Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Evoluce – Město přeživších - z dnešní civilizace do džungle

Evoluce – Město přeživších - z dnešní civilizace do džungle

evoluce mesto prezivsich duze
evoluce mesto prezivsich duze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

MDTw

Jerome a Lucinda měli ako­rát čas na to, aby doběh­li na posled­ní výzvu do Los Angeles. Jerome ji popo­há­něl, ale přes­to, že popi­cho­val Lucindu, sám měl co dělat, aby to době­hl. Lucinda na tom byla ješ­tě hůř. Seznámil se s ní ráno ve vla­ku do Frankfurtu. Sice ješ­tě nikdy neo­slo­vil dív­ku, avšak ten­to­krát udě­lal výjim­ku. A to i přes­to, že svo­ji vlast­ní pří­tel­ky­ni taky ješ­tě nikdy neměl. Lucinda, nefor­mál­ně Lucie, Jeroma popích­la, že už jsou tam. Zatím se Lucie doha­do­va­la s letišt­ní kon­t­ro­lou. Jerome, nebo tedy Jem, jak chtěl, aby mu Lucie říka­la, z toho nebyl dva­krát nad­še­ný, přes­to­že nic neu­dě­la­li.

Nakonec se přes pro­tes­ty ostat­ních ces­tu­jí­cích dosta­li do leta­dla. Tahle ces­ta neby­la vylo­že­ně za zába­vou - jed­na­lo se o výměn­ný škol­ní pobyt. Lucie i ostat­ní v leta­dle spa­li. Ovšem najed­nou rána. Avšak v násle­du­jí­cích oka­mži­cích se dělo něco, o čemž se Lucii, Jeromovi ani ostat­ním přá­te­lům ze ško­ly ani v nej­hor­ším snu nezdá­lo. V leta­dle byl najed­nou osl­ňu­jí­cí jas. Lucii při­šlo na mysl, že to je hodi­na duchů. Po chví­li se zhlu­bo­ka nadech­la a už o sobě nevě­dě­la - omdle­la. Jerome na tom nebyl o moc líp. Nicméně po čase se ozval hlas s repro­duk­to­ru. Pilot ozna­mo­val, že se blí­ží k letiš­ti v Denveru a bude muset při­stát. Lucie z okna však uvi­dě­la a cíti­la něco zvlášt­ní­ho.

Je to fan­ta­sy pohád­ka, jinak řeče­no moder­ní. Samozřejmě, když je něco toho­to raže­ní, nemů­že nikdo čekat kla­sic­ký pří­běh. Nicméně je to vel­mi zají­ma­vé. Já mám ráda fan­ta­sy pohád­ky v kni­hách. Sama jich mám něko­lik. A nijak se za to nesty­dím, že čtu tako­vé věci. Každý si může pře­ce číst či poslou­chat, co uzná za vhod­né. Interpreta jsem nezna­la, ale to neva­dí. Jeho hlas a podá­ní se k tomu­to pří­bě­hu vel­mi hodí. Doporučuju star­ším dětem, tak mini­mál­ně od těch dese­ti, spí­še dva­nác­ti let. Obal je zno­vu výji­meč­ně vhod­ný k této audi­ok­ni­ze. Jedná se o prv­ní díl, má 7 hodin a 21 minut a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Thomas Thiemeyer
  • Žánr: fan­ta­sy a sci-fi
  • Vydava­tel­ství: Audiotéka, Bookmedia
  • Interpret: Marek Holý 
  • Datum vydá­ní:2019


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,77543 s | počet dotazů: 251 | paměť: 61515 KB. | 01.12.2022 - 15:36:38