Kritiky.cz > Fotbal > Evropské šampionáty a jejich historie

Evropské šampionáty a jejich historie

France hot fans

Poslední evrop­ský šam­pi­o­nát se konal v roce 2016 ve Francii, kde jsme pozna­li nové vítě­ze. Vůbec popr­vé opa­no­va­li mis­trov­ský trůn fot­ba­lis­té Portugalska, kte­ří ukon­či­li dvou­le­tou nad­vlá­du riva­lů ze Španělska (2008, 2012). Další ME se usku­teč­ní až v roce 2020, jejich hos­ti­te­lem bude něko­lik evrop­ských vel­ko­měst. Pojďme si shr­nout sou­hrn poznat­ků, kte­ré jste mož­ná o ME nevě­dě­li.

Statistikám posled­ních let vévo­dí Španělé

Věděli jste, že zpo­čát­ku hrá­li na Mistrovství Evropy pou­ze 4 týmy? Tento počet se v roce 1980 roz­ší­řil na 8, šam­pi­o­nát teh­dy uspo­řá­da­la Itálie. 16 týmo­vou podo­bu jsme popr­vé vidě­li na ME 1996 v Anglii a vidě­li jsme ji až done­dáv­na. Změna při­šla až v roce 2016, na fran­couz­ském tur­na­ji se počet účast­ní­ků opět roz­ší­řil a to na 24.

Mezi nej­ú­spěš­něj­ší země pat­ří Německo a Španělsko. Němci zví­tě­zi­li na tur­na­ji v 3 pří­pa­dech (1972, 1980, 1996) a stej­ně tak neu­spě­li v 3 finá­lo­vých due­lech (1976, 1992, 2008). To zna­me­ná, že v novo­do­bé éře fot­ba­lu neza­zna­me­na­li na ME žád­ný výraz­ný úspěch. To se nedá říct o Španělech, kte­ří zazna­me­na­li výhru v roce 1964 a násled­ně v letech 2008 a 2012. Druzí skon­či­li v roce 1984.

Kromě toho, Španělé měli dlou­hou šňů­ru, dva­nác­ti zápa­sů bez poráž­ky. Prohráli na ME 2004 ve sku­pi­ně s Portugalskem a násled­ně až v roce 2016 na ME ve Francii! Navíc v tom­to obdo­bí nedo­sta­li gól dlou­hých 509 minut! Na ME 2012, kte­ré pořá­da­la Ukrajina spo­leč­ně s Polskem, inka­so­va­la defen­zi­va v čele s Casillasem pou­ze jedi­ný gól. Španělé vyhrá­li celý tur­naj a zmí­ně­ný gól dosta­li hned v zaha­jo­va­cím due­lu šam­pi­o­ná­tu pro­ti Itálii (1: 1). Právě Italy poz­dě­ji země z Pyrenejského polo­ostro­va ve finá­le kru­tě pora­zi­la. Španělé zni­či­li ve finá­le Itálii v pomě­ru 4: 0, což je nej­vět­ší bran­ko­vý roz­díl ve finá­le ME.

Co se týče týmů, nej­ví­ce zápa­sů na Euru ode­hrá­lo Německo (43), při­čemž drží ješ­tě něko­lik zají­ma­vých zápi­sů. Vstřelili nej­ví­ce gólů v his­to­rii (65), ale také inka­so­va­li nej­ví­ce (45). Dohromady vyhrá­lo už 23 zápa­sů. Naopak nej­ví­ce pro­her má na kon­tě Dánsko a to 14. Co se týče remíz, v tom­to ohle­du kra­lu­jí repre­zen­tan­ti Itálie, výběr této země uhrál neroz­hod­ný výsle­dek v 15 pří­pa­dech.

Rekordmani Cristano Ronaldo, Michael Platini, Casillas nebo van der Sar

Přejděme k hráč­ským sta­tis­ti­kám. Nejlepším střel­cem v his­to­rii ME je Francouz Michel Platini s 9 góly. Ten zazna­me­nal 2 Hattricky, při­čemž jeden se mu poda­řil za skvě­lých 18 minut! Nejvíce čis­tých ští­tů mají na kon­tě Edwin van der Sar a Iker Casillas (9). Nejvíce bra­nek inka­so­val legen­dár­ní Peter Schmeichel z Dánska – rov­ných 20.

Nejvíce zápa­sů na tur­na­ji? Držitelem toho­to rekor­du je kapi­tán čer­stvé­ho vítě­ze, Cristiano Ronaldo. Ten ode­hrál na ME od roku 2004 až 21 due­lů (dohro­ma­dy 1793 minut). Následuje Němec Bastian Schweinsteiger s 18 zápa­sy, na bron­zo­vé pozic se umís­ti­la ital­ská bran­kář­ská legen­da Gianluigi Buffon (17).

Zajímavé ješ­tě je, že Portugalsko se sta­lo jedi­ným týmem, kte­ré na domá­cím tur­na­ji ve finá­le pro­hrá­lo. V roce 2004 na domá­cí půdě pře­kva­pi­vě pod­leh­lo Řecku. Michel Platini vstře­lil oba zmí­ně­né Hattricky na jed­nom tur­na­ji.

https://www.youtube.com/watch?v=BV1vQBxi44E

Penaltový roz­střel? Postup Čechů

Na závěr dodá­me ješ­tě jed­nu zají­ma­vost z his­to­rie ohled­ně čes­ké­ho výbě­ru. Věděli jste, že čeští fot­ba­lis­té vyhrá­li všech­ny penal­to­vé roz­stře­ly, kte­rých se zúčast­ni­li? Jejich zápas dospěl do penalt až ve třech pří­pa­dech. Dohromady zahrá­va­li 20 penalt, při­čemž všech­ny skon­či­ly v brá­ně.

Tak co, roz­ší­ři­li jste si své zna­los­ti o evrop­ském mezi­ná­rod­ním tur­na­ji, nebo jste vše už vědě­li?

Připomeňte si krás­né góly z posled­ní­ho ME:

  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […] Posted in Recenze knih
  • Skandinávský styl bydlení24. února 2020 Skandinávský styl bydlení Aktuálním trendům bydlení vévodí skandinávský, nebo také severský styl. Mezi jeho největší přednosti patří jednoduchost, vzdušnost a důraz na funkčnost interiéru. Zároveň je i […] Posted in Pro domov
  • Cable Guy10. srpna 2002 Cable Guy Jim Carrey v hlavní roli bláznivé komedie Je to jednoduché: dáte chlápkovi od kabelové televize padesát babek a dostanete všechny filmové kanály zadarmo. Ale když se Steven Kovacs […] Posted in TV Recenze
  • Halo Infinite se odkládá na rok 2021. 343 Industries ho...11. srpna 2020 Halo Infinite se odkládá na rok 2021. 343 Industries ho... Halo Infinite se odkládá na rok 2021. 343 Industries ho plánovali vydat na konci roku ale z důvodu obtížného developingu za současné pandemie svůj nejambicióznější projekt v historii […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80%23. března 2015 Píseň moře (Song of the Sea) – Recenze – 80% Píseň moře byla nominovaná na Oscara za nejlepší animovaný film a nyní doputovala i do našich kin, přičemž se jedná o jeden z nejnetradičnějších animáků poslední doby v české distribuci. […] Posted in Filmové recenze
  • Adam West11. června 2017 Adam West Adam West (19.9.1928 – 9. 6. 2017), vlastním jménem , William West Anderson, se narodil v Seattlu. Vyrostl tam a jako mladík nastoupil do armády a po vojně se vzal práci jako DJ a nakonec […] Posted in Profily osob
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • ...21. srpna 2020 ... Nový plakát k Wonder Woman 1984, nový trailer zítra Posted in Krátké filmové aktuality
  • RECENZE: Druhá řada Marvel's The Punisher5. února 2019 RECENZE: Druhá řada Marvel's The Punisher Frank Castle je zpět. Samozvaný mstitel s bílou lebkou na hrudi se vrátil se svou druhou sólovou sezónou a po velmi povedené první řadě byla očekávání pro pokračování nadmíru vysoká. […] Posted in TV Recenze
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […] Posted in Filmové a televizní aktuality

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com