Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ezopovy bajky - klasické dílo v unikátní úpravě

Ezopovy bajky - klasické dílo v unikátní úpravě

0036829764 KDV0410 velka 1
0036829764 KDV0410 velka 1

Všichni je zná­me, všich­ni je milu­je­me - baj­ky samot­né­ho zakla­da­te­le toho­to žán­ru pro­vá­ze­jí lid­stvo už od 6. sto­le­tí př. n. l. Ezop své baj­ky před­ná­šel úst­ně: lidé se tak postup­ně dozví­da­li O sil­ném lvuO pyš­ném orlu nebo O chyt­ré liš­ce. Jde o krát­ké pro­za­ic­ké pří­běhy, ve kte­rých vystu­pu­jí polid­ště­ná zví­řa­ta nebo rost­li­ny. Každá posta­va před­sta­vu­je jed­nu typic­kou lid­skou vlast­nost, vět­ši­nou nepří­liš šle­chet­nou. Ta je pak v baj­ce ale­go­ric­ky kri­ti­zo­vá­na a výsled­né pou­če­ní bývá shr­nu­to v pár řád­cích na kon­ci pří­bě­hu. Bajky odne­pa­mě­ti odrá­že­jí pros­tou lid­skou moud­rost a při­po­mí­na­jí zná­mé pouč­ky netra­dič­ní for­mou.

Nejznámější Ezopovy baj­ky vyšly už mno­ho­krát v nej­růz­něj­ší podo­bě, nebo­jím se však říci, že letoš­ní­mu vydá­ní nakla­da­tel­ství Albatros se žád­né dří­věj­ší nevy­rov­ná. Překrásné ilu­stra­ce talen­to­va­né­ho maďar­ské­ho výtvar­ní­ka Atily Vöröse vytvá­ře­jí na nad­stan­dard­ně vel­kých lis­tech téměř samo­stat­ná umě­lec­ká díla. Jednotlivé baj­ky pře­vy­prá­vě­la Marta Knauerová s leh­kos­tí a výji­meč­ným citem pro detail, tak­že s ilu­stra­ce­mi tvo­ří har­mo­nic­ký a kou­zel­ný celek. Vazba s kovo­vý­mi detai­ly a pozla­ce­ný­mi okra­ji strá­nek pak potě­ší i to nej­ná­roč­něj­ší oko.


Autor: Marta Knauerová

Ilustrace: Atila Vörös

Vydáno: Albatros, 2018 (kou­pit)

Počet stran: 312


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih

Milovnice příběhů a jezevčíků.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,96117 s | počet dotazů: 254 | paměť: 56744 KB. | 04.07.2022 - 11:03:11