­é­ře Gérarda Philipa a pro­sla­vil ho na mezi­ná­rod­ní úrov­ni.
 • Film byl adap­to­ván do stej­no­jmen­né­ho komik­su sce­náris­ty Jeana Prada a kres­lí­ře Étienna Le Rallica ve fran­couz­ském týde­ní­ku L’Intrépide od dub­na 1952 do dub­na 1956.
 • Fanfán Tulipán román Georgese G. Toudouze, vyda­lo nakla­da­tel­ství Taillandier v roce 1952. Tato nove­li­za­ce dopl­ni­la původ­ní scé­nář.
 • Film byl nato­lik úspěš­ný, že od roku 1952 vzni­ka­ly ved­lej­ší fil­my.
 • V roce 1980 se v pro­jek­tu na obno­ve­ní fil­mu počí­ta­lo s Patrickem Dewaerem v hlav­ní roli. Režie se ujal Claude Miller a spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře měl být Luc Béraud, ale k rea­li­za­ci fil­mu nikdy nedo­šlo.
 • Film byl v roce 2000 zno­vu vydán na DVD spo­leč­nos­tí René Chateau Vidéo, a to v původ­ní ver­zi na jed­né stra­ně a v digi­tál­ně kolo­ro­va­né ver­zi na stra­ně dru­hé. Na kolo­ro­vá­ní dohlí­že­la Sophie Juin ze spo­leč­nos­ti Films Ariane. V roce 2021 vyšla u Coin de Mire DVD-Bluray edi­ce „La séan­ce“, kte­rá obsa­hu­je i kolo­ro­va­nou ver­zi na Blu-ray.
 • V roce 2003 nato­čil Gérard Krawczyk rema­ke Fanfan la Tulipe s Vincentem Pérezem a Penélope Cruz v hlav­ních rolích.
 • Fanfán Tulipán při­lá­kal v době uve­de­ní do kin 6,73 mili­o­nu divá­ků, zatím­co rema­ke Gérarda Krawczyka jen něco přes 1,2 mili­o­nu. Film byl od počát­ku paříž­ským tri­um­fem, což doka­zu­jí čís­la exklu­ziv­ních paříž­ských vydá­ní i kri­ti­ky.
 • Byly poří­ze­ny kame­ro­vé zázna­my doku­men­tu­jí­cí natá­če­ní: bitev­ní pole, honič­ky, kaska­dér­ské kous­ky, sou­bo­je, atmo­sfé­ric­ké scé­ny z natá­če­ní. Tuto 27 minu­to­vou němou mon­táž si může­te pro­hléd­nout na webo­vých strán­kách Národního insti­tu­tu pro audi­o­vi­zi.

 • Zdroj: Francouzská Wikipedie
 • Fotka © Cosortium du Film

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Zemřela herecká hvězda Gina Lollobrigida16. ledna 2023 Zemřela herecká hvězda Gina Lollobrigida Luigia "Gina" Lollobrigida (4. července 1927 - 16. ledna 2023) byla italská herečka, fotoreportérka a politička. Patřila k nejvýraznějším evropským herečkám 50. a počátku 60. let 20. […] Posted in Profily osob
 • Grand restaurant pana Septima12. července 2022 Grand restaurant pana Septima Grand restaurant pana Septima je komediální film francouzského režiséra Jacquese Besnarda, uvedený do kin v roce 1966. Představil si ho Louis de Funès již na konci roku 1950, film vypráví […] Posted in Speciály
 • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
 • 100 000 dolarů na slunci25. dubna 2022 100 000 dolarů na slunci Sto tisíc dolarů na slunci je francouzsko-italský film režiséra Henriho Verneuila z roku 1964. Film je adaptací románu Clauda Veillota Nous n'irons pas en Nigeria. Synopse Kdesi na […] Posted in Speciály
 • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
 • Děcka proti emzákům7. února 2023 Děcka proti emzákům Film je založen na základě povídky z VHS2 Slumber party Abduction a je to sympatické retro hororové béčko, kde je cítit lehčí nádech Stranger Things i odkazy na starší horory. První půlka […] Posted in Filmové recenze
 • Titanic Jamese Camerona po 25 letech7. února 2023 Titanic Jamese Camerona po 25 letech V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod […] Posted in Filmové recenze
 • The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)6. února 2023 The Last of Us - Drž mě za ruku (E04) Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zanechají auto v Kansas City a snaží se uniknout, aniž by na sebe upoutali pozornost pomstychtivého vůdce rebelů jménem Kathleen (Melanie […] Posted in TV Recenze
 • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
 • Víly z Inisherinu: Drsná irská alegorie Martina McDonagha5. února 2023 Víly z Inisherinu: Drsná irská alegorie Martina McDonagha Malicherný a iracionální konflikt slouží jako strašidelná metafora války ve filmu Víly z Inisherinu scenáristy a režiséra Martina McDonagha, který má tento víkend premiéru v pražských […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54808 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58680 KB. | 09.02.2023 - 04:09:31