Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > F1 Race Stars

F1 Race Stars

DSC00709 150x150 1

F1 Race Stars hod­no­tím jako zábav­nou arká­do­vou závod­ní hru, a to bez pochy­by pro všech­ny věko­vé kate­go­rie. Ve hře najde­te ofi­ci­ál­ní auta Formule 1, růz­né týmy a okru­hy, tak tro­chu jinak. Ve hře pro­je­de­te celý svět, podí­vá­te se napří­klad do Itálie, USA, Brazílie nebo Japonska.

Hra je vel­mi zábav­ná i dokon­ce nauč­ná, při prů­jez­du tra­tě v urči­té zemi pro­jíž­dí­te kolem slav­ných pamá­tek. Graficky je hra pro­pra­co­va­ná, ani­ma­ce jsou vel­mi pove­de­né, zvu­ko­vě lehce zao­stá­vá. Řízení for­mul­ky je jed­no­du­ché a zábav­né, máte k dis­po­zi­ci urči­té pomoc­ní­ky, jak zpo­ma­lit či se úpl­ně zba­vit spo­lu­hrá­čů, když se Vám ple­tou do ces­ty. Hru může­te hrát ve čtyřech na jed­né roz­dě­le­né obra­zov­ce, na dlou­hé zim­ní veče­ry s přá­te­li či rodi­nou, je jako děla­ná. Zahrát si může­te i onli­ne a změ­řit tak síly s ostat­ní­mi hrá­či. S for­mul­kou musí­te jez­dit opa­tr­ně, jinak se Vám po opa­dá­ní náraz­ní­ků zpo­ma­lí a když zrov­na nejste blíz­ko depa, tak veš­ke­rá sna­ha o to dostat na prv­ní mís­to se ztrá­cí. Formulku může řídit i Váš vlast­ní ava­tar, to dodá­vá hře osoby­těj­ší nádech, ale to je tak asi vše.

Hra mě sice vel­mi zau­ja­la, ale cena k pomě­ru zába­vy ne, pro­to­že se více hra hodí do ceno­vé rela­ce kolem 350kč zařa­ze­ná do sek­ce arca­de na xbox live, čili sou­čas­ná cena je vel­mi vyso­ká.

DSC00709
DSC00710
DSC00711
DSC00713
DSC00714
DSC00716
DSC00718
DSC00719
DSC00721
DSC00723
DSC00724
DSC00725
DSC00726
DSC00728
DSC00729
DSC00730
DSC00733
DSC00735
DSC00736

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 50%
Datum vydá­ní: 13.11.2012
Výrobce: Codemasters Birmingham
Žánr: závod­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne (xbox live)
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 3

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,97998 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46827 KB. | 02.03.2021 - 21:53:03