Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu

Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu

32315

Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlo­mo­vý - měla deset let a pova­žo­va­la se za dospě­lou, pro­to­že se jí poved­lo v kině se roz­pla­kat u fil­mu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním při­nes­la Abby dva­cet jed­na pozvá­nek - zva­la vlast­ně všech­ny svo­je spo­lu­žá­ky do brus­lař­ské­ho cen­t­ra Redwing prá­vě na 4. pro­sin­ce, kdy měla naro­ze­ni­ny. Všichni se k Abby těši­li, jen­že po prázd­ni­nách, kdy se vrá­ti­li do ško­ly, pro změ­nu nakrá­če­la před tří­du Margaret Middletonová, kte­rá pozva­la spo­lu­žá­ky k sobě domů - na den plný zába­vy a jež­dě­ní na koních - 4 pro­sin­ce. Abby to nes­la vel­mi neli­bě, pro­to­že Margaret při­šla s pozván­kou až po ní, ale neby­lo jí to nic plat­né.

Čtvrtého pro­sin­ce čeka­la na svo­je spo­lu­žá­ky - mar­ně - nikdo nepři­šel. Abby sko­ro pla­ka­la, ale vší silou se drže­la. Byly už sko­ro čty­ři hodi­ny, když při­šla Gretschen - nová spo­lu­žač­ka, kte­rou Abby nemě­la moc ráda, přes­to­že o ní nic nevě­dě­la. Gretschen při­nes­la dárek, ze kte­ré­ho Abby neší­le­la rados­tí, avšak po počá­teč­ní nevra­ži­vos­ti byla za pár minut veta a děv­ča­ta se ska­ma­rá­di­la. To trva­lo až do osud­né noci rok před matu­ri­tou. Gretschen totiž sko­či­la do vody, i když ji ostat­ní varo­va­ly, aby neská­ka­la. Pak o ní Abby něko­lik hodin nevě­dě­la - netu­ši­la, kde je.

Nakonec ji hol­ky obje­vi­ly a mys­le­ly si, že bude všech­no v pořád­ku. Avšak s Gretschen se něco sta­lo - něco špat­né­ho. Začala být zlá, na kaž­dé­ho se utr­ho­va­la, dokon­ce i na svou mámu. Abby v těch chví­lích bylo dost trap­ně, a to i pro­to, že nemě­la poně­tí, co se to s její nej­lep­ší kama­rád­kou děje. Jednou se Gretschen Abby svě­ři­la, že mívá růz­né zábles­ky. Například, že má pocit, jako kdy­by ji někdo držel za krk. Dokonce kvů­li tomu nemoh­la celou noc spát. Abby si mys­le­la, že je to úpl­ná blbost a ješ­tě se jí poškle­bo­va­la. Ovšem Gretschen se dosta­la do neu­vě­ři­tel­né­ho prů­švi­hu.

Velmi dob­rý pří­běh, i když dost stra­ši­del­ný, pro­to­že Gretschen se sta­ne posed­lou. Mistrně napsa­né, ale pro slab­ší pova­hy to bude asi dost těž­ké čte­ní, nicmé­ně to dopo­ru­ču­ju, kdo má rád tuhle tema­ti­ku.

 • Autor: Grady Hendrix
 • Žánr: belet­rie pře­kla­do­vá
 • Nakladatelství: Jota
 • Datum vydá­ní: 18. 07. 2018
 • Drsný muž - kniha28. dubna 2018 Drsný muž - kniha Na jednoho muže přišli, když na vzdálenost pět set padesát yardů pozoruje terasu, bylo z jeho hlediska přirozené, když dělali unáhlené závěry, přičemž on byl pouze lovec, který hledal […] Posted in Recenze knih
 • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
 • Šílená - kniha11. července 2017 Šílená - kniha Beth a Alvina – jednovaječná dvojčata – přesto rozdílná povahově jako den a noc. Beth byla od dětství vzor ctnosti a cílevědomosti, naproti tomu Alvina a její život nestojí za nic. Beth se […] Posted in Recenze knih
 • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih
 • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […] Posted in Recenze knih
 • Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř10. července 2018 Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přičemž se rozhodl, že na něm postaví hrad. Toto území mu sice neříkalo pane, ale to mu bylo vcelku […] Posted in Recenze knih
 • Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha29. června 2018 Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha Vypravěč příběhu se sešel se svým kamarádem Márou na obědě v hospodě U dvou koček. Museli spolu totiž probrat okolnosti odjezdu na vodu, který se měl uskutečnit už druhý den. Kromě jich […] Posted in Recenze knih
 • Vzdálená řeka - kniha8. května 2018 Vzdálená řeka - kniha Nicole je mladá žena, která momentálně řeší ne zrovna příjemné věci. Zrovna stála u bujných hroznů na její farmě, když prosila o odpuštění- a koho - svého zesnulého otce. Rozhodla se […] Posted in Recenze knih
 •   Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90%4. února 2018   Knižní novinka - Tajemství Kremlu - 90% Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86479 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53315 KB. | 17.09.2021 - 23:40:53